GPS-kordinater: Backstuga Hällstorp    N, Ö

Backstuga Hällstorp

Boende 1842 - 1866

Enka: Britta Stina Petersdotter f.1760 i Svenarum
Dotter: Maria (Maja) Elg f.16/11-1793
Dotter till soldat Peter Elg som avled 16/7-1837

Britta Petersdotter och dottern Maja antecknas som sjukliga och fattighjon. Enkan, som andra klassens fattig, erhåller av fattigvården år 1848 1 halvspann och 4 kappar råg, 1 halvspann och 2 kappar havre samt 3 Rd i kontanter varje kvartal. Dessutom får hon 2 Rd till ett täcke och år 1852 ett linnetyg.
Dottern Maja får som extra tilldelning 1852 2 halvspann havre och år 1853 ett par skor.
Britta Stina occh dottern kom hit från backstugan Lilla Anderstorp. Modern Britta avlider 29/9-1855 av ålderdom, över 95 år, och Maja avlider 11/10-1866 i avtyning.

Boende 1887 - 1891

Anders Johan Svensson f.18/7-1853 i Hagen, Byarum
Hustru: Christina Jonasdotter f.22/4-1838 i Axlarp, Forserum
Vigda 31/12-1886 i Svenarum
Hustruns Son: Anders Viktor Andersson f.14/1-1876 i Hägnen, Norrhult, Svenarum

Anders Johan var 1886 skriven på Socknen, tidigare boende i Ekhammar under Rommenås. Kristina med sin son Anders Viktor inflyttar vid vigseln från Svenarum. Anders Viktor flyttar 22/11-1890 till N Amerika, Anders Johan och Christina reser "dit över" följande år, 5/12-1891.

Inhyses Piga: Johanna Svensdotter f.17/12-1826 i Soldattorp Nö.75, Kansjö, Malmbäck
Dotter till soldat Sven Kahn och Sara Petersdotter, Kansjö soldattorp.

Kom hit 19/11-1878 från backstugan Granalyckan, Tohult. Skriven 1887 på Socknens slut, bor i Fallnafors skolhus.