GPS-kordinater: Torpet Toregatan   57º 33.591 N, 014º 22.829 Ö

Torpet Toregatan

Boende 1613 -

Lusor och hans hustru. Lämnade sitt bidrag när Älfborgs fästning skulle lösas tillbaka från danskarna.

Boende 1640 -

Per Persson hustru Rachell Larsdotter

I 1640 års boskapsräkning är antecknat att på torpet såddes 1 tunna utsäde, här fanns 2 kor, 1 kviga, 2 gamla får och 3 yngre.

Boende 1690 -

Per Månsson f.1655       avled 29/9-1724 varit med svår sjukdom beheftad uti 4 åhr,var 69 år gammal
Son: Sven f.7/10-1690
Son: Joseps f.26/1-1692
Dotter: Ragnil f.17/11-1693
Son: Jon 17/7-1694
?: f.14/8-1697 (Pers barn i Thoregate)
Dotter: Sara ?
Dotter: Kierstin ?
Son: Nils ?

Boende 1694 -

Per Langelius
(fadder från Toregate)

Boende 1699 -

Söndag afton den 13 aug födde Jacobs hustru i Toregatan en liten son, som Christnades söndagen derefter och kallades Hans.

Boende 1706 -

Vigdes Nils Persson i Torgate med pigan Ingrid Erikdsdotter i Åliden, togs till halfva bo och lofvade i morgongofva 20 lod silfver. Vigda 7 januari.

Boende 1707 -

Sara Persdotter i Torgate vittne vid Cicilia Gabrielsdotters dop i Gummestorp den 9 nov

Boende 1712 -

Natalis Chr (25 dec) Vigdes Per Svensson i Rönhult med Sara Persdotter i Toregatan som togs till halfva bo och fick löfte om 30 lod silfver i morgongåfva.

Boende 1714 -

Ascens Dom (6 maj) vigdes soldaten för Rommenås Hans Johansson med pigan Ragnil Persdotter i Torgate. Morgongåfva 112 lod silfver.

Boende 1717 -

Johan Eriksson f.1663       avled 24/4-1733 i Torgatan, Västanå, Malmbäck, 70 år gammal
Johan Ericssons föräldrar äro, Eric Svensson f.1641 och d.31/8-1721 i Åliden, Västanå, Malmbäck och
h.h. Ingebor Johansdotter f.1637 och d.20/3-1704 i Åliden, Västanå, Malmbäck
Bror till Ingrid Eriksdotter i Åliden

Hustru 1: Elin Gudmundsdotter f.1679       avled 10/2-1718 i Torgatan, Västanå, Malmbäck
Begrofs öster vid klockstapeln, hade lefvat ährligt och skickeligt uti 39 år och några månader.

Dotter: Anna f.6/9-1710 i Söräng, Malmbäck       avled 29/3-1792 i Ängen, Fölhult, Malmbäck
Anna gift med Mårthen Pehrsson, familjen var boende i Berg, Malmbäck.
Anna blev änka 1746, och gifte om sig 19/6-1748 i Malmbäck med soldaten Anders Andersson-Lundgren från Rommenås.

Son: Gudmund f.9/3-1717 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 13/5-1718 i Torgatan, Västanå, Malmbäck
Hustru 2: Britta Bengtsdotter från Söräng       avled 28/5-1749 i Åkerhult, Malmbäck
Vigda 7/11-1718
Dotter: Sara f.6/12-1719 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 10/8-1775 i Fölhult torp, Malmbäck
Dotter: Kierstin f.21/12-1722 i Torgatan, Västanå, Malmbäck
Son: Gudmund f.9/3-1724 i Torgatan, Västanå, Malmbäck
Denna son finns med i torphäftet men jag har inte funnit honom som född
Detta är ju mina förfäder, du kan ju kolla om du har med honom (Lisbeth)

Dotter: Elin f.16/7-1728 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 1/1-1801 i Fattigstugan, Malmbäck
Dotter: Catharina f.26/10-1732 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 12/11-1733 i Torgatan, Västanå, Malmbäck
Avled 1833 av de gångbara kopporna endast 1 år, 15 dagar
Begraven i samma grav som torparen Håkan Jansson på Holmen som begrovs den 18 nov


Boende 1718 -

Den 14/4 vigdes Pehr Larsson i Fagerberg med pigan Kierstin Persdotter i Toregatan, i morgongåfva utlofvades 20 lod silfver

