VÄLKOMMEN TILL MALMBÄCKS HEMBYGDSFÖRENINGS AKTIVITER 2018
Arbetet med Radio Malmbäck, Malmbäcks årskrönika och föreningens hemsida www.malmbackhembygd.se pågår under hela året.

Verksamhetsplan för 2018.