GPS-kordinater: Jernbo    57.36.494 N, 014.23.750 Ö

Torpet Jernbo

Boende 1717 - 1738

Jon Olofsson-Floman f.1685 i Floeryd, Malmbäck       avled 10/5-1738 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son till Olof Larsson f.1654 och hans hustru Ingebor Andersdotter f.1651
Hustru: Maria Andersdotter f.17/12-1695 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck       avled 17/6-1764 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter till Anders Bengtsson och hans hustru
Vigda den 9/12-1716 i Malmbäck
Son: Anders f.11/12-1717 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 6/11-1785 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Sven f.7/1-1720 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Jonas f.23/1-1722 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter: Maria f.27/11-1724 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter: Märit f.9/2-1729 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Lars f.26/11-1732 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Olof f.19/6-1737 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Aktnr: SU-K6-0003-1709 Jon Floman
Gmr 1710 843 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/843
Jönköpings kompani den 3 juli i Eksjö
Nr. 3 - Sönderarp - Jon Floman -Är barnfödd i Jönköpings lähn och Malmbäck socken antagen till ryttare uti sept månad 1709 24 år gammal. Hästen swart med bläss 8 åhr gammal. Hästen död d. 3 martij 1710 wid Hellsingborg. Istället bekommit en mörkbrun häst med stiern och wänster hwit bakfoot af Hr. Ryttmästaren Sillfwersparre. Den nya hästen 11 åhr gammal wärderas för 25 Riks daler som approberas.
Gmr 1712 844 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/844
Jönköpings kompani den 10 sep i Åssum
Nr. 3 - Sönderarp John Floman - Är barnfödd i Jönköpings lähn och Malmbeck socken antagen till ryttare uti sept månad 1709 24 år gammal. Hästen swart med bläss 8 åhr gammal. Hästen död d. 3 martij 1710 wid Hellsingborg. Istället bekommit en mörkbrun häst med stiern och wänster hwit bakfoot af Hr. Ryttmäster Sillfwersparre död af skabben d. 15 september 1711. Idess ställe anskaffat Swart häst med stoor blääs 3 hwita fötter glosögd 9 åhr gammal approberas. John Floman commenderad till Carlshambn.
Gmr 1712 845 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/845
Jönköpings kompani den 3 juli i Eksjö
Nr. 3 - Tienaren Jon Floman för Sönderarp född i Malmbäck socken- 26 år 2 ½ tj år. Hästen wallack swart med stor blääs 3 hwijta fötter glösögd 9 åhr.
Gmr 1714 846 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/846
Jönköpings kompani den 2 augusti på Ränneslätt i Eksjö
Nr. 3 Sönderarp- Swentienaren Jon Floman- antagen i sept 1709 och passerat General Munstringen tillförne - 27 år. Hästen swart med stor blääs 3 hwijta fötter glösögd giort tienst som 1711 10 åhr.
Rulla 1718:8 8 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/257
Jönköpings kompani den 17 juni på Liunga slätt.
Nr. 3 Swentienaren för Sönderarp Jon Floman- 31 år 9 tj år-småland och Wästra härad. Hästen swart gloosögd medh 3 hwijta fötter och stoor blääs giort tienst som d. 24 september 1711 approberad 14 åhr gammal.
Gmr 1724 847 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/847
Jönköpings kompani den 8 augusti på Brevik i Eksjö
Nr. 3 Sönderarp- Swentienaren Jon Floman- 44 år 23 tj år-smål. Hästen swart med 3 hvita fötter glösögd 18 åhr gammal. Denna häst har Rusthållaren nu sielf casserat och i dess ställe d. 3 october 1723 anskaffat en rödbrun häst med snopp och wänster hwit bakfot 6 åhr gammal. Hästen approberas. Skrufwar och kratz fattas och pistolstocken sönder.
Gmr 1729 848 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/848
Jönköpings kompani den 21 augusti på Brevik i Eksjö Wästra Härad Forserumb socken Nr. 3 Sönderarp- Swentienaren Jon Floman- 41 år 19 tj år-smål. Rödbrun häst med snopp och wänster hwit bakfot 11 åhr gammal.
Gmr 1733 849 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/849
Jönköpings kompani den 11 september i Eksjö
Nr. 3 Sönderarp- Swentienaren Jon Floman- 44 år 23 tj år-smål. Hästen rödbrun med snopp och wänster hwit bakfot 15 åhr gammal.
Gmr 1740 850 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/850
Jönköpings kompani den 2 september på Brevik Eksjö
Nr. 3 Swentienaren för Sönderarp- Jon Floman död d. 15 juni 1738.


