Bokkommittè: Vi Välkomnar Ditt Deltagande

Nuvarande Bokkommitté startade upp år 2001.
Det var inte helt enkelt att fortsätta med något som fortgått på ett professionellt vis, under många år, därför beslöt vi, att starta en ny boklayot.

Vi har nu under några år jobbat tillsammans, med att ge ut en Årskrönika varje år, som börjar säljas på Nationaldagen, vid firandet i Malmbäcks Hembygdsgård.

Vi är ett antal entusiaster, i Bokkommittén, nämligen:
Annmarie Andersson i Korpebo
John-Erik Andersson i Korpebo
Lisbeth Claesson i Klappa
Harriet Eckerström i Malmbäck
Marianne Kårekull i Kårekulla
Göran Johansson i Forserum, Utgivare

Vi känner oss ha ett stort stöd från Malmbäcksborna, och de med förankringar i bygden, detta är vi mycket tacksamma för, annars voro det ingen mening att lägga ner detta enorma arbete.

Ett flertal personer hjälper oss med olika uppdrag och arbetsinsatser, i samband med efterforskningar i de olika arkiven, skriva ner sina minnen etc.
Skulle inte notera några namn, eftersom det är ganska många som är engagerade på något sätt, men känner ändå, att jag vill nämna vid namn Lissie Lundberg i Fallnafors, Roger Möller i Fallnafors, som vid många tillfällen följt oss till de olika arkiven för att söka uppgifter i de gamla böckerna från Malmbäckstrakten.

Många personer från Malmbäck har delat med sig av olika material, såsom bilder, gamla handlingar, kunskap etc. Detta är vi mycket tacksamma för, och hoppas givetvis att alla letar i sina gömmor efter dokumentation, som nu kan plockas fram, för att bli till glädje för många fler.
Den del av Historien som ej Dokumenteras, ÄR FÖRLORAD.

Jag vill NU ge alla ett mycket viktigt uppdrag , nämligen att försöka finna så mycket ni kan om bygdens emigration till Norra Amerika, det kan vara brev, bilder, egna minnen eller något ni hört talas om etc., allt är av intresse.
Var sedan snälla och hör av er så snart som möjligt till någon av oss i Bokkommittén, för en överenskommelse om tid, plats och hur vi kan få möjlighet att komma, eller låna den information (bilder) ni har, för att Scanna eller fotografera av densamma.
Jag tackar er i förväg för er vänlighet, ni kan även skicka mig ett E-mail. Tack så oerhört mycket för er hjälp.

Göran Johansson, Bok Kommittén.