Gustaf Svensson-Kahn föddes den 21 juli 1824 i Soldattorp Nö.75, Kansjö, Malmbäck, som son till tidigare soldaten på Kansjö soldattorp Sven Andersson-Kahn född 21 mars 1781 i Kansjö Södergård, Malmbäck, och hans hustru Sara Petersdotter f.4 december 1785 i Rödja, Barkeryd.
Personen på bilden ovan, är Gustaf Svensson-Kahn.

År 1863 den 8 Maj inställde sig undertecknade efter begäran, på torpet Mattstorp under Viresjö, Malmbäck socken att förrätta laga bouppteckning efter hustrun Britta Charlotta Svensdotter därstädes, som med döden afvled den 13 sistlidne April, och lämnat efter sig såsom arfvtagare, änkemannen Gustaf Svensson och med honom sammanhafvde flickan Johanna Sophia Gustafsdotter 4 år gammal, hvars rätt bevakades af arrendatorn Johannes Arvidsson i Söndrarp, som till förmyndare anmäles, äfven hade den afvlidna före detta äktenskap en son 9 år gammal vid namn Lars, som blott här antecknas.
Änkemannen årvarnades om sin skyldighet, att uppgifva boet sådant som det vid dödstimman befanns.

Änkemannen Gustaf Svensson utvandrar den 20/4-1883 från torp Mattstorp under Viresjö, Malmbäck till N. Amerika.

Gustaf Svenssons andra hustru Anna Stina Jonasdotter avled den 26 december 1882, och då bestämde Gustaf sig för att resa över till sin dotter Johanna Sophia i New Sweden, Texas, USA. Han stannade sedan till sin död den 5 augusti 1897 i New Sweden, Texas, USA.

Den andra mannen på gravstenen, Gustaf Månsson var dottern Johanna Sophias första make.

Gustaf Månsson föddes den 7 februari 1845 i Lutarp Skattegård, Svarttorp, som son till Måns Johansson född 9 januari 1803 i Signesbo Snickaregård, Järsnäs, och hans hustru Catharina Johansdotter-Roth född 12 september 1809 i Renstorp soldattorp, Järsnäs.

Ogifte mannen Gustaf Månsson utvandrar den 9/3-1870 från Olseryd, Järsnäs till Nord Amerika.