GPS-kordinater: Nytorp    57.32.228 N, 014.21.877 Ö

Torpet Nytorp (Nyatorp)

Boende 1820 - 1850

Arvid Jonsson f.13/9-1784 i Grishult, Malmbäck       avled 17/3-1869 i Nordmanslid, Tranemo, Älvsborgs län
Son till Jon Clementsson f.24/9-1717 i Grishult, Malmbäck och hans hustru Catharina Johansdotter f.27/7-1739 i Långserum Södergård, Svenarum
Hustru: Catharina Gustafsdotter f.2/10-1796 i Stenseryd Norrgård, Forserum       avled 16/4-1881 i Nordmanslid, Tranemo, Älvsborgs län
Dotter till Gustaf Giöransson f.1760 i Snuggarp, Forserum och hans hustru Christina (Stina) Nilsdotter f.24/12-1764 i Fagertofta, Nässjö
Vigda den 22/5-1825 i Malmbäck
Son: Johannes f.22/4-1826 i Nytorp, Söräng, Malmbäck       avled 23/12-1902 i Boda, Månstad, Älvsborgs län
Flyttar 1842 till Grishult. Johannes gifter sig den 17/10-1862 med Christina Andreasdotter f.14/3-1838 i Tranemo
Makarna får 7 barn, alla födda i Nordmanslid, Tranemo, Amanda Josefina f.1/1-1864, Salomon Emil f.22/9-1865, Anna Charlotta
f.12/10-1867, Johan Emil f.20/4-1871, Clara Josefina f.19/2-1874, Carl Fritz f.9/9-1876, Axel Edor f.25/8-1879
Dotter: Johanna f.3/6-1828 i Nytorp, Söräng, Malmbäck       avled 1/12-1917 i Sibbarp, Månstad, Älvsborgs län
Flyttar 1845 till Ekhult. Johanna gifter sig med smeden Nils Ödman f.5/5-1919 i Mossebo, Älvsborgs län. Makarna får 2 söner Carl Henning f.31/8-1863 och död 4/10-1897, samt Johan Albert f.8/9-1865 som övertager föräldragården i Sibbarp, Södra Åsarp.

Son: Pehr Johan f.12/2-1831 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Flyttar 1846 till Gunnarsryd
Son: Carl Fredrik f.24/10-1833 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Flyttar 1849 till Grishult. Drängen Carl Fredrik Arvidsson utvandrar den 24/4-1859 från Tryggarp, Forserum till Norra Amerika.
Son: Sven August f.11/8-1836 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Rättaredrängen Sven August Arvidsson-Malmsten utflyttar den 21/10-1872 från Eriksberg församling i Älvsborgs län till Göteborg. Inflyttar 1875 till Nordmanslid, Tranemo från Frölunda, och flyttar 1876 till Ljusdal i Gävleborgs län.
Sven August Malmsten med hustru, fosterdotter Ester Maria (dottern Carolina Christinas uä dotter), dotter Christina Catharina, dotter Anna Maria + hennes uä son Pehr August Edvin f.25/4-1899, utvandrar den 2/12-1903 från Tegeltjär, Ljusdal, Gävleborgs län till Norra Amerika.

Dotter: Stina Catharina f.9/1-1840 i Nytorp, Söräng, Malmbäck       avled 24/4-1915 Åsarp Qvarn, Södra Åsarp, Älvsborgs län
Stina Catharina gifter sig den 29/2-1864 med Peter August Josefsson f.2/3-1843 i Tranemo
Makarna Josefsson får 6 barn, Johan Axel f.30/12-1865 i Gräsö, Hjerphult, Tranemo, Carl Rickard f.24/3-1871 i Bratteborg Qvarn, Strömsfors, Tranemo, Signe Josefina f.21/11-1873 i Bratteborg Qvarn, Strömsfors, Tranemo, Clara Paulina f.7/9-1876 i Bratteborg Qvarn, Strömsfors, Tranemo, Robert Leander f.24/6-1880 i Bratteborg Qvarn, Strömsfors, Tranemo, David Fritz f.4/9-1883 i Åsarp Qvarn, Södra Åsarp

Arvid kom hit 1820 från Grishult och hustrun kom hit 1825 från Forserum. Makarna och tre barn flyttar 1850 till Tranemo i Västergötland