Boende 1738 - 1785

Anders Jonsson-Floman f.11/12-1717 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 6/11-1785 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son till Jon Olofsson-Floman f.1685 och hans hustru Maria Andersdotter f.11/12-1695 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck
Hustru: Helena Månsdotter f.21/5-1727 i Söndrarp, Malmbäck       avled 29/1-1770 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter till Måns Sunesson-Stenberg och hans hustru Maria Arvidsdotter f.6/8-1705 i Söndrarp, Malmbäck
Vigda den 21/10-1744 i Malmbäck
Dotter: Catharina f.24/12-1745 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Jonas f.26/12-1749 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 25/4-1812 i Södra Graf, Malmbäck
Son: Anders f.23/8-1752 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter: Maria f.20/12-1754 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Olof f.10/7-1757 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter: Stina f.3/4-1760 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 22/1-1830 i Vallstorp (Sörabygget), Söräng, Malmbäck
Stina Andersdotter med familj finns åren 1804-10 boende i torp Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck

Son: Arvid f.11/11-1763 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Hustru 2: Maria Andersdotter f.1731

Skrivna även änkan: Maria Andersdotter f.11/12-1695 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck       avled 17/6-1764 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Olof Jonsson f.19/6-1737 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Efter Anders död övertages torpet av sonen Anders f.1752:

Aktnr: SU-K6-0003-1738 Anders Jonsson Floman
Gmr 1740 850 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/850
Jönköpings kompani den 2 september på Brevik Eksjö
Nr. 3 Swentienaren för Sönderarp- Jon Floman död d. 15 juni 1738.
Istället antagen d. 30 november 1738 Anders Floman - Karlen född i Småland - 22 åhr gammal tient 2 åhr- ogift. Hästen rödbrun med snopp och wänster hwit bakfot 22 åhr gammal giort tienst 16 åhr. Karlen god approberas. Hästen gammal och har spatt casseras men god till ny häst anskaffas.
Gmr 1741 851 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/851
Jönköpings kompani den 13 oktober Hullingsryd
Nr. 3 Sönderarp- Swentienaren Anders Floman - 25 år 5 tj år. Monderingen complett. Fux stoo med lång stiern 8 åhr gammal. Karlen siuk hemma.
Gmr 1743 852 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/852
Jönköpings kompani den 7-8 mars i Jönköping
Nr. 3 Swentienaren för Sönderarp- Anders Floman - 23 år 3 tj år- ogift. Hästen död d. 30 juni 1741 vacant. Uppwisar ett Fux stoo med lång stiern 6 åhr gammal approberas.
Gmr 1744 853 Smålands Kavalleri regemente- SE/KrA/0023/0/853
Jönköpings kompani den 10 oktober i Jönköping.
Nr. 3 Sönderarp- Swentienaren And Floman fåt interims afskied för werk.


Anders Anderson f.23/8-1752 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 4/6-1807 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son till Anders Jonsson-Floman f.11/12-1717 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck och hans hustru Helena (Lena) Månsdotter f.21/5-1727 i Söndrarp, Malmbäck
Hustru: Judith Jonasdotter-Granqvist f.17/4-1760 i Fintorp, Forserum       avled 19/4-1836 i Ängen, Fölhult, Malmbäck
Dotter till Jonas Pehrsson-Granqvist f.4/3-1732 i Botarp, Malmbäck och hans hustru Catharina Jonasdotter f.1732 i Skärstad
Vigda den 30/5-1782 i Forserum
Son: Johannes f.9/3-1783 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Anders f.14/9-1786 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Anders f.21/11-1787 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter: Lena f.18/8-1790 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Peter f.11/2-1794 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Änkan Judith Jonasdotter-Granqvist gifte om sig den 6/1-1825 i Malmbäck med Sven Andersson f.19/1-1764 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck

Anders Andersson efterträddes av brodern:

Arvid Andersson f.11/11-1763 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 15/11-1841 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Hustru: Stina Pehrsdotter f.1761       avled 2/12-1737 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Vigda den 9/10-1791 i Malmbäck

Anders Arvidsson f.19/12-1793 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 10/7-1836 i Packebo, Malmbäck
Son till Arvid Andersson f.11/11-1763 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck och hans hustru Stina Pehrsdotter f.1761

Hustru: Stina Pehrsdotter f.12/5-1794 i Klappa, Malmbäck       avled 1/9-1868 i Hultet, Rommenås, Malmbäck
Dotter till Pehr Månsson f.24/9-1748 i Klappa, Malmbäck och hans hustru Maria Nilsdotter f.19/1-1754 i Rommenås, Malmbäck
Vigda den 28/6-1817 i Malmbäck
Dotter: Britta Stina f.1817 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Peter Johan 15/3-1818 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 11/4-1818 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter: Lena Stina f.7/2-1819 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Familjen flyttade 1820 till Stora Löffällan (Tatarefällan), Älgaryd, Malmbäck

Boende 1820 - 1825

Johannes Svensson f.10/1-1793 i Spinkabo, Malmbäck       avled 6/10-1875 i Fattighuset, Malmbäck
Son till Sven Månsson f.18/12-1750 i Stommen, Forserum och hans hustru Maria Gabrielsdotter f.22/5-1760 i Berg, Malmbäck
Hustru: Stina Jonasdotter-Lyckman f.8/12-1795 i Lycke soldattorp Nö.35, Lycke, Malmbäck       avled 10/1-1846 i Pehrstorp, Södra Hiarum, Malmbäck
Dotter till Jonas Andersson-Lyckman f.25/11-1767 i Södra Mörekull, Malmbäck och hans hustru Lena Johansdotter f.6/4-1765 i Södra Medeltorp, Viresjö, Malmbäck
Vigda den 27/9-1819 i Malmbäck
Dotter: Lena Maja f.25/12-1819 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 24/9-1890 i Klinten, Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Dotter: Stina Maja f.9/11-1822 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 1/7-1872 i Hallen, Knåtarp, Svarttorp

Familjen flyttade till Alestubben, Åsen, Malmbäck

Boende 1825 - 1826

Änka: Stina Svensdotter f.2/11-1787 i Kansjö Södergård, Malmbäck       avled 22/7-1861 i Blåsten, Äng, Barkeryd
Dotter: Christina (Stina) Nilsdotter f.9/8-1814 i Norra Graf, Malmbäck
Son: Johannes Nilsson f.15/1-1817 i Norra Graf, Malmbäck       avled 20/6-1873 i Hulu, Barkeryd
Son: Sven Nilsson-Palmqvist f.25/3-1819 i Långåsa, Barkeryd       avled 24/6-1865 på Serafimerlasarettet, Stockholm
Stinas Son uä: Anders f.14/8-1826 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 28/8-1826 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Bodde troligen kvar något år som inhyse
Änkan Stina gifter om sig den 22/12-1827 och flyttar till Kansjö Södergård, Malmbäck, där hon får ytterliggare 2 barn
Många av familjens ättlingar finns i Texas, USA

Även boende Christina Lovisa Kindberg f.16/6-1800 i Arboga stad
Dotter till bokbindaren Anders Kindberg och hans hustru Lovisa Lundgren

Uä Son: Johan Magnus f.27/10-1828 i Viresjö, Malmbäck
Fader till Johan Magnus är ogifte Volontären Olof M. Halin
Christina Lovisa Kindberg och sonen flyttar till Nässjö


Boende 1826 - 1833

Olaus Johannesson-Olander f.21/11-1799 i Önna, Malmbäck      avled 11/2-1854 i Gummarp, Malmbäck
Hustru: Maja Catharina Jönsdotter f.8/5-1804 i Brantliden, Fiskaby, Svenarum       avled 8/5-1873 i Söndrarp, Malmbäck
Vigda den 9/7-1826 i Malmbäck
Son: Anders Johan f.27/2-1827 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 30/4-1909 i Åkershult, Korsberga
Son: Claes Magnus f.23/11-1828 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 30/9-1919 i Gummestorp, Malmbäck
Son: Gabriel f.7/2-1831 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 1833 i Norra Mörekull, Malmbäck

Familjen flyttade år 1833 till Norra Mörekull, Malmbäck, och strax därpå till Gummarp, Malmbäck


Boende 1833 - 1835

Magnus Peterson f.14/4-1801 i Estenstorp, Malmbäck       avled 19/7-1882 i Nybygget, Södra Mörekull, Malmbäck
Son uä till Lena Nilsdotter f.6/4-1771 i Lycke soldattorp Nö.35, Lycke, Malmbäck

Hustru: Maja Andersdotter-Rahm f.21/10-1806 i Soldattorp Nö.106, Rommelsjö Långpellagård, Öggestorp       avled 24/12-1883 i Nybygget, Södra Mörekull, Malmbäck
Dotter till Anders Petersson-Rahm 23/9-1769 i Hyltena (Höltna), Ödestugu och hans hustru Lena Andersdotter-Snapp f.1/7-1778 i Soldattorp Nö.71, Sniparp Norrgård, Forserum
Vigda den 30/12-1832 i Malmbäck
Son: Anders Johan f.2/4-1833 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 25/4-1910 i Boholm, Södra Mörekull, Malmbäck
Anders Johan har många ättlingar i Malmbäckstrakten
Dotter: Helena Lovisa f.7/5-1835 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 11/10-1837 i Löfbergshagen, Pustanäs, Malmbäck

Familjen flyttade till Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Familjen har ättlingar i Texas, USA

Boende 1835 - omkr 1853

Sven Jönsson f.6/11-1791 i Träslända, Nässjö       avled 6/12-1863 i Söndrarp, Malmbäck
Son till Jöns Svensson f.9/9-1765 i Träslända, Nässjö och hans hustru Britta Christina Andersdotter f.7/2-1768 i Stygstorp, Björkö

Hustru 2: Catharina Jacobsdotter f.17/4-1806 i Svenarum Södergård, Svenarum       avled 8/6-1854 i Svensborg, Söndrarp, Malmbäck
Dotter till Jacob Svensson f.17/2-1758 i Svenarum Södergård, Svenarum och hans hustru Annika Månsdotter f.5/10-1760 i Byhult Norrgård, Svenarum
Vigda den 30/7-1832 i Malmbäck
Dotter i 1:a äkt: Maja Stina f.13/12-1820 i Söndrarp, Malmbäck       avled 1/4-1907 i Liden, Klappa, Malmbäck
Dotter i 1:a äkt: Catharina f.2/9-1823 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck       avled 18/12-1916 i Forserum
Dotter i 1:a äkt: Johanna 17/8-1827 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck       avled 12/12-1893 i Byslätt Nö.2, Jönköpings Sofia
Dotter i 1:a äkt: Britta Stina f.10/1-1831 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck       avled 28/11-1900 i Björkelund, Erlandstorp, Malmbäck
Dotter i 2:a äkt: Anna Helena f.12/6-1835 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 3/6-1905 i Texas, USA
Anna Helena Svensdotter gift den 28/11-1861 i Ödestugu med Carl Johan Jönsson-Björklund-Burklund f.11/1-1838 i Lyckan, Månsarp, Öggestorp
Makarna Jönsson-Björklund med familj utvandrar den 27/6-1885 från torp Åsen, Rommelsjö Hofmansgård till Norra Amerika, och bosätter sig i Round Rock, Texas, USA
Här kan även nämnas att Anna Helenas make Carl Johan Jönsson-Björklund-Burklunds farmor är född i Hudaryd, Malmbäck, och hennes förfäder kommer ifrån Söräng, Korpebo etc.
Son i 2:a äkt: Johan f.4/11-1843 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 6/4-1849 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

uä Dotter: Johanna Andersdotter-Björkman f.24/6-1852 i Korpebo, Malmbäck       avled 13/6-1939 i Round Rock, Williamson county, Texas, USA
Catharinas dotter
Pigan, ogifta kvinnan Johanna Andersdotter utvandrar den 16/8-1889 från hemmet i Bobinen, Forserum till Norra Amerika
Johanna Björkman gift den 31/12-1894 i Texas, USA med Anders Johan Gustafsson f.23/9-1860 i Bälaryd och död 7/8-1939 i Round Rock, Williamson county, Texas, USA

Johanna Andersdotter-Björkmans mor Catharina Svensdotter f.2/9-1823 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck och Anna Maria Burklunds mor Anna Helena Svensdotter f.12/6-1835 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck är halvsyskon, har samma far men inte samma mor


Boende 1847 - 1849

Inhys: Pehr Johan Jacobsson f.20/9-1802 i Ormestorp, Malmbäck       avled 22/3-1858 i en backstuga, Erlandstorp, Malmbäck
Son till Jacob Pehrsson f.30/9-1774 i Erlandstorp, Malmbäck och hans hustru Catharina Nilsdotter f.10/12-1775 i Söndrarp, Malmbäck
Hustru: Catharina Johannesdotter f.25/10-1797 i Bommen, Rommenås, Malmbäck       avled 24/8-1863 i en backstuga, Erlandstorp, Malmbäck
Dotter till Johannes Johannesson f.12/11-1759 i Norra Medeltorp, Viresjö, Malmbäck och hans hustru Annika Ericsdotter f.5/10-1765 i Ormestorp, Malmbäck
Vigda den 5/12-1824 i Malmbäck
Son: Nils Johan f.11/5-1834 i Bommen, Rommenås, Malmbäck
Ogifte före detta betjänten Nils Johan Johansson utvandrar den 28/4-1869 från Sturefors, Vist, Östergötlands län till Norra Amerika
Dotter: Christina f.25/10-1836 i Bommen, Rommenås, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Christina Petersdotter utvandrar den 11/8-1870 från Arbetshuset, Jönköpings Kristina till Norra Amerika
Son: Claes Peter f.9/10-1839 i Bommen, Rommenås, Malmbäck
Claes Peter Johansson utvandrar den 24/4-1868 från Odensjö, Barnarp till Norra Amerika

Familjen flyttade till Erlandstorp, Malmbäck
I familjen finns ytterliggare 4 barn


Boende 1845 - 1850

Inhys änkling: Johannes Andersson f.1/1-1780 i Barnarp       avled 2/5-1855 i backstuga Granalyckan, Tohult, Malmbäck
Dotter: Maria (Maja) f.8/1-1817 i Granen, Västanå, Malmbäck       avled 2/10-1857 i backstuga Granalyckan, Tohult, Malmbäck

De kom från Granen, Västanå, Malmbäck och flyttade till backstuga Granalyckan, Tohult, Malmbäck


Arvid Andersson f.11/11-1763 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck      avled 15/11-1841 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Hustru: Stina Pehrsdotter f.1761       avled 2/12-1737 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Vigda den 9/10-1791 i Malmbäck

Flyttade tillbaka hit 1837. Stina avled samma år och Arvid 1841.

Boende 1840 - 1844

Änka: Stina Ericsdotter f.1/12-1779 i Refsnäs, Nässjö       avled 27/8-1865 i Fattighuset, Malmbäck, Malmbäck
Dotter till Eric Jonasson f.1747 i Nässjö och hans hustru Lisa Jacobsdotter f.1756 i Norra Sandsjö
Stina får i Malmbäck 1 dotter uä, Johanna gift med Pehr Johan Sjöman i Ödestugu

Stina Ericsdotter kom från Örup, Packebo, Malmbäck och flyttade till Ängelholm, Viresjö, Malmbäck

