Christina Carolina Svensdotter-Lyckman föddes den 12 mars 1847 i Fintorp, Råmarp, Hakarp, som barn nummer 7 av 9 till Sven Jonasson-Lyckman född 7 juli 1808 i Lycke soldattorp Nö.35, Lycke, Malmbäck (död 1/9-1881 i en backstuga under Kansjö Norrgård, Malmbäck) och hans hustru Maja Stina Jacobsdotter-Creutz född 1 augusti 1810 i Ekesjö dragontorp, Almesåkra (död 16/4-1889 i en backstuga under Kansjö Norrgård, Malmbäck)

Svenskarna i Texas s.789
August Monson, som afled i sitt hem i Hutto, Texas, i oktober 1912, var en af New Swedens första settlare och bodde omkring Manor i Många år, ägnade sig åt landtbruk. Han var född 1834 i Forserum, Småland, och emigrerade till detta land 1870. Var först gift med Carolina Svensdotter från Kikstorp och hade i detta äktenskap sönerna Victor Monson, Decker, Oscar Monson, Kenedy och Aleck Monson, Georgetown.
M. var i sitt andra gifte förenad med mrs. Spong, som öfverlefver maken och bor i Hutto.

Texas information

Make: August Månsson