GPS-kordinater: Backstuga Blakera    57º 36.321 N, 014º 27.252 Ö

Backstuga Blakera

Boende omkr 1805 - 1808

Daniel Jönsson f.8/4-1749 i Hudaryd, Malmbäck       avled 14/9-1808 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck
Hustru 2: Catharina Jonasdotter f.3/9-1754       avled 10/9-1808 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck
Mannens son: Petter f.23/7-1793 i Hudaryd, Malmbäck
Dotter: Annika f.24/10-1797 i Hudaryd, Malmbäck       avled 11/9-1808 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck

Familjen kom hit från Hudaryd.
Båda föräldrarna och dottern avled i rödsot under en vecka sept 1808.

Sven Jonasson
Hustru: Lisa Svensdotter
Dotter: Anna Stina f.6/1-1806 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck

Boende här en tid tillsamman med ovanstående, dottern avled av bröstsjuka.

Boende 1810 - 1811

Anders Larsson-Holmberg f.9/4-1778 i Hemmingstorp Norrgård, Järsnäs       avled 3/12-1832 i Rummen, Göstorp Mellangård, Malmbäck
Hustru: Helena Petersdotter f.20/1-1783 i Hallhult, Barkeryd       avled 16/7-1812 i Lockarp, Ribbingsnäs, Barkeryd
Dotter: Anna Christina f.1805       avled 2/11-1810 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck
Son: Sven Magnus f.1/4-1807 i Sjöholm, Almesåkra       avled 3/5-1877 i Stafsäter, Bretofta, Forserum
Dotter: Catharina f.1809
Son: Johannes f.30/4-1810 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck

Familjen kom hit från Barkeryd och flyttade tillbaka dit.

Boende omkr 1810 - 1835

Lars Larsson-Röst f.8/9-1753 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 18/11-1834 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck
Hustru: Stina Månsdotter f.14/4-1759 i Erlandstorp, Malmbäck       avled 1/6-1835 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck
Dotter: Stina f.11/4-1792 i Soldattorp Nö.40, Rösum, Malmbäck       avled 25/3-1872 i torp Klippan, Falla, Malmbäck
Dotter: Ingela f.4/12-1796 i Soldattorp Nö.40, Rösum, Malmbäck

Familjen kom hit från Rösums soldattorp.
Makarna avled 1834 resp 1835.
Döttrarna (Stina sjuklig och Ingela ofärdig) bortflyttade.


Boende omkr 1837 - 1855

Änka: Stina Greta Jonasdotter f.10/1-1803 i Romelsjö soldattorp, Öggestorp      avled 27/2-1893 i Mållebo Mellangård, Barkeryd
Son: Pehr Johan f.21/10-1823 i Soldattorp Nö.40, Rösum, Malmbäck       avled 30/12-1879 i Ljungholmen, Mjälaryd Mellangård, Rogberga
Dotter: Maja Lisa f.8/9-1825 i Soldattorp Nö.40, Rösum, Malmbäck       avled 1/6-1912 i Mållebo Mellangård, Barkeryd
Son: Johannes f.31/12-1827 i Soldattorp Nö.40, Rösum, Malmbäck       avled 6/7-1903 i Skärsjö, Bälaryd
Dotter: Anna Lena f.9/11-1830 i Soldattorp Nö.40, Rösum, Malmbäck       avled 9/5-1874 i Sjöstorp Norrgård, Forserum
Dotter: Johanna f.13/2-1835 i Soldattorp Nö.40, Rösum, Malmbäck       avled 28/7-1851 i Berg, Malmbäck

Änka efter soldaten Anders Johan Petersson-Rök på Rösums soldattorp.
Pehr Johan erhöll av socknen ABC-bok 1838, Maja Lisa och Johanna Katekes 1839 resp 1842.
Stina flyttade till egen backstuga i Rösum och alla barnen bortflyttade.

Boende 1855 - 1873

Ingemar Andersson-Sjöman f.6/6-1796 i Moliden, Barnarp       avled 29/5-1864 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck
Hustru 2: Maria Catharina Jonasdotter-Grip f.1/11-1820 i Gripsvall under Knutsbråten, Vrigstad
Hans dotter: Britta Stina f.5/12-1836 i Södra Graf, Malmbäck
Britta Stina Ingemarsdotter med make Johan Petersson f.17/9-1832 i Öggestorp, och deras barn Johan Henning f.14/8-1868 i Järsnäs, och Frida f.16/9-1871 i Järsnäs, utvandrar den 13/9-1884 från Utjorden Norralyckan, Finneryd Östergård, Järsnäs till Norra Amerika. Sonen Oskar Valfrid Petersson f.31/1-1867 i Järsnäs, hade redan den 3/4-1882 styrt kosan till Norra Amerika.
Hans son: Nils Emanuel f.2/7-1841 i Ormestorp, Malmbäck       avled 20/4-1897 i Skomakarehagen, Nedre Runby, Ed, Stockholm
Son: Gustaf f.22/5-1848 i Korpebo, Malmbäck       avled 2/9-1948 i Hällinge 1:1, Rogberga
Dotter: Christina f.23/12-1849 i Korpebo, Malmbäck
Pigan Christina Ingemarsdotter utvandrar den 14/4-1871 från Rönjane Mellangård, Lekeryd till Norra Amerika.
Son: Johan f.20/4-1854 På Socknen, Malmbäck       avled 20/10-1906 i Huskvarna, Hakarp av kräfta
Dotter: Anna Lena f.11/5-1857 i backstugan Blakera, Rösum, Malmbäck       avled 25/8-1871 i Blakera, Rösum, Malmbäck

Tidigare skrivna "på socknen".
Ingemar avled 1864 på Jönköpings lasarett.
Alla barnen bortflyttade och hustrun till Rogberga 1883.

Gustaf Krantz 100 år och 100 dagar
av Rune Löw
Gustafs far, Ingemar Andersson, var född på Hyltarne i Barnarps socken och av släkten "Siöman i Siöbo". Denna släkt kan följas från 1600-talet, men när Ingemar flyttade från Barnarp behöll han inte släktnamnet utan skrev sig som Andersson. Ingemar var gift med Lena Petersdotter och hade med henne tolv barn. Familjen var bosatta i Ödestugu och Svenarum innan de flyttade till Malmbäck. De brukade Södra Grav i två år samt en gård i Ormestorp under tre år varefter de åter flyttade till Ödestugu. Här gick hustru Lena bort, Ingemar återvände till Malmbäck , gifter om sig 1847 med Maja Cathrina dotter till dragonen Jonas Grip i Vrigstad. I det senare äktenskapet föddes fyra barn, av vilka Gustaf var det äldsta.
Familjen bosatte sig på en gård i Korpebo, men krafterna började avta för Ingemar och de fick lämna gården. Ingemar skrevs på socknen utan någon hemvist och makan och barnen fick flytta in i Fattigstugan. Nöden var stor och fattigvården under Sven Andersson i Pustanäs ledning utlyste en auktion på en plan att bygga en stuga på åt den utblottade familjen. Auktionen hölls den 25 juni 1854 i Sockenstugan och Anders Löf i Rösum upplät en stugeplan, 24 alnar i fyrkant, under tio år för lägsta anbudet 50 Rd. Församlingen uppförde en liten stuga på den nämnda planen.
1855 samlades familjen i backstugan i Blakängen, inte långt från torpet Holmen under Viresjö. I huset fanns endast ett rum med öppen spis utan ordentligt spjäll. Rummet hade två små fönster, förstuga saknades, från rummets dörr kom man direkt ut på ängen. Det blev en besvärlig tid och vi kan följa familjens vidare öden i fattigvårdens protokoll.
När Ingemar Andersson avled 25 sept. 1864, han dog och begravdes i Jönköping, betalade socknen 8 Rd. till lasarettet för vård och begravningskostnaden. Fattigvården bekostade senare också resa och vistelse för Ingemars änka Maja Cathrina till Lannaskede brunn. Dessutom köpte man droppar till henne för 75 öre samt lämnade henna 1.50 i kontanter.
Det år Gustaf Ingemarsson läste för prästen köptes åt honom 1 Råck, 1 par byxor och väst samt 1 par stövlar för sammanlagt 18 rd. Häradsskräddare Almqvist tog 2.40 i sylön.
Yngste sonen Johan såldes 1869 på barnauktion i sockenstugan, och lillasystern Anna Lena som länge varit sjuk och sängliggande fördes till Lannaskede för att återfå sina krafter. Hon avled dock 1871, endast 14 år gammal, av en bröstväxt och församlingen bekostade kista och gravöppningen, tillsammans 2 Rd.
Gustaf började redan som tioåring arbeta som vallpojke för fåren på Viresjö. Efter sin konfirmation blev han lärling hos sockenskomakaren, som vandrade från by till by. Arbetstiden under veckodagarna var lång och flyttningen mellan byarna skedde på söndagarna. Första året fick en lärling ingen lön, men efter fem års tjänst hade Gustaf en lön om 72 Rd. per år och kunde hjälpa till med moderns uppehälle.
1866 lämnade han byskomakaren och tog plats hos en mästare i Rogberga socken för att lära sig finare skomakeri. Även om kan kunnat försörja sig, var han inte tillfreds utan längtade efter bättre skolunderbyggnad. Den enda möjlighet som stod öppen för Gustaf var de militära skolorna. Han ville bli indelt soldat och mönstrade in för Rogberga Södergårds rote och fick soldatnamnet Krantz.
Utbildningen började med rekrytskola åren 1869-70 samt med underbefäls-skola på Karlsborg under de två följande åren. Den 15 jan. 1872 befordrades han till vice korpral och den 1 oktober förordnades han till korpralskapsbefälhavare.
Krantz blev korpral den 9 april 1875 och distinktionskorpral den 19 september 1888. Under 1890-talet var han den militärt äldste korpralen vid regementet och tjänstgjorde som underofficer.
Mötesplatsen för Lifkompaniet var Skillingaryd och dit kom soldaterna gående från olika håll. Det hörde till att en soldat var ordentligt utrustad, ha väl blankade skor och mässingsknapparna skinande som guld. Vid inskrivningen på heden lämnades proviant ut personligen till var och en för fem dagar i taget. Matlagningen bildades och alla såg fram emot glada dagar. Den menige lyfte en dagspeng på 6 öre, vice korpralen 8, korpralen 10 och distinktionskorpralen hela 12 öre.
1873 ingick Krantz äktenskap med Matilda Christina Frejd född på soldattorpet i Tryggarp, Forserum. Hon beskrives som en underbar hustru med en djup kristen personlighet. När Gustaf var på Skillingaryd fick hon ensam svara för torpet Rogberga. De första åren ägde de en ko, några höns och en gris. Genom träget arbete och god skötsel ökades avkastningen och välståndet. På 1890-talet födde torpet fyra kor, några får, ett trettiotal höns och ett par grisar.
Makarna Krantz hade tre barn: Clara född 1874, Teodor f. 1876 och Anna f.1879. Utöver de egna barnen tog de hand om fem fosterbarn. Även Gustafs mor Maja Cath. vistades sina sista år hos sonen i soldattorpet och avled där den 19 december 1883.
1899 fick Gustaf svärdsmedalj för lång och trogen tjänst och den 5 december samma år tyckte han att det var dags att hänga in uniformen för gott.
Gustaf Krantz 100-årsdag den 28 maj 1948 blev en stor dag för den lille fattige backstugepojken från Rösum. Barn, barnbarn och barnbarnbarn, släkt och vänner från hela landet hade mött upp. Regementets musikkår spelade Paradmarschen och regementspastorn talade till den första 100-åringen i Regementets historia. Gunnar Annby talade för vännerna i Tenhult och folkskolans barnkör framförde en sångarhyllning. Kyrkoherde Josua Kilian med fru uppvaktade för Rogberga församling o.s.v.
Ett hundra dagar efter 100-årsdagen gick Gustaf Krantz bort. Gustaf upplevde två stora världskrig och var med om en fantastisk utveckling i Sverige. Vi beundrar fattigstugepojken som under sitt långa och strävsamma liv fick vara med om att göra en verklig insats för sitt älskade fosterland.

Britta Gustafsdotter-Sten f.21/8-1792 i Stenseryd soldattorp, Forserum       avled 10/5-1864 i Blakera, Rösum, Malmbäck
Kom som inhyse 1858 från Fattighuset.
Britta hade varit gift med soldaten Sven Magnusson-Flink f.23/4-1789 i Karsbo Södergård, Forserum, de hade 8 barn, yngste sonen avled 1911 i Ericsdale, Jones county, Texas

Lena Maria Carlsdotter f.24/8-1845 i Berget, Stoarp, Svenarum       avled 15/1-1936 i Hallsta, Borgsjö, Medelpad
Dotter: Clara Maria f.11/4-1867 i Norra Graf, Malmbäck       avled 12/1-1951 i Hägra 4:35, Rödön, Jämtland
Gift Löfgren d.3/2-1943
Clara Maria fick en dotter innan hon gifte sig med Löfgren, nämnligen Hedvig Maria f.19/10-1895 i Borgsjö och död ogift den 14/8-1972 på S:t Göransgatan 153, Sankt Göran, Stockholm
Dotter: Ida f.23/2-1875

Ogift, kom från Norra Graf och flyttade 1873 till Norrland (Ida född i Selånger, avled 9 mån).
Lena Maria Carlsdotter gifte sig den 25/4-1883 med arbetaren Karl Gustaf Karlsson f.31/8-1835 i Sättersta, Nyköpings län
De fick tillsammans sonen August Edvard f.15/