Boende 1852 - 1854

Olaus Johannesson-Olander f.21/11-1799 i Önna, Malmbäck       avled 11/2-1854 i Gummarp (Jernbo under Viresjö), Malmbäck
Hustru: Maja Catharina Jönsdotter f.8/5-1804 i Brantliden, Fiskaby, Svenarum       avled 8/5-1873 i Söndrarp, Malmbäck
Vigda den 9/7-1826 i Malmbäck
Son: Anders Johan f.27/2-1827 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 30/4-1909 i Åkershult, Korsberga
Son: Claes Magnus f.23/11-1828 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 30/9-1919 i Gummestorp, Malmbäck
Dotter: Eva Sofia f.12/12-1837 i Gummarp, Malmbäck
Änkan Eva Sophia Åkerberg-Olander, med barnen Anna Amalia Emilia och Sofia Antionetta, utvandrar den 16/3-1888 från Östra Karlslund 3, Jönköpings Sofia till Norra Amerika
Dotter: Anna Maria f.8/4-1841 i Viresjö, Malmbäck
Änkan Anna Maria Jarl-Olander, tillsammans med barnen Albertina Elise (Elisabeth), Gustaf Aron, och Carl Henrik, utvandrar den 11/12-1892 från soldattorp Nö.102 under Kanarp Uppegård, Öggestorp till Norra Amerika
Dotter: Johanna Ulrika f.7/10-1844 i Viresjö, Malmbäck
Johanna Ulrika Olander med make, rättaren på Järstorp säteri Otto August Andersson, och 6 barn utvandrar den 19/8-1889 till Norra Amerika, 2 av deras barn hade utvandrat något år tidigare
Son: Carl Otto f.23/2-1850 i Gummarp, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Carl Otto Olausson utvandrar den 1/5-1869 från Gummestorp, Malmbäck till Norra Amerika

i Malmbäcks dödbok noteras att Olaus avled i Gummarp (Jernbo under Viresjö) den 11/2-1854 och därefter flyttar änkan och barnen till Gladebo, Malmbäck


Boende 1854 - 1863

Anders Johan Danielsson f.17/1-1827 i Söndrarp, Malmbäck       avled 10/4-1880 i Lille Trädgård, Spexeryd, Ödestugu
Son till Daniel Jacobsson f.22/1-1795 i Fölhult, Malmbäck och hans hustru Maja Catharina Johannesdotter f.29/7-1801 i Söndrarp, Malmbäck
Hustru: Lena Christina Gustafsdotter f.17/3-1830 i Stora Hyltan, Svenarum       avled 8/8-1907 i Lille Trädgård, Spexeryd, Ödestugu
Dotter till Gustaf Gudmundsson f.19/5-1794 i Hemmingsmålen, Svenarum och hans hustru Stina Lisa Nilsdotter f.30/8-1800 i Svenarum by
Vigda den 28/4-1858 i Svenarum
Dotter: Christina f.16/10-1858 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 16/12-1858 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Dotter: Maria f.16/10-1858 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 12/5-1937 i Ödestugu
Dotter: Elisa Christina f.23/4-1860 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 4/12-1881 i Lille Trädgård, Spexeryd, Ödestugu
Son: Gustaf f.25/2-1863 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 25/2-1863 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck (efter 1/2 tim fått nöddop)

Familjen flyttade till Stafsjö, Malmbäck
Familjerna Claesson i Fintorp och Forserum härstammar från denna familj


Boende 1863 - 1871

Carl Johan Johansson-Krut f.7/5-1818 i Övravad soldattorp, Svarttorp
Hustru: Anna Stina Johannesdotter f.23/11-1815 i Villstorp, Forserum
Son: Nils Johan f.29/5-1848 i Jakobstorp, Svarttorp
Dotter: Christina f.15/8-1850 i Jakobstorp, Svarttorp
Dotter: Mathilda f.1/5-1853 i Jakobstorp, Svarttorp

Hela familjen rymt från Järnbo, Söndrarp den 26/10-1870 till Norra Amerika

Boende 1871 -

Claes Otto Nilsson f.2/9-1839 i backstuga Thorgatan, Västanå, Malmbäck       avled 5/7-1921 i Liljedal, Klockaregården, Malmbäck
Hustru: Anna Beatha Jonasdotter f.18/11-1843 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck       avled 21/3-1930 i Liljedal, Klockaregården, Malmbäck
Son: Karl Edvard f.6/10-1867 i Ekeryd (Eckerö), Viresjö, Malmbäck       avled 8/7-1895 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Claes Otto Nilsson köper omkring 1877 Jernbo och blir 1/6 mtl ägare
Claes Otto Nilsson säljer år 1899 gården till Karl August Anton Petersson f.4/12-1871 i Svenarum och hans hustru Anna Jeanny Johansdotter f.27/4-1871 i Svenarum

Boende

Carl August Anton Petersson f.4/12-1871 i Lillholmen, Hok, Svenarum