GPS-kordinater: Andersalyckan   57º 33.459 N, 014º 22.980 Ö

Backstuga Andersalyckan under Torgatan

Boende 1866 - 1876

Anders Larsson f.6/5-1827 i Torgatan, Malmbäck       avled 23/4-1905 i backstuga Lugnet, Västanå, Malmbäck
Son till Lars Petersson och Stina Nilsdotter i Torgatan, Västanå, Malmbäck.

Hustru: Maja Lena Danielsdotter f.3/11-1824 i Rommenås, Malmbäck       avled 30/7-1897 i backstuga Lugnet, Västanå, Malmbäck
Dotter till Daniel Svensson och Lena Månsdotter i Rommenås, Malmbäck.
Vigda 8/11-1856 i Ödestugu.
Son: Johan Valfrid f.28/12-1857 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck
Antager namnet Hedberg, gift med Clara Charlotta Vred f.1860 i Bankeryd, har två döttrar, Elin Therese f.22/6-1886 i Bylund, Jönköpings Sofia och död 7/2-1953 på Kristinehovsgatan 1-3, Högalid, Stockholm, Judith Charlotta f.12/7-1888 i Göteborgs domkyrkoförsamling och död 7/6-1981 på Frösätrabacken 7, Skärholmen, Stockholm.
Son: Johannes Malkolm f.13/2-1860 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck       avled 26/12-1940 i Gamlegården, Malmbäck
Antager namnet Östergren, död ogift den 26/12-1940 på Gamlegården, Malmbäck.
Dotter: Johanna Lovisa f.15/12-1862 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck
Gift den 17/8-1902 i Forserum, med Snickaren vid Compoboardfabriken Johan August Mild f.10/3-1850 i Nydala.
Dotter: Anna Maria f.13/10-1865 i Östra Hult (Österskog), Västgötatorp, Malmbäck       avled 9/12-1948 i Gamlegården, Malmbäck
Gift den 29/4-1911 i Malmbäck med Johan Henning Nilsson f.23/11-1863 i Krakebo, Rönnhult, Malmbäck, och död 18/9-1941 på Gamlegården, Malmbäck.

Familjen kom hit 1866 från Östra Hult under Västgötatorp. Samtliga och antagligen även stugan flyttar 1876 till Lugnet under Västanå.

Från Malmbäcks församlings skolstyrelse sammanträde den 19 mars 1859

Par 1.
Till Underskollärare hade Fyra personer anmält sig såsom sökande neml: Skräddaren Nils Arvidsson i Hudaryd, Torparen Anders Larsson från Östra Hult under Vestgötatorp, Torparen Per Johan Andersson från Anderstorp under Söräng och Hemmansägaren Karl Kindberg i Fagerberg, af hvilka den sednare ej war vid sammanträdet personligen närwarande hvarför Skolstyrelsen ansåg honom ej böra nu komma ifråga vid underskollärares tillsättande.

Par 2.
Efter slutadt förhör och sedan de sökande, som voro närvarande, gjort afträde, tog skolstyrelsen deras skicklighet, hwar för sig i öfverwägande, då Nils Arvidsson i Hudaryd och Anders Larsson från Östra Hult befunnes ega godkända insigter i renläsning af svensk och Latiskt tryckt, äfven som i reglerna och grunderna för rättstafning, hwaremot Per Johan Andersson från Lilla Anderstorp befanns ega nära godkända insigter i ofvannämnde ämnen.

För öfrigt woro alla de sökande wälfrejdade och kända för ett nyktert, stilla och anständigt uppförande.

Skolstyrelsen stanna enhäligt vid det beslut att tills vidare antaga Nils Arvidsson i Hudaryd och Anders Larsson från Östra Hult till Underskollärare vid småskolorna härstädes mot den af Församlingen vid allmän Sockenstämma den 23 mars detta år beviljade och beslutade lön Sjuttio Fem (75) Rdl Rmt till hwardera underskolläraren, för år räknat, och kommer de sin lön att halfårvis uppbära, sedan halfva året är gånget och barnundervisningen i småskolorna derunder med nit och skicklighet fortgått enligt den tur och ordning som blivit af skolstyrelsen bestämd; och såvida det af Kongl Majt i Nåder beviljade Statsbidrag dess för innan kan utbekommas.