Boende 1850 - 1858

Peter Gustaf Nilsson f.27/3-1811 i Vedermödan, Korpebo, Malmbäck       avled 17/1-1858 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Son till Nils Hansson-Malmberg f.15/8-1762 i Korpebo, Malmbäck och hans hustru Sara Nilsdotter f.17/2-1767 i Göstorp Norrgård, Malmbäck
Hustru: Lena Johannesdotter f.22/4-1813 i Korpebo, Malmbäck       avled 15/10-1880 i Granen, Västanå, Malmbäck
Dotter till Johannes Pettersson f.1781 i Malmbäck och hans hustru Catharina Nilsdotter f.13/6-1785 i Västanå, Malmbäck
Vigda 25/12-1836 i Malmbäck, sockenskräddaren Peter Gustaf Nilsson, Bergs grenadjärtorp och Lena Johannesdotter från Slätteryds Södergård
Son: Johan Peter f.26/5-1840 i Södra Stolpen, Älgaryd, Malmbäck
Flyttar 1857 till Rommenås
Son: Johannes f.1/1-1845 i Gränsen, Rommenås, Malmbäck
Son: Carl August f.9/1-1848 i Gränsen, Rommenås, Malmbäck       avled 19/3-1914 i Austin, Travis county, Texas, USA
Carl August Petersson gifte sig 1871 med Lovisa Carlsdotter-Snygg f.29/9-1845 i Sundsholms soldattorp, Järsnäs och död 7/2-1933 i Austin, Travis county, Texas, USA
Änkefru C. A. Peterson, sedan många år tillbaka bosatt i Austin, kom bland de tidigare dagarnes invandrare till Texas från Smålandsbygden. Hon var med i ett af de sällskap, som anlände till Austin 1870. I Jersnäs föddes hon 1845 och är dotter till skräddaren John Snygg. Utom två år, som hon med sin man var bosatt i Omaha, Nebr., har hon vistats i och omkring Austin alltsedan ankomsten till Amerika.
Med Carl Aug. Peterson inträdde hon i äkta stånd 1871, son till skräddaren Per Snajder i Malmbäck, Småland, och född 1874, kom han 1870 till Texas och arbetade första tiden på landet i Travis county. P. var också snickare till yrket. Familjen var en af de första som bosatte sig i Decker samhälle. Här köpte han land 1879, men sålde kort därpå och flyttade till Omaha, Nebr., där den bodde i två år och sedan kom tillbaka till Texas. Här ägnade sig P. nu åt landtbruk och innehade vid sin död för några år sedan en speceriaffär i Hyde Park, Austin. Ett par af sönerna skötte denna affär efter faderns död.
Makarna hafva haft tio barn, af hvilka en gosse och en flicka äro döda. De öfriga äro: John, gift och bosatt i Carpentaria, Santa Barbara county, Cal., Alvin, Edward, William, Arly, Walter och Linus. Sönerna hafva alla haft god skolbildning och inneha goda platser. Familjen tillhör den svenska metodistförsamlingen.
C. A. Petersson och hustru Lovisas son: Carl Edward Peterson, maskinist vid Austins vatten- och belysningsverk, är en af sönerna uti familjen C. A. Peterson, en af Decker samhällets första nybyggare, men under senare år bosatt i Austin, där mr. Peterson afled för några år sedan. Carl Edward föddes i Decker, Travis county, Texas, 1879, medföljde familjen till Omaha, Nebr., på åttiotalet, där vistelsen dock ej blef långvarig, ty Peterson återkommo till Texas och slogo sig ned strax utom Austin vid Hyde Park.
Sonen stannade hemma och var fadern behjälplig med landtbruk till sitt tjugoandra år, då han reste till El Campo, Texas, och arbetade där på landet ett års tid. Återkommen till Austin upptog han maskinistyrket, hvilket han alltsedan sysselsatt sig med och har de senaste nio åren haft förut nämnda anställning i staden. Han är skötsam och plikttrogen, vinnande aktning och förtroende bland landsmän och umgämgeskretsar.
Peterson är sedan år 1905 gift med miss Elin Emelia Carlson, född 1884 i Wallsjö, Småland, och dotter till hemmansägaren Carl Johan Johanson därstädes. Hon emigrerade till detta land 1901 och kom först till Taylor, Tex., där hon stannade en kort tid, hvarefter hon flyttade till Austin, där hon alltsedan varit bosatt. Makarnes dotter heter Ethel Beatrice Elizabeth och är född den 1 okt. 1906
Peterson har en broder bosatt i St. Barbara, California; de öfriga bröderna och modern bo i Austin.
C. A. Petersson och hustru Lovisas son: Martin Peterson, snickare och byggnadskontraktör i Austin, Texas, är en bland de yngre, verksamme medlemmarne i svenska metodistförsamlingen i Austin, uti hvilken hans föräldrar före honom varit trogna och aktiva medlemmar alltsedan verksamhetens första tid. Uppfostrad inom församlingen och i kristet hem, har han från barndomen lärt sig inse det kristliga lifvets förmåner och nyttan af ett kyrkligt hem, och därför har han också anförtrotts ansvarsfulla platser inom församling och ungdomsverksamhet. Han är en af ombudsmännen för närvarande.
Peterson föddes år 1881 i Omaha, Nebraska där familjen bodde ett par år. Fadern August Peterson, var till yrket snickare, men ägnade sig i flera år åt landtbruk. Han var en bland de första som bröt mark i Decker svenska samhälle. I flera år bodde han på sitt landthem strax invid Hyde Park i Austin. Han afvled några år tillbaka, men hans maka lefver ännu. Sonen stannade hemma och hjälpte fadern med landtbruket, tills han vid myndiga år startade ut på egen hand. Han har under dessa år ägnat sig åt snickeriyrket och är känd som en skicklig yrkesman och pålitlig kontraktör. För öfrigt är han aktad och afhållen i samhälle och kyrkliga kretsar.
Hustrun, Esther Charlotta Sofia Strid, är från Malmbäcks socken i Småland, där hon föddes 1887, och dotter till korpralen Johan Alfred Strid. Då hon år 1910 reste till detta land, kom hon först till sin farbroder Carl Widén i Delvalle, då bosatt i närheten af Georgetown, Texas.
Makarna ingingo äktenskap 1914, och barnens namn äro Mildred, f.1915, och Richard, f.1916.
Son: Gustaf f.12/1-1851 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Gustaf Petersson-Forsvall gifter sig den 23/6-1882 i Bankeryd med Hilma Catharina Augusta Granberg f.7/12-1857 i Labbarp, Bankeryd och död 9/12-1945 på Lill-Jans Plan 6, Engelbrekt, Stockholm (Gustaf Forsvall arbetade som Stationsmästare)
Makarna Forsvall får 3 barn:
Pehr Alfred Forsvall f.16/5-1883 på Järnvägsstationen, Tenhult, Rogberga och död 23/11-1962 på Auravägen 16, Djursholm, Stockholm (gift 5/11-1934, var militär "Löjtnant")
Hildur Elisabeth Forsvall f.23/1-1885 på Järnvägsstationen, Tenhult, Rogberga och död 4/8-1955 på Sophiahemmet, Engelbrekt, Stockholm (ogift kvinna, var sjuksköterska)
Gustaf Hilmer Forsvall f.24/4-1888 på Järnvägsstationen, Tenhult, Rogberga och död 17/11-1961 på Lill-Jans Plan 6, Engelbrekt, Stockholm (ogift man, studerade juridik i yngre dar)

