VÄLKOMMEN TILL MALMBÄCKS HEMBYGDSFÖRENINGS AKTIVITER 2019
Arbetet med Radio Malmbäck, Malmbäcks årskrönika och föreningens hemsida www.malmbackhembygd.se pågår under hela året.

Verksamhetsplan för 2019.