Boende 1727 -

Den 6/5 avled inhyses enkan Kierstin Pehrsdotter i Toregatan 80 åhr

Boende 1734 -

Den 15/7 avled Bengt Pehrsson i Toregatan, hade lefvat ährligt i 71 åhr

Boende 1735 -

Den 22/3 avled Ingeborg Bengtsdotter i Torgatan, 78 åhr och 26 veckor

Boende 1743 -

Den 27/4 avled qvinnspersonen Elin Bengtsdotter i Torgatan 40 åhr

Boende 1735 - 1774

Nils Håkansson f.1703       avled 15/5-1742, 39 åhr
Hustru: Sara Nilsdotter f.7/7-1712       avled 18/5-1774 av lungsjukan 62 åhr gammal
Dotter till Nils Persson och Ingrid Eriksdotter i Åliden.
Från födelseboken: måndag middag d 7 juli födde Nilsas hustru i Ålida en dotter som för sin svaghets skull Christinades hemma samma dag.
Vigda 9/4-1735
Dotter: Kierstin f.21/11-1736
Gift 27/5-1764 med Gabriel Jacobsson i Gummestorp
Son: Pehr f.16/1-1739
Gift 25/6-1769 med Maria Svensdotter i Fagerberg
Make 2: Gudmund Håkansson f.1710
Avled 3/4-1772 av mag och bröstsjukan 62 åhr
Vigda 12/2-1744
Son: Nils f.11/1-1751
Gift 17/4-1778 med Ingeborg Pehrsdotter i Bredstorp
Dotter: Stina f.6/10-1754
Gift med Sven Johansson
Dotter: Lena

Boende 1778 - 1808

Sven Johansson f.18/3-1753
Son till Johan Jönsson och Kierstin Larsdotter i Öfre Gibbarp
Hustru: Stina Gudmundsdotter f.6/10-1754
Vigda 19/4-1778 morgongåfva blef utfäst efter lag.
Dotter: Sara f.28/1-1779
Son: Jöns f.8/5-1782
Flyttar 1803 till N Sandsjö
Son: Nils f.6/7-1787

Familjen flyttar utan hänvisning 1808

Boende 1808 - 1823

Jöns Andersson f.10/12-1775 i Vrigstad
Hustru: Maja Lisa Petersdotter f.1774 i Hylletofta
Dotter: Lena Maja f.17/4-1804
Son: Per Johan f.24/4-1805
Son: Johannes f.4/1 1815

Familjen inflyttad från Vrigstad, flyttar till gård i Fölhult

Boende 1823 -

Den 18/12 avled fattighjonet gifte mannen Lars Månsson på Thorgatan af kräftan 67 åhr

Boende 1824 - 1837

Lars Petersson f.17/12-1794 i Stoarp, Svenarum       avled 21/2-1860 i backstugan Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck
Hustru: Stina Nilsdotter f.18/-1785 i torp Kapellet, Norra Graf, Malmbäck       avled 13/12-1861 i backstugan Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck
Dotter till Nils Andersson och Helena Månsdotter i Kapellet under Norra Graf, Malmbäck

