GPS-kordinater: Torpet Påland    57º 33.170 N, 014º 20.843 Ö

Torpet Påland

Boende 1753 - 1790

Bengt Andersson f.1690       avled 10/4-1771 i Gullåkra, Ödestugu
Hustru: Ingrid Pehrsdotter f.1696       avled 31/3-1765 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck av svullnad i hela kroppen
Vigda den 4/5-1746 i Malmbäck, han från Norra Stigamo, Barnarp, hon änka från torpet Påland, Västgötatorp, Malmbäck


Matthes Andersson f.22/11-1729 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 17/1-1790 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Son till Anders Matthesson och Ingrid Pehrsdotter i Västgötatorp, och dottersonson till prästen Sven Langelius i Malmbäck.

Hustru 1: Catharina Jonasdotter f.14/4-1731 i Bredstorp, Malmbäck       avled 13/3-1757 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter till Jonas Pehrsson och Sigrid Pehrsdotter i Bredstorp, Malmbäck.
Avled 13/3-1757 i barnsbörd 26 år gammal
Vigda 25/11-1753 drängen Matthes Andersson på Västgötatorps torp med pigan Catharina Jonasdotter på Hultsjötorpet, Malmbäck

Son: Anders f.19/10-1754 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 19/6-1769 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck av kopporna
Son eller dotter: Ett dödfött barn f.13/3-1757 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 13/3-1757 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Hustru 2: Elisabet Svensdotter f.26/11-1733 i soldattorp Nö.31 Halla, Åsen, Malmbäck       avled 8/1-1790 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter till soldat Sven Pehrsson och Elisabet Andersdotter på Åsens soldattorp
Vigda 26/12-1857 Enkiomannen Matthes Andersson på Västgötatorpet med pigan Elisabeth Andersdotter i Röd, då Enkiomannen Matthes Andersson tillförne hade afvittrat sin omyndige son Anders och till honom uti Möderne utsatt 34 Dlr och 10 2/3 sk Smt.
Brudgummen utfäste i morgongåfva till Bruden 2o Dlr Smt
Son: Sven f.22/12-1758 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 3/5-1827 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Övertar torpet.
Dotter: Catharina f.6/9-1761 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 22/4-1767 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Flyttar 1789 till Södra Hiarums soldattorp, Malmbäck
Son: Pehr f.14/10-1764 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter: Catharina f.8/8-1768 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 8/2-1806 i soldattorp Nö.30, Södra Hiarum, Malmbäck
Dotter: Elisabeth (Lisa) f.18/5-1771 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 10/5-1844 i Vedermödan, Korpebo, Malmbäck
Flyttar 1789 till Rommenås, Malmbäck
Dotter: Stina 21/12-1775 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 23/12-1775 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck

Matthes Andersson avlider 17/1-1790 av slag och hustrun 8/1-1790 av bröstsjuka.
Dottern Catharina vigd 22/6-1789 med soldat Peter Hising på Södra Hiarums soldattorp Skotthemmet. Hon avlider där 2/8-1806, yngsta dotter Lisa får komma hit till Påland hos sin morbroder Sven Matthesson


Boende 1791 - 1836

Sven Matthesson f.22/11-1758 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 3/5-1827 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Hustru: Elin Svensdotter f.1759       avled 13/5-1836 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Änka efter soldat Isac Jonasson Munter på Korpebo soldattorp som stupade i Finland 2/2-1790
Vigda 5/6-1792 i Malmbäck, drängen Sven Matthesson på torpet Påland samt enkan Elin Svensdotter ibidem. Å brudens sida aflemnas afvittringsbetyg af den 11 maj. Morgongåfva efter lag.