Familjen kom hit från Gränsen under Rommenås, Malmbäck, hade tidigare bott i Norra Hiarum, Malmbäck, Stolpen, Malmbäck, under Älgaryd och Bergs Grenadjärtorp, Malmbäck. Peter Gustaf avled 17/1-1858 i förkylning och Lena och de tre yngsta pojkarna flyttar in i en närbelägen backstuga.

Boende 1858 - 1870

Pehr Johan Jonasson f. 16/1-1806 i Hestra, Ödestugu       avled 18/4-1870 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Son till Jonas Petersson-Ström f.8/9-1778 i soldattorp Tranemaden, Ödestugu Norrgård, Ödestugu och hans hustru Maria Petersdotter f.2/11-1780 i Hestra, Ödestugu
Hustru: Maja Stina Svensdotter f.25/7-1799 i Fallnafors Södergård, Malmbäck       avled 12/9-1866 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Dotter till Sven Jacobsson f.4/8-1758 i Gummestorp, Malmbäck och hans hustru Christina (Stina) Jönsdotter f.12/7-1768 i Svenarums by, Svenarum
Vigda 16/11-1833 i Malmbäck

Kom hit 1858 från torpet Brandstorp, Gummestorp. Per Johan avlider 18/4-1870 av obekant sjukdom och Maja Stina avlider 12/9-1866 av aftyning. Makarna har inga barn.

Boende 1873 - 1880

Sven Gustaf Svensson f.22/12-1831 i Sticket, Gölstorp, Malmbäck       avled 15/1-1876 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Son till Sven Petersson och Stina Svensdotter på Sticket under Gölstorp
Hustru: Fredrika Charlotta Johannesdotter f.5/2-1837 i Ängavallsryet, Viresjö, Malmbäck       avled 22/3-1892 i Bst Nybygget, Fallnafors Södergård, Malmbäck
Dotter till Johannes Nilsson och Karin Larsdotter på Ängsvallaryet under Viresjö
Vigda 15/3-1862 i Malmbäck
Dotter: Johanna Sofia f.1/2-1863 i Gummestorp, Malmbäck       avled 23/7-1920 i Bretofta, Forserum
Flyttar 1879 till Forserum
Dotter: Clara Charlotta f.6/3-1865 i Granen, Västanå, Malmbäck
Son: Carl Johan f. 22/4-1868 i Granen, Västanå, Malmbäck
Dotter: Christina Annette f.23/4-1873 i Nytorp, Söräng, Malmbäck

Familjen kom hit från torpet Granen, Västanå, Malmbäck. Sven Gustaf avlider 15/1-1876 på lasarettet i Jönköping, dödsorsak ?.
Enkan och barnen flyttar till backstugan Nybygget under Fallnafors Södergård, Malmbäck.