GPS-kordinater: Torpet Östra Hult    57º 33.106 N, 014º 22.159 Ö

Torpet Östra Hult

Boende 1848 - 1850

Nils Larsson f.17/3-1823 i Perstorp, Ödestugu       avled 6/1-1898 i Björkelund, Falla Västergård, Ödestugu
Son till Lars Petersson och Stina Nilsdotter som kom från Ödestugu till Torgatan, Västanå, Malmbäck 1824
Nils Larsson gifte sig den 26/5-1850 i Ödestugu med Maja Stina Svensdotter f.15/1-1821 i Åker och död 28/11-1903 i Klockaregården, Ödestugu
Nils och Maja Stina fick 5 barn, nämnligen:
Anders Johan Nilsson f.7/4-1852 på Slätteryd ägor, Ödestugu. Anders Johan utvandrar den 25/3-1880 från hemmet i torp Lille Mo under Hesslebo, Ödestugu till Norra Amerika.
August Nilsson-Hesslén f.20/9-1854 i Tranemaden, Ödestugu. August Hesslén studerade vid Fjellstedska skolan i Uppsala. Ur Svensk lärartidning, 18:e årg. 1899, kan man läsa följande. Dispens. K. m:t. har bifallit en af läraren vid Fjellstedska skolan i Uppsala, August Hesslén gjord anhållan, att han, som aflagt de för inträde i prästämbetet nödiga examina och blifvit till präst ordinerad, äfvensom undergått folkskollärare-examen, måtte på grund häraf samt med hänsyn till hans vitsordade 18-åriga tjänstgöring som lärare vid ofvannämnda skola, förklaras behörig att, ehuru han i teologisk-filosofisk examen icke undfått föreskrifvna vitsord och ej genomgått profårskurs, söka och innehafva adjunkts- och kollegabefattningar vid allmänna läroverk och folkskollärareseminarier, i hvilka kristendom ingår såsom läroämne.
Anna Lovisa Nilsdotter f.3/2-1858 i Lilla Mo, Hesslebo, Ödestugu, och gift den 14/12-1879 med Frans Oskar Svensson f.22/6-1853 i Krokavadet, Ödestugu.
Christina Nilsdotter f.17/11-1860 i Lilla Mo, Hesslebo, Ödestugu, som stannade hemma hos föräldrarna.
Claes Victor Nilsson-Hesslén f.9/7-1866 i Lilla Mo, Hesslebo, Ödestugu, som den 23/8-1888 utvandrar från hemmet i backstugan Björkelund under Falla Västergård, Ödestugu till Norra Amerika.

Nils kom 1848 från Ödestugu och flyttar åter dit 1850

Boende 1852 - 1866

Anders Larsson f.6/5-1827 i Torgatan, Malmbäck       avled 23/4-1905 i backstuga Lugnet, Västanå, Malmbäck
Son till Lars Petersson och Stina Nilsdotter i Torgatan, Västanå, Malmbäck, som inflyttade år 1824 från Ödestugu till Torgatan, Västanå, Malmbäck.
Hustru: Maja Lena Danielsdotter f.3/11-1824 i Rommenås, Malmbäck       avled 30/7-1897 i backstuga Lugnet, Västanå, Malmbäck
Dotter till Daniel Svensson och Lena Månsdotter i Rommenås, Malmbäck.
Vigda 8/11-1856 i Ödestugu.

Son: Johan Valfrid f.28/12-1857 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck
Antager namnet Hedberg, gift med Clara Charlotta Vred f.1860 i Bankeryd, har två döttrar, Elin Therese f.22/6-1886 i Bylund, Jönköpings Sofia och död 7/2-1953 på Kristinehovsgatan 1-3, Högalid, Stockholm, Judith Charlotta f.12/7-1888 i Göteborgs domkyrkoförsamling och död 7/6-1981 på Frösätrabacken 7, Skärholmen, Stockholm.
Son: Johannes Malkolm f.13/2-1860 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck       avled 26/12-1940 i Gamlegården, Malmbäck
Antager namnet Östergren, död ogift den 26/12-1940 på Gamlegården, Malmbäck.
Dotter: Johanna Lovisa f.15/12-1862 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck
Gift den 17/8-1902 i Forserum, med Snickaren vid Compoboardfabriken Johan August Mild f.10/3-1850 i Nydala.
Dotter: Anna Maria f.13/10-1865 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck       avled 9/12-1948 i Gamlegården, Malmbäck
Gift den 29/4-1911 i Malmbäck med Johan Henning Nilsson f.23/11-1863 i Krakebo, Rönnhult, Malmbäck, och död 18/9-1941 på Gamlegården, Malmbäck.