Hustruns dotter: Catharina f.6/5-1788
Son: Isac f.10/4-1792 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 27/4-1836 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Övertar torpet
Son: Matthes f.4/5-1795 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 13/9-1808 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck av rödsot
Dotter: Lena f.16/5-1800 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 2/5-1801 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck av kopporna
Sven Matthessons syster Catharinas dotter: Lisa Petersdotter-Hising f.9/9-1802 på soldattorp Nö.30 Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck

Makarna bor kvar här som inhyses sedan sonen Isak övertagit torpet.
Sven avlider 3/5-1827 av vattensot och hustru Elin 13/5-1836 av förkylning


Boende 1822 - 1841

Isac Svensson f.10/4-1792 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 27/4-1836 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Son till Sven Matthesson och Elin Svensdotter i Påland, Västgötatorp, Malmbäck

Hustru: Lisa Nilsdotter f.27/5-1795       avled 16/1-1867 i Påland backstuga, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter till Nils Jönsson och Stina Abrahamsdotter i Rösum, Malmbäck
Vigda 26/9-1822 drängen och torparen Isac Svensson från Påland och pigan Lisa Nilsdotter från Rösum

Dotter: Johanna f.11/1-1824 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 8/4-1898 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Flyttar 1841 till Månsarp
Son: Johan Matthes f.21/8-1825 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 9/11-1891 i Norra Kvarteret Nö.32, Jönköpings Sofia av hjärnlidande
Flyttar 1845 till Södra Hiarum, Malmbäck
Son: Nils f.2/7-1828 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 11/11-1895 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Flyttar 1844 till Skoga, Ödestugu
Son: Sven Johan f.17/4-1831 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 11/10-1918 i Norra Kvarteret 153, Jönköpings Sofia av cancer
Flyttar 1846 till Bommen, Rommenås
Son: Peter Magnus f.14/2-1836 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 2/5-1893 i Hultet, Rommenås, Malmbäck

Isac avlider 27/4-1836 av förkylning, 44 år gammal. Enkan Lisa bor kvar i Pålands backstuga till sin död 16/1-1867, avtyning, 72 år.
Sonen Peter Magnus bor hos modern, blir senare dräng hos brodern Nils här i Påland


Boende 1841 - 1843

Claes Johannesson-Wistrand f.27/3-1820 i Norrhult, Svenarum       avled 23/3-1882 i Norra Kvarteret Nö.40, Jönköpings Sofia
Son till Johannes Gudmundsson f.7/6-1783 i Kohult, Svenarum och hans hustru Stina Larsdotter f.28/1-1778 i Söräng, Malmbäck

Hustru: Catharina Larsdotter f.7/12-1813 i Erlandstorp, Malmbäck       avled 2/11-1861 i Nö.47, Jönköpings Kristina
Dotter till Lars Pehrsson f.10/7-1781 i Erlandstorp, Malmbäck och hans hustru Catharina Nilsdotter f.17/10-1782 i Grishult, Malmbäck
Vigda 24/4-1842 i Malmbäck, drängen Claes Johannesson i Påland, Västgötatorp, Malmbäck och pigan Katrina Larsdotter i Erlandstorp, Malmbäck
Dotter: Charlotta Christina f.21/3-1843 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 11/1-1872 i Västra Förstaden Nö.40, Jönköpings Sofia

Han kom hit från Söräng, Malmbäck, hon efter vigseln från Erlandstorp, Malmbäck. Familjen flyttar till torpet Bommen under Rommenås, Malmbäck.

Boende 1843 - 1845

Anders Nilsson f.16/3-1803 i Broen, Rommenås, Malmbäck       avled 11/11-1876 i Smedstorp, Östra Rågrena, Bringetofta
Son till Nils Pehrsson och Stina Danielsdotter på torpet Broen under Rommenås, Malmbäck

