GPS-kordinater: Backstuga    N, Ö

Backstuga

Boende 1883 - 1888

Erik Gustaf Karlsson f.18/12-1859 i Näs, Skaraborgs län
Hustru: Adolfina Maria Björk f.21/1-1858 i Stp Nö.37 Hägnen, Söräng, Malmbäck
Adolfina dotter till soldat Johan Gustaf Björk och Hedvig Sophia Johannisdotter på Sörängs soldattorp.
Vigda 19/8-1883 mannen arbetare, hustrun sömmerska
Son: Karl Alfrid f.5/5-1884 i Söräng, Malmbäck       avled 5/5-1884, 3 timmar gammal
Dotter: Hanna Maria f.5/5-1884 i Söräng, Malmbäck       avled 10/5-1884, 5 dagar gammal
Barnen erhöll nöddop av fadern
Son: Karl Herman Simon f.14/11-1885 i Söräng, Malmbäck
Dotter: Hanna Emilia f.3/9-1887 i Söräng, Malmbäck

Makarna kom hit 23/10-1883 från soldattorpet, familjen reste till N Amerika 28 april 1888.

Inhyse: Karl Isac Mattiasson f.22/1-1855 i Järnberget, Svenarum
Son till Mattias Isacsson och Catarina Nilsdotter, Jernberget under Svenstorp, Svenarum
Hustru: Kristina Edonia Johannesdotter f.9/11-1860 i Jonsbo, Malmbäck
Dotter till Johannes Jönsson och Anna Sofia Johannisdotter i Jonsbo
Vigda 28/10-1882

Dotter: Tekla Maria f.20/9-1883 i Svenarums södergård

Familjen kom hit från Svenarum 25/10-1885 och flyttar till N Amerika 2/6-1886