GPS-kordinater: Skogen    57º 30.990 N, 014º 23.223 Ö

Backstuga senare torpet Skogen

Boende 1820 - 1852

Inhyse dräng: Jonas Pehrsson f.19/2-1791
Piga: Stina Pehrsdotter f.30/1-1782

Jonas och Stina var barn till Pehr Nilsson och Annika Jonsdotter i Tohult. Jonas betecknas som halt och vanför, Stina som svagsint, bräcklig och utfattigt fattighjon. Jonas avlider 9/10-1833 av benröta och systern Stina avlider 2/1-1852, ingen dödsorsak antecknad.

Boende 1836 - 1838

Änka: Maria Persdotter f.20/1-1777
Dotter till Pehr Nilsson och Annika Jonsdotter i Tohult (syster till ovanstående)
Dotter: Catharina f.9/8-1806
Flyttar till Viresjö 1837
Son: Lars f.21/2-1809
Flyttar till N Graf 1837
Son: Magnus f.23/10-1817
Son: Anders Johan f.30/11-1822
Flyttar till Böcklarebo 1838

Maria Persdotter gift 29/11-1802 (kallas då Annika) med Arvid Larsson född 1777 och de bosätter sig i Tohult. Mannen avlider 17/3-1835 i bröstfeber och enkanMaria och barnen flyttar till backstugan. Dock synes Maria tidvis bott inhyses på gård i Tohult men avlider i en stuga 27/3-1850, ingen dödsorsak angiven.

Boende 1838 - 1878

Peter Nilsson f.4/9-1796
Son till Nils Abrahamsson och Britta Johannesdotter i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck
Hustru: Maja Stina Johannesdotter f.18/11-1804
Dotter till Johannes Johansdotter och Catharina Bengtsdotter i Södra Hiarum, Malmbäck
vigda 27/11-1825 han från Ängsvallaryet under Viresjö, hon hade tjänst i Viresjö, Malmbäck
Dotter: Britta Stina f.9/12-1826
Flyttar 1844 till Svenarum
Dotter: Johanna Sofia f.20/8-1828
Flyttar 1845 till Rogberga
Son: Nils f.22/1-1830
Flyttar 1846 till Böcklarebo
Son: Johannes f.26/3-1832       avled 31/10-1843 av slag
Dotter: Anna Lena f.8/12-1834
Flyttar 1851 till Ekhult
Son: Anders Magnus f.27/10-1836
Flyttar 1854 till Linneryd
Son: Fredrik Otto f.14/12-1841
Flyttar 1857 till Böcklarebo
Dotter: Nia Sofia f.12/4-1850
Flyttar 1867 till Falla

Familjen var bosatt på flera gårdar inom socknen: Hudaryd, Ormestorp, Södra Grav och Vilan innan de 1838 kom hit till Skogen. Fadern fick 1838 en Katekes och dottern Anna Lena erhöll en ABC-bok 1840 av församlingen. Dottern Johanna Sofia får anmärkningen "kan ej läsa i bok".
Hustrun Maja Stina avlider 25/11-1876 av bröstlidande och mannen Peter Nilsson avlider 7/10-1878 av slaganfall

Boende 1884 -

Peter Svensson-Eld f.21/1-1838 i torp Södrebacke, Vrigstad
Son till soldat Sven Gustaf Eld f.22/5-1805 och hans hustru Stina Petersdotter f.5/2-1794
Hustru: Lena Cajsa Eriksdotter f.22/2-1842 i Nybygget, Lönshult, Vrigstad
Dotter till Erik Svensson f.6/12-1812 i Hjälmseryd och hans hustru Stina Johannesdotter f.25/4-1813 i Hjälmseryd
Vigda 17/9-1864

Dotter: Johanna f.6/8-1870
Flyttar 1888 till Ödestugu
Son: Pehr Johan f.2/8-1872
Flyttar 1890 till Svenarum
Dotter: Emma Christina f.15/12-1874
Flyttar 1893 till Forserum
Son: Carl Gustaf f.29/12-1877
Flyttar 1895 till Svenarum
Son: Frans Gottfrid f.2/1-1880
Flyttar 1898 till Svenarum
Dotter: Anna Maria f.14/11-1882
Flyttar 1903 till Barnarp
Dotter: Emmy Ruth f.11/5-1888
Flyttar 1904 till Öggestorp

Anna Marias son Karl Johan Emil f.23/12-1901
Flyttar med modern till Barnarp 24/10-1903

Emmy Ruths dotter Elsi Anna Linnéa f.15/8-1913

Emmy Ruth flyttar efter tjänst på olika platser hem till Skogen 1913 och bor här tillsammans med modern Lena Kajsa och dottern till efter 1926.