Hustru: Stina Sophia Jonsdotter f.23/12-1806 i Hylte, Bringetofta       avled 21/3-1895 i Fattighuset, Bringetofta
Dotter: Anna Sophia f.1/8-1836 i Broen, Rommenås, Malmbäck       avled 15/1-1929 i Ålderdomshemmet, Prästgården, Malmbäck
Son: Johannes Malkolm f.18/4-1840 i Broen, Rommenås, Malmbäck       avled 17/12-1925 i Tranås stad, Säby
Son: Nils Johan f.22/10-1842 i Broen, Rommenås, Malmbäck       avled 16/3-1923 i Rosendal 1, Åker, Nässjö av sockersjuka
Dotter: Lena Beatha f.18/8-1845 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Lena Beatha Andersdotter utvandrar den 9/6-1879 från Köpings stadsförsamling till Norra Amerika.

Familjen kom hit från Broen, Rommenås, Malmbäck flyttar 1845 till gård i Västgötatorp, Malmbäck


Boende 1850 - 1860, 1864 - 1899

Nils Isacsson f.2/7-1828 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 11/11-1895 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Son till Isac Svensson och Lisa Nilsdotter i Påland, Västgötatorp, Malmbäck

Hustru: Anna Christina Johannesdotter f.28/8-1836 i Brunseryd, Malmbäck       avled 24/2-1909 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter till Johannes Petersson och Anna Dorotea Danielsdotter i Brunseryd
Vigda 26/3-1853 i Malmbäck, båda från Västgötatorp. Ingen släktskap. Annas fader Johannes Petersson personligen närvarande, ger bifall
Son: Claes Johan f.27/7-1855 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 11/9-1934 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Claes Johan Nilsson gifter sig den 27/4-1888 i Malmbäck med Amanda Christina Petersdotter f.9/4-1866 i Erlandstorp, Malmbäck och död 17/10-1945 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck.
Claes och Amanda får barnen, Carl Ruben Emanuel f.13/8-1889 i Korpebo, Malmbäck, Simon Einar Ludvig f.31/1-1892 i Korpebo, Malmbäck, Erik Oskar Efraim f.7/9-1894 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Johan Henry Amandus f.14/4-1897 i Fallnafors Norrgård som den 4/10-1922 utvandrar från Fallnafors Norrgård till Norra Amerika, Malmbäck, Ruth Agnes Adina f.31/8-1899 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Axel Robert Elias i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Siri Gunborg Emilia i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Sigvard Axel Gunnar i Fallnafors Norrgård, Malmbäck som den 27/9-1925 utvandrar från Fallnafors Norrgård till Norra Amerika, Etty Enia Desideria i Fallnafors Norrgård, Malmbäck.
Dotter: Johanna Maria f.5/2-1859 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 15/11-1945 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Johanna Maria Nilsdotter gifter sig den 30/12-1888 i Malmbäck med Johan August Andersson f.10/9-1862 i Hässelås, Svenarum och död 27/3-1942 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
August och Maria får barnen, Teckla Elisabeth f.20/3-1889 i Boholm, Södra Mörekull, Malmbäck, Karl Josef Enar f.11/11-1890 i torp Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck, Elin Maria f.26/11-1892 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Oskar Albin Emanuel f.3/11-1894 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Judith Olivia f.26/8-1897 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Augusta Karin Ingeborg f.25/5-1901 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck, Axel Bernhard Tobias f.8/2-1904 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck.

Nils kom hit från Gölstorp, Malmbäck, har hjälp på gården av sina syskon Johanna och Peter Magnus. Hustrun kom hit i samband med äktenskapet.
Peter Magnus flyttar 1859 till Svenarum.
Familjen samt Johanna flyttar 1860 till Fallnafors Södergård, Malmbäck, år 1864 flyttar familjen åter till Påland, Västgötatorp, Malmbäck.