Dotter: Anna Stina f.7/11-1821 i Perstorp, Ödestugu       avled 24/9-1857 i Västra Förstaden 32, Jönköpings Sofia
Flyttar 1837 till Gunnarsryd
Son: Nils f.17/3-1823 i Perstorp, Ödestugu       avled 6/1-1898 i Björkelund, Falla Västergård, Ödestugu
Flyttar 1837 till Gunnarsryd.
Nils Larsson gifte sig den 26/5-1850 i Ödestugu med Maja Stina Svensdotter f.15/1-1821 i Åker och död 28/11-1903 i Klockaregården, Ödestugu
Nils och Maja Stina fick 5 barn, nämnligen:
Anders Johan Nilsson f.7/4-1852 på Slätteryd ägor, Ödestugu. Anders Johan utvandrar den 25/3-1880 från hemmet i torp Lille Mo under Hesslebo, Ödestugu till Norra Amerika.
August Nilsson-Hesslén f.20/9-1854 i Tranemaden, Ödestugu. August Hesslén studerade vid Fjellstedska skolan i Uppsala. Ur Svensk lärartidning, 18:e årg. 1899, kan man läsa följande. Dispens. K. m:t. har bifallit en af läraren vid Fjellstedska skolan i Uppsala, August Hesslén gjord anhållan, att han, som aflagt de för inträde i prästämbetet nödiga examina och blifvit till präst ordinerad, äfvensom undergått folkskollärare-examen, måtte på grund häraf samt med hänsyn till hans vitsordade 18-åriga tjänstgöring som lärare vid ofvannämnda skola, förklaras behörig att, ehuru han i teologisk-filosofisk examen icke undfått föreskrifvna vitsord och ej genomgått profårskurs, söka och innehafva adjunkts- och kollegabefattningar vid allmänna läroverk och folkskollärareseminarier, i hvilka kristendom ingår såsom läroämne.
Anna Lovisa Nilsdotter f.3/2-1858 i Lilla Mo, Hesslebo, Ödestugu, och gift den 14/12-1879 med Frans Oskar Svensson f.22/6-1853 i Krokavadet, Ödestugu.
Christina Nilsdotter f.17/11-1860 i Lilla Mo, Hesslebo, Ödestugu, som stannade hemma hos föräldrarna.
Claes Victor Nilsson-Hesslén f.9/7-1866 i Lilla Mo, Hesslebo, Ödestugu, som den 23/8-1888 utvandrar från hemmet i backstugan Björkelund under Falla Västergård, Ödestugu till Norra Amerika.

Son: Peter f.22/11-1824 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 5/5-1899 i backstugan Nyalund, Tesås Södergård, Ryssby, Kronobergs län
Flyttar 1840 till Hästgången, Ödestugu. Arbetade som smed. Ogift man.

Son: Anders f.6/5-1827 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 23/4-1905 i backstuga Lugnet, Västanå, Malmbäck
Flyttar 1843 till Skoga, Ödestugu.
Anders Larsson gifte sig den 8/11-1856 i Ödestugu med Maja Lena Danielsdotter f.3/11-1824 i Rommenås, Malmbäck och död 30/7-1897 i backstuga Lugnet, Västanå,, Malmbäck
Makarna fick 4 barn, Nämnligen, Johan Valfrid Andersson-Hedberg f.28/12-1857 på torp Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck, Johannes Malkolm Andersson-Östergren f.13/2-1860 på torp Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck, Johanna Lovisa Andersdotter f.15/12-1862 på torp Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck, Anna Maria Andersdotter f.13/10-1865 på torp Östra Hult, Västgötatorp, Malmbäck,

Familjen kom hit 1824 och flyttar 1837 till backstugan Skogen under Västgötatorp, Malmbäck


Boende 1830 - 1849

Isac Petersson f.23/9-1797 i Ödestugu Backgård, Ödestugu       avled 4/10-1856 i Granen, Västanå, Malmbäck av förkylning
Hustru: Catharina Svensdotter f.22/9-1802 i Ödestugu Södergård, Ödestugu      avled 27/2-1837 i Torgatan, Västanå, Malmbäck av lungsot
Vigda 23/2-1821 i Malmbäck, båda från Södra Graf, Malmbäck
Son: Peter f.15/5-1821 i Södra Graf, Malmbäck       avled 5/6-1905 i Fattighuset, Malmbäck av lunginflammation
Flyttar 1840 till Gunnarsryd (fallandesot)
Dotter: Anna Catharina f.21/5-1824 i Södra Graf, Malmbäck       avled 20/2-1825 i Södra Graf, Malmbäck
Dotter: Stina Maja f.2/12-1825 i Södra Graf, Malmbäck       avled 8/3-1896 i Lilleholmen, Valstad, Skaraborgs län
Flyttar 1840 till Hästgången, Ödestugu
Son: Anders Johan f.3/4-1829 i Södra Graf, Malmbäck       avled 7/11-1867 i Ängstorpet, Haborarp, Ödestugu av tarmvred
Flyttar 1843 till Perstorp, Ödestugu
Dotter: Johanna Sophia f.30/3-1832 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 1/12-1906 i Mill Creek Farm, Kane, Illinois
Flyttar 1847 till Ödestugu. Var tillsammans med maken Petter Karlsson f.2/2-1817 i Valstad, hemmansägare i Skinmon, Härja, Västergötland. Petter och Johannas dotter Augusta Elisabeth utvandrade den 28/4-1892 till Norra Amerika, och den 9/2-1893 utvandrar änkan Johanna med barnen Klas Wilhelm och Anna Maria från gården i Skinmon, Härja till Norra Amerika.

Dotter: Britta Lisa f.22/10-1834 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 29/4-1905 i Norrängen, Källeryd, Barkeryd av ålderdom

Familjen kom hit från Södra Graf, Malmbäck.

Hustru 2: Lena Catharina Magnusdotter-Eld f.20/6-1802 i Djurkärret, Bjärkaryd Östergård, Hylletofta       avled 31/1-1885 i Fattighuset, Malmbäck av förkylning
Kom hit 1837 från Svenarum
Son: Johannes August f.18/11-1838 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 28/1-1904 i Fattighuset, Hylletofta
Dotter: Helena Ulrika f.1/6-1840 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 26/11-1902 i Fattighuset, Malmbäck av rosfeber, var ogift
Dotter: Mathilda Lovisa f.6/2-1843 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 27/4-1853 i Granen, Västanå, Malmbäck

Familjen flyttar 1849 till torpet Granen under Västanå, Malmbäck

Boende 1841 - 1843

Inhyses Änka: Stina Nilsdotter f.29/1-1790 i Bredstorp, Malmbäck
Dotter till Nils Jönsson och Stina Abrahamsdotter i Bredstorp.
Födelsedatum bör vara 29/1-1790
Son: Per Johan f.28/9-1827

Stina enka efter Johannes Jaensson som avled 3/4-1830 på Skogen under Västgötatorp av förkylning. Kom hit från en backstuga under Rommenås och skrivs 1843 på socknen. Stina återkommer till Torgatan men antecknas som boende i Rogberga socken, erhåller fattighjälp. Avled 11/1-1864 av ålderdom. Död och begraven i Jönköping

Boende 1849 - 1854

Sven Svensson-Kahn f.10/7-1819 i Soldattorp Nö.75, Kansjö, Malmbäck       avled 18/2-1888i Totaryet (eller Ängelholm), Viresjö, Malmbäck
Son till soldat Sven Andersson-Kahn f.21/3-1781 i Kansjö, Malmbäck och hans hustru Sara Petersdotter f.4/12-1785 i Rödja, Barkeryd
Hustru: Britta Catharina Nilsdotter f.8/1-1820 i Göransbygget (från 1820-tal Sjöeryd), Stoarp, Svenarum       avled 31/5-1917 i Österängen, Tryggarp, Forserum
Dotter till Nils Nilsson f.4/8-1795 i Södra Graf, Malmbäck och hans hustru Maja Catharina Jonasdotter f.6/8-1800 i Källehult, Svenarum
Vigda 14/4-1850 i Malmbäck, han dräng från Viresjö, hon piga i Malmbäcks Klockaregård
Dotter: Johanna Maria f.13/12-1850 i Torp Torgatan, Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 14/10-1929 i Figuren 2, Jönköpings Kristina
Dotter: Fredrika f.18/9-1853 i Torp Torgatan, Torgatan, Västanå, Malmbäck

Familjen flyttar till Viresjö som rättare, senare torpare på Fågelsången och Totaryet under Viresjö, Malmbäck.

Boende 1850 - 1851

Fosterdotter: Brita Catharina Jönsdotter f.27/2-1840 i Skogen, Pustanäs, Malmbäck       avled 16/6-1921 i Backstuga Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck av ålderdomssvaghet, var ogift
Dotter till Jöns Jonasson och Maria Andersdotter-Brask i backstugan Skogen under Pustanäs. Flickan flyttar 1851 till N Graf.

Från sockenstämmans protokoll:

Angtreprenad Auktion på flickan Britta Catharina Jönsdotter från fattighuset hållen i Malmbäcks Sockenstuga den 6 okt 1850.
Den som å ofvannemde flicka blir den minstbjudande förbindes att på 1 års tid Räknat från denna dag henne Christeligen vårda och försörja Samt under året Lemna henne följande Klädespersedlar. Nemligen 1 klädning af ulltyg 2 Lintyg 1 par sko 1 par wantar samt hålla henne i skola 1 Termin under året Samt dagligen öfvas i Gudsfruktan, dygd och goda Seder vid upprop å ofvannemde vilkor blef Svän i Torgatan den Minstbjudande för 12 Rd Riks hvilka penningar Betalas vid årets slut.

Utsupa L J Johansson

Från år 1853 blir Torgatan en egen gård.