GPS-kordinater: Backstuga Sjöryd N, Ö

Backstuga Sjöåsen

Boende 1820 - 1827

Petter (Pehr) Månsson f.24/9-1748 i Klappa, Malmbäck       avled 20/3-1831 i Sjöåsen, Sjöaryd, Malmbäck
Son till Måns Månsson f.27/5-1714 i Botarp, Malmbäck och hans hustru Kierstin Månsdotter f.19/12-1720 i Ormestorp, Malmbäck

Hustru: Maja (Maria) Nilsdotter f.19/1-1754 i Rommenås, Malmbäck       avled 16/3-1833 i Sjöåsen, Sjöaryd, Malmbäck
Dotter till Nils Nilsson f.30/9-1690 i Korpebo, Malmbäck och hans hustru Karin Svensdotter f.11/2-1715 i Erlandstorp, Malmbäck
Vigda 1/10-1774 i Malmbäck, drängen Petter Månsson i Klappa och pigan Maria Nilsdotter därsammanstädes

Makarna kom från gården Sjöaryd, Malmbäck, hade tidigare bebott 1/8 dels mantal i Klappa, Malmbäck där de haft sju barn. Skrives som utfattiga

Mannen avlider 20/3-1831 av ålderdoms bräcklighet och hustrun avlider 16/3-1833 av ålderdoms svaghet

Boende 1827 - 1830

Johannes Jonasson f.18/5-1768 i Fagerhult, Malmbäck       avled 1/10-1839 i Liljenstorp, Estenstorp, Malmbäck
Son till Jonas Jonasson f.3/1-1737 i Svenstorp, Barkeryd och hans hustru Ingeborg Månsdotter f.1/1-1743 i Klappa, Malmbäck

Hustru: Maria Jonasdotter f.11/1-1787 i Hybba, Djorarp, Ödestugu       avled 29/4-1842 i Liljenstorp, Estenstorp, Malmbäck
Dotter till soldaten Jonas Djerf d.1788 i Hybba, Djorarp, Ödestugu och hans hustru Stina Johansdotter
Vigda den 29/4-1812 i Ödestugu
Son: Jonas Magnus f.1/9-1813 i Brunseryd, Malmbäck       avled 4/12-1867 i Bäcken, Rommenås, Malmbäck
Son: Anders f.19/1-1815 i Sjöaryd, Malmbäck       avled 2/3-1873 på Socknen, Ödestugu
Dotter: Lena Sophia f.29/8-1816 i Sjöaryd, Malmbäck       avled 11/2-1863 i Tullen, Hjälmseryd Södergård, Bringetofta
Son: Peter Johan f.1/4-1819 i Sjöaryd, Malmbäck       avled 19/2-1882 i Skepperstad Nedergård, Skepperstad

Familjen kom från Klappa, Malmbäck hade tidigare bott i Brunseryd och Sjöryd, Malmbäck flyttar till backstuga Liljenstorp, Estenstorp, Malmbäck.
Familjen skrives som utfattiga

Boende 1830 - 1843

Anna Maria Jacobsdotter f.10/8-1805 i Järpabo (Skogen), Övre Gibbarp, Malmbäck       avled 2/1-1884 i Fattighuset, Malmbäck
Dotter till Jacob Svensson-Hjerpe f.1756 i Berg, Malmbäck och hans hustru Margaretha Olofsdotter f.7/2-1760 i Hiegöl Norrgård, Ödestugu
Dotter: Anna Stina Gustafsdotter f.8/1-1830 i Renstorps Södergård, Järsnäs       avled 31/1-1906 i Lunden (Hytten), Falla, Malmbäck

De kom från Järpabo, Gibbarp och flyttar till Fattighuset där Anna Maja står som fattigsköterska


Boende 1832 - 1833

Änka: Annika Larsdotter f.7/11-1795 i Lygnemaderna, Hok, Svenarum       avled 10/4-1874 i Stafsjö backstuga, Malmbäck
Son: Per Johan f.22/11-1824

De kom hit från Hästeryd, Malmbäck flyttar till Ekeryd under Kårekulla, Malmbäck

Annika änka efter Peter Gabrielsson f.7/11-1791, avlider 14/5-1824 av inflammationsfeber
Makarna hade tidigare sonen Anders Johan f.3/3-1823, avlider 26/6-1823 av våda förqväfd i sängen


Boende 1830 - 1840

Änkling: Johan Abrahamsson f.8/10-1759 i Rya, Barkeryd       avled 22/11-1841 i Fattighuset, Malmbäck
Son till Abraham Gudmundsson f.15/10-1727 i Klappa, Malmbäck och hans hustru Catharina Michaelsdotter f.23/12-1730 i Rya, Barkeryd