Sven August Ingemarsson f.15/12-1832 i Smallerbäcken, Långserum Södergård, Svenarum, som son till Ingemar Andersson-Sjöman f.6/6-1796 i Barnarp och hans hustru Lena Petersdotter-Elg f.31/8-1802 i Sörängs soldattorp, Malmbäck
tjänar här åren 1851 - 1852

År 1853 blir Påland 1/12 mtl

För allom som detta wårt öppna Salu och köpebref förekomme göres wetterligt att wi underteknade på öppne och friwillig auction försålt Torplägenheten Påland kalladt Under Wästgötatorp enligt Wällloflige Härads Rätttens tillåtelse till Nils Isacksson i Påland och hans tilltänkta hustru Anna Christina Johannesdotter i Wästgötatorp för högstbjudne 1.001 Rd 12 sk Banco, hwilka Ett Tusende En Riksdaler 12 sk Banco äro genom serskilde förskrifning till fullo betalta och hermed wederbörligen qviterade under och förenemde torplägenhet är nu och warde skall hädanefter wara 1/12dels mantal uti kronoskatte augements hemmanet Wästgjötatorp som är beläget i Jönköpings län Wästra härad och Malmbäcks socken och på den grund tillägnas köparne Nils Isacksson och hans tilltänkta hustru Anna Christina Johannesdotter 1/12dels mantal Wästgjötatorp med rättighet att tillträda den 14de mars 1853 i det stånd det nu och då befinns uti hus och jord och alt hwad dertill lyder eller hädanefter med lag tillwinnas kan, och äger köparne på egen bekostnad wid wederbörlig Domstol sig lagfart och fasta förwara då dertill lemnas nödige åtkomsthandlingar till yttermera wisso hafva wi detta salu och köpebref i nedanstående wittnens när och öfverwaro bekräftat.
Som skedde i Wästgjötatorp den 8de november 1852.
Johan Mattis Isacksson, Swän Johan Isacksson myndiga, Lisa Nilsdotter Enka.
Hans Swänsson i Fallnafors, Förmyndare och Säljare
Nils Isacksson, Anna Christina Johannesdotter köpare
Till vittne: Johannes Malmqvist i Gummestorp, Anders Nilsson i Wästgjötatorp, Gustaf Jönsson i Ärstorp
Det å andra sidan stånda köpebref bekänner wi till alla delar och lemnar köparen full rättighet at tillträda den 14de mars 1853 i det stånd det nu och då befinns i hus jord och alt hwad som till 1/12dels mantal Wästgjötatorp eller hädanefter med lag tillvinnas kan och äger köparne alt wid wederbörlig domstol sig lagfart och fasta förvärva då wi undertecknade dertill lemnar nödige åtkomsthandlingar
Wästgjötatorp den 8 november 1852
Johannes Pettersson och Anna Dorotea Danielsdotter
Till vittne: L. J. Johansson, Nils Andersson


Boende 1860 - 1863

Peter Larsson f.28/2-1829 i Västgötatorp, Malmbäck       avled 25/4-1871 i Pukeberg (Smälla), Söndrarp, Malmbäck
Hustru: Stina Gustafsdotter f.20/1-1825 i Göransbygget (från 1820-tal Sjöeryd), Stoarp, Svenarum       avled 22/12-1904 i Fattighuset, Malmbäck
Vigda 10/7-1852 drängen och torparen Peter Larsson på torpet Skogen under Västgötatorp och pigan Stina Gustafsdotter därstädes.
Stinas fader Gustaf Jonasson Stoarp, Svenarums socken gav skrifteligt bifall
Dotter: Anna Catharina f.10/6-1855 i Skogen, Västgötatorp, Malmbäck       avled 12/5-1926 i Jönköpings Sofia
Anna Catharina Petersdotter gifte sig den 21/10-1877 i Ljungarum med Carl Viktor Larsson-Hjertqvist f.28/11-1854 i Grushagen, Häljaryd Uppegård, Rogberga, han avled 3/9-1902 i en arbetarebostad, Jönköpings Sofia. Anna Catharina och Carl Viktor fick 4 söner och 2 döttar.
Son: Carl Johan f.29/2-1859 i Skogen, Västgötatorp, Malmbäck       avled 17/7-1878 i Sjödal, Jönköpings Kristina
Dotter: Johanna Lovisa f.30/8-1860 i Skogen, Västgötatorp, Malmbäck       avled 27/10-1923 i Halleberg 1, Jönköpings Sofia
Johanna Lovisa var ogift
Son: Frans Oskar f.21/10-1863 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Frans Oskar Petersson gifte sig den 14/11-1886 i Jönköpings Sofia med Emma Sofia Christophersdotter f.4/11-1863 i Lida, Hjälmseryd. Makarna fick 5 söner och 3 döttrar.

Familjen kom från torpet Skogen, Västgötatorp, Malmbäck och flyttar till torpet Holmen, Viresjö, Malmbäck


Boende 1895 - 1929

Carl August Nilsson f.6/7-1872 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 3/12-1936 på Ålderdomshemmet, Björkö
Hustru: Klara Elisabeth Johansson f.13/12-1864 i Skinnersdal, Barnarp       avled 4/2-1916 på Eksjö lasarett
Vigda den 9/12-1899 i Barnarp
Dotter: Anna Cecilia f.22/11-1900 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 1/2-1984 i Gölstorp, Malmbäck
Son: Anders Gustaf f.11/11-1902 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Ogifte mannen Anders Gustaf Karlsson utvandrar den 7/3-1923 från Påland, Västgötatorp, Malmbäck till Norra Amerika
Dotter: Ida Maria f.2/9-1904 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 27/2-1986 på Centrumvägen 6, Tenhult, Rogberga
Son: Johan Edvard f.20/9-1905 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 1/1-2000 på Ringvägen 1, Jönköping
Dotter: Signe Mathilda f.4/7-1907 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 1/1-1998 på Hällvägen 2, Tenhult, Rogberga
Son: Nils Erik Gunnar f.12/3-1909 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 15/3-1910 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck

Boende 1929 - 1934

Oskar Edvin Sparr f.17/2-1886 i Hjerpatorp, Redeby, Hylletofta       avled 10/7-1965 på Solgläntan, Malmbäck
Hustru: Elin Augusta Natalia Johansson f.24/10-1892 i Oxhagen, Falla, Mbk       avled 28/7-1971 på Backstigen 8, Malmbäck
Vigda den 3/11-1912 i Malmbäck
Son: Sigvard Josef Emanuel f.8/8-1914 i Habo       avled 11/2-1983 på Backstigen 8, Malmbäck
Son: John Oskar Erik f.13/5-1918 i Sandseryd       avled 8/6-1989 på Prästgårdsgatan 19, Malmbäck
Son: Gösta Bertil Tobias f.26/1-1922 i Järstorp       avled 30/12-2005 på Köpmansgatan 3, Malmbäck
Dotter: Maj-Britt Elin Theresia f.25/5.1924 i Malmbäck
Dotter: Greta Astrid Linnéa f.6/10-1927 i Kålkulla, Malmbäck
Son: Åke Alvar Vallentin f.15/5-1930 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck

Ägare av Påland under åren 1929 till 1934 är Enock Skogman i Erlandstorp, Malmbäck, Sparr brukar gården.

Boende 1934 - 19

Karl Erik Hilding Petersson f.29/9-1897 i Erlandstorp, Malmbäck       avled 6/2-1989 på Tallstigen 1, Malmbäck
Hustru: Ester Maria Andersson f.28/10-1908 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 15/11-1979 på Lyckevägen 22, Malmbäck
Son: Dödfött gossebarn f.20/9-1934 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 20/9-1934 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Son: Erik Runar Erling f.11/10-1935 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter: Alva Margit Irene f.20/3-1937 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 15/8-1959 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter: Kerstin Elvi Sig-Britt f.26/9-1942 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck
Son: Torsten Gösta Evert f.28/1-1947 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck