På den höga vita gravstenen är noterat följande.
Nels Johan Westberg
Born Oct, 28, 1823 in Malmbeck, Sweden
Died Jan. 6, 1898
Aged 74 years, 2 m´s & 8 days.
Far we know that ? our earthly house of this tabernacle wore dissolwed, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the Heavens.
2 Cor. V:1.

På stenen längst ner till vänster är noterat följande.
N. J. Westberg, Apr. 20, 1823 - Jan. 6, 1898.

På stenen längst ner till höger är noterat följande.
Helena C. Westberg, Dec. 29, 1824 - Aug. 18, 1918.

På stenen längst upp till vänster är noterat följande.
S. A. Westberg, Apr. 20, 1848 - May. 24, 1946.

Nils Johan Svensson-Westberg föddes den 28 october 1823 i Soldattorp Nö.31 Halla, Åsen, Malmbäck, som äldste sonen till makarna Sven Nilsson född 1 april 1797 i Västanå, Malmbäck, död 16 maj 1877 i Källeryd, Barkeryd och hans hustru Annika Nilsdotter född 3 maj 1797 i Rösum, Malmbäck, död 24 maj 1879 i Källeryd, Barkeryd.

Nils Johan Westberg vigd den 19 maj 1847 i Malmbäck med Lena Stina Svensdotter född den 29 december 1824 i Fagerberg, Malmbäck, som yngsta dottern till makarna Sven Svensson född 27 juni 1764 i Rösum Soldattorp Nö.40, Malmbäck, död 19 december 1849 i Fagerberg, Malmbäck, och hans hustru Stina Pehrsdotter född 16 juni 1786 i Erlandstorp, Malmbäck, död 14 october 1856 i Fagerberg, Malmbäck.

Makarnas son Sven August Westberg född den 20 april 1848 i Fagerberg, Malmbäck, han var äldste sonen.

Familjen Westberg har sina anor i Malmbäck från 1600-tal.

Strax intill familjen Westbergs gravplats, har Nils Johan Westbergs broder Sven August Svensson med familj sin gravplats.

Ur Svenskarna i Texas sidan 362
Nels Johan Westberg. En redlig svensk-amerikan af den gamla stammen gick med Nels Johan Westberg i Brushy, Texas, ur tiden. Åtföljd af sin maka, Helena Kristina, och sina två söner, Henning och Sven, utvandrade han från Sverige till Förenta staterna 1867. Familjen kom först till Govalle, Tex., men bodde där blott ett år; flyttade sedan till Austin och uppehöll sig där i två år. 1870 slog familjen sig ned strax öster om Austin, hvarest ett 11-årigt sträfsamt nybyggarelif utkämpades. Sedan 1881 har Westberg-släkten varit Brushy-bor samt verksamma medlemmar i samhället och den lutherska kyrkan i Palm Valley.
Under årens lopp ha de förvärfvat sig mycken egendom, så att Westbergs-släkten nu räknas bland de mest välmående i Brushy. Fader Westberg föddes i Malmbäcks socken i Småland 1823 och afled i Brushy 1898. Hans efterlevande 93-åriga maka föddes 1824 i samma socken som maken.
Swen Aug. Westberg. Son till framlidne banbrytaren Nels Johan Westberg i Brushy, Texas, och dennes maka, Helena Kristina, samt broder till Henning Westberg i Brushy, föddes Sven Aug. Westberg i Malmbäcks socken i Småland 1848 och kom med sina föräldrar till Amerika och Texas 1867. Sven har allt sedan sin hitkomst vistats i föräldrahemmet och varit ett godt stöd för sina föräldrar. Han har aldrig varit gift. Bor i det gamla fädernehemmet i Brushy, och hans åldriga moder hushållar för honom. Han har haft framgång i sitt jordbruk. Har präktiga jordegendomar i Brushy och Hutto samt i det svenska samhället i Ericsdale, Jones county, men bor, som sagdt, på fädernegården och sköter densamma.

Bilder vid sidan om gravsten, är bilder från Fagerberg, tagna sommaren 2009.