Malmbäcks Hembygdsförenings styrelse

Anders Jörgensson - Ordförande
Annemarie Andersson - Vice ordförande
Conny Ahlinder - Kassör
Marianne Kårekull - Sekreterare
Göran Johansson - Redaktör/ ansvarig utgivare av Årskrönika/ Web ansvarig för Malmbäck Hembygdsförenings Hemsida
Mariette Jonsson - Styrelseledamot
Börje Persson - Styrelseledamot
Marianne Nilsson - Styrelseledamot
Kenneth Eriksson - Styrelseledamot
Siv Pettersson - Styrelseledamot
Ulla Lagerqvist - Styrelseledamot
Annmarie Andersson
Börje Persson
Conny Ahlinder
Mariette Jonsson
Marianne Kårekull
Marianne Nilsson
Göran Johansson
Anders Jörgensson
Siv Pettersson
Ulla Lagerqvist