GPS-kordinater: Backstuga N, Ö

Backstuga

En backstuga fanns under S Hiarum från husförshörslängdernas början 1753 och fram till ovanstående torp börjar

Boende 1753 - 1790

Jonas Jönsson f.1701
Hustru: Elisabeth Svensdotter f.1710

Son: Jonas Jönsson f.20/5-1749 i Fölhult
Hustru: Ingeborg Jonasdotter

Jöns Pehrsson
Hustru: Britta Jönsdotter f.1710

Boende 1790 - 1805

Soldatänka: Lena Svensdotter f.11/5-1737       avled omkring 1805
Dotter: Christina f.24/10-1763       avled 1799 av värd och svullnad
Dotter: Britta f.30/5-1776