GPS-kordinater: Backstuga Hagen    57º 36.968 N, 014º 28.353 Ö

Backstuga Hagen

Boende 1870 - 1896

Anders Petersson f.8/4-1810 i Sandsjö       avled 24/10-1896 i backstugan Hagen, Rösum, Malmbäck
Hustru: Catharina Andersdotter f.18/12-1814 i Sjöstorp Norrgård, Forserum       avled 18/8-1886 i backstugan Hagen, Rösum, Malmbäck
Son: Carl f.19/6-1857 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck
Drängen Carl Andersson utvandrar den 21/10-1881 från P.273 Ulfsnäs, Öggestorp till N. Amerika.
Drängen Carl Andersson utvandrar för 2:a gång den 8/5-1883 från P.286 Boarp, Barkeryd till N. Amerika.
Carl Anderson, landtbrukare och hemmansägare, har bott i Brushy samhälle i många år, eller alltsedan han anlände från Sverige i unga år. Anderson är Malmbäcksbo och född 1857. Hemma i Småland arbetade han på landet, tills han år 1882 reste till Amerika med Round Rock, Texas som mål. Föräldrarne voro Anders och Karin Anderson, och i hemmet uppväxte fem syskon. Bland dessa reste en äldre broder, Johan, till detta land så tidigt som år 1869, men hans vistelseort eller lefnadsöden äro ej kända. De öfriga syskonen stannade i hemlandet.
Då Anderson kom till dessa trakter, tog han först anställning hos mr. Andrew Nelson, och hos honom fick han efter några år tillfälle att arrendera och fortsatte därmed i tretton år. Sitt landthem, bestående af 150 acres, inköptes år 1901, hvilket förbättrats med nya byggnader de senaste åren. Han har lyckats väl i sitt lefnadskall med tillhjälp af söner, som stannat hemma och hulpit fadern med landtbruket. Han tillhör med sin familj friförsamlingen och har under många år tagit varmt intresse i dess verksamhet.
Med Kristina Johanson, född i Råberga församling, Småland, men uppväxt i Lekeryd, ingick A. äktenskap år 1887. Född 1858 i ett torp, som innehades af föräldrarne, Johan och Johanna Anderson, lämnade hon hem och fosterland år 1885, och kom till Texas, där hon hade anställning i Georgetown, tills hon gifte sig.
Barnen i denna familj äro: Edwin, f.1890, John, f.1892, Ester, f.1897, Enoch, f.1900, Hannah, f.1902, och Oscar, f.1904. De två äldsta sönerna tillhöra nationalarmeen och voro bland de första, som utskrefvos samtidigt från dessa trakter.

Familjen Petersson kom hit från Slätteryds Norregård, Malmbäck.
Son flyttar 1874