Makarna kom från Hässlebo, Ödestugu, familjen flyttar till backstugan Andersalyckan under Torgatan, Västanå, Malmbäck. Anders valdes till underskollärare vid småskolorna här i Malmbäck vid skolstyrelsens sammanträde den 19 mars 1859


Boende 1866 - 1891

Johannes Petersson f.11/11-1807 i Åkerhult, Malmbäck       avled 10/12-1868 i Västgötatorp, Malmbäck
Son till Peter Magnus Pehrsson f.12/5-1776 i Lassabygget, Vrigstad och hans hustru Annika Svensdotter f.21/11-1773 i Åkerhult, Malmbäck
Hustru: Anna Dorothea Danielsdotter f.23/9-1815 i Södra Hult, Svenarum       avled 2/9-1891 i Västgötatorp, Malmbäck
Dotter till Daniel Petersson f.24/12-1785 i Södra Hult, Svenarum och hans hustru Inga Stina Johannesdotter f.15/3-1791 i Ammelund, Byarum

Makarna kom hit från gård i Västgötatorp, Malmbäck. Mannen inhyses här sista åren hos efterträdarna, avlider 2/9-1891. Hustrun avlider 27/9-1886, ingen dödsorsak antecknade för någon av makarna.

Boende 1887 - 1888

Carl August Claesson f.9/10-1859 i Västgötatorp, Malmbäck      avled 2/4-1944 i Berget (Björkelund), Västgötatorp, Malmbäck
Son till Claes Peter Petersson f.6/9-1835 i Stoarp, Svenarum och hans hustru Johanna Lovisa Albertina Johannesdotter f.5/2-1840 i Brunseryd, Malmbäck
Hustru: Anna Fredrika Gustafsdotter-Lindberg f.26/10-1862 i Hultabron, Svenarum       avled 5/2-1942 i Berget (Björkelund), Västgötatorp, Malmbäck
Vigda 7/5-1887 i Malmbäck, då båda tjänstehjon i Fallnafors Södergård, Malmbäck
Dotter: Jenny Konsentia f.7/9-1887 i Fallnafors Södergård, Malmbäck       avled 16/3-1968 i Västgötatorp, Malmbäck
Jenny gift den 2/3-1918 i Malmbäck med Karl Axel Hugo Holm f.12/3-1889 i Falla, Malmbäck och död 16/11-1980 i Västgötatorp, Malmbäck

Familjen kom från Fallnafors Södergård, Malmbäck och flyttar till Gibbarp, 4/4-1891 till Svenarum. Återvände 20/3-1900 från Svenarum till gård i Västgötatorp, Malmbäck

Boende 1889 - 1892

Johan August Andersson f.10/9-1862 i Hässelås, Svenarum       avled 27/3-1942 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Son till Anders Johan Magnusson f.2/4-1833 i Liden, Klappa, Malmbäck och hans hustru Johanna Catharina Johannesdotter f.27/12-1829 i Stora Sten, Moboda, Nydala
Hustru: Johanna Maria Nilsdotter f.5/2-1859 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck       avled 15/11-1945 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Dotter till Nils Isacsson f.2/7-1828 i Påland, Västgötatorp, Malmbäck och hans hustru Anna Christina Johannesdotter f.28/8-1836 i Brunseryd, Malmbäck
Vigda 30/12-1888 i Malmbäck, han tjänstehjon från Södra Mörekull, Malmbäck, hon hemmadotter från Västgötatorp, Malmbäck

Dotter: Teckla Elisabeth f.20/3-1889 i Boholm, Södra Mörekull, Malmbäck       avled 1/2-1919 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Son: Karl Josef Enar f.11/11-1890 i torp Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck      avled 19/12-1943

Familjen kom hit från Boholm under Södra Mörekull, Malmbäck och flyttar 4/10-1892 till Fallnafors Norrgård, Malmbäck