Kom hit från Västanå, flyttar till Fattighuset. Avlider 22/11-1841

Stugan är sedan inte omtalad förrän 1878

Boende 1878 - 1879

Anders Conrad Johannesson-Lydig f.16/10-1843 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 12/2-1909 i Gölstorp, Malmbäck
Son till soldat Johannes Andersson-Lydig f.23/11-1814 i Komstad Nilsgård, Norra Ljunga och hans hustru Maja Stina Svensdotter f.5/4-1811 i Västra Stigåsa, Stockaryd
Son: Carl August f.5/6-1866 i Soldattorp Nö.118 Hultabäck, Rödja Norrgård, Norra Sandsjö       avled 10/12-1962 i McCulloch county, Texas, USA
Drängen, ogifte mannen Carl August Andersson-Lydig utvandrar den 13/9-1881 från Sjöaryd, Malmbäck till N. Amerika.
Carl Johnson, bördig från Malmbäcks församling i Småland och bosatt på sin vackra landtegendom några mil öster om Brady, föddes år 1866. Han emigrerade till Amerika 1881 med Round Rock, Texas, som mål. Här arbetade han först för mr. C. A. Johnson. Då denne C. A. Johnson, Dan. Hurd och J. P. Samuelson år 1890 flyttade till McCulloch county, följde han med dem dit. Han kom att stanna och tyckte så bra om trakten, att han några år därefter eller 1906 köpte ett stycke land där. Här beredde han sig ett hem och har alltsedan med sin familj bott där.
År 1893 gifte sig Johnson med miss Delia Johnson från Palm Valley i Williamson county. Hon föddes år 1875, Fadern, John Johnson, var från Svartarp i Småland, och modern dog då Delia var blott sju år gammal. Hon hade sedan sitt hem hos Enoch Johnson i Georgetown.
Familjen har haft sex barn, af hvilka dottern Lillian Rose är död. De öfriga äro: Leonard, f.1897, Ernest, f.1901, Ruby, f.1903, Lucile, f.1906, och Hazel, f.1909. Johnson tillhöra presbyterianska församlingen i East Sweden.
Mr. Johnson tillsammans med Frans Johnson, J. P. Turn och O. E. Engdahl voro med de första svenskarne, som kommo till Brady-trakten för att bryta ny mark och förskaffa sig framtida hem. De ha lyckats väl i sina sträfvanden och äga komfortabla hem.
Carl August kom först till sin farbror Carl August Johannesson-Lydig i Round Rock, Texas, flyttade sedan med sin farbror till McCulloch county.
Dotter: Anna Sofia f.25/12-1868 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck       avled 19/11-1956 i Gölstorp, Malmbäck
Dotter: Thilda Kristina f.3/10-1871 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck       avled 18/8-1953 i Junegården, Jönköpings Sofia
Son: Claes Henning (Henry) f.28/11-1873 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Hemmasonen, ogifte mannen Claes Henning Andersson utvandrar den 30/8-1889 från Söräng, Malmbäck till Norra Amerika.

Familjen kom från Malmbäcks Klockaregård och flyttar tillbaka dit


Anders Conrad gifter sig den 21/4-1866 i Norra Sandsjö med Johanna Maria Isacsdotter-Fritz f.9/4-1845 i Soldattorp Nö.118 Hultabäck, Rödja Norrgård, Norra Sandsjö
Anders och Johannas barn är: Carl August f.5/6-1866 i Soldattorp Nö.118 Hultabäck, Rödja Norrgård, Norra Sandsjö, Anna Sofia f.25/12-1868 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck, Thilda Christina f.3/10-1871 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck, Claes Henning (Henry) f.28/11-1873 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Anders Conrad enkling efter Johanna Maria Isaksdotter som avled av slag 2/3-1874 endast 28 år. Familjen var bosatt på torpet Hallen, Pustanäs
Mannen omgift 14/8-1875 med enkan Johanna Sofia Svensdotter i Holma och familjen flyttar dit. Johanna Sofia avlider 9/3-1878 av lungsot, 39 år, och mannen står åter ensam med sina barn från första äktenskapet. Familjen kom till Sjöåsen för en kort tid, sedan bosatta i Malmbäcks Klockaregård
Anders Konrad gift för3-dje gången med enkan Emma Sofia Jönsdotter, född 10/2-1840 i Hylletofta och enka efter Anders August Åman i Söräng. Anders K flyttar efter vigseln 16/12-1882 till Söräng tillsammans med sina tre yngsta barn
Hustrun Emma Sofia avlider 13/1-1897 av kräfta? och Anders Konrad avlider 12/2-1909 hos sin dotter Anna Sofia i Götestorp
Dottern Anna Sofia flyttar 1886 till plats som piga hos Organis G Lundblad i Malmbäcks Klockaregård varefter hon 30/10-1896 ingår äktenskap med August Johannesson och bosätter sig i Götestorp
Dottern Thilda Kristina flyttar som piga till kyrkoherde Wigstrand och 1891 till Jönköping Västra

Boende 1879 - 1892

Jacob Gabrielsson f.4/11-1810 i Ekesjö, Almesåkra       avled 9/2-1881 i Sjöåsen, Sjöeryd, Malmbäck
Son till Gabriel Jacobsson f.9/12-1780 i Ekesjö, Almesåkra och Christina Petersdotter f.19/11-1780 i Hallhult, Barkeryd
Hustru: Christina Maria Petersdotter f.6/7-1812 i Söraby, Södergård, Mellby       avled 6/5-1893 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Peter Eriksson f.24/12-1787 i Räfla, Höreda och hans hustru Catharina Nilsdotter f.27/12-1788 i Skyttla, Höreda
Vigda den 7/7-1839 i Malmbäck

Makarna kom hit från Klappa, Malmbäck
Mannen avlider 9/2-1881 av slaganfall och änkan Christina Maria flyttar 3/10-1892 till dotter och måg på Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Bl.a. härstammar Eckerström i Malmbäck, Stone i Amerika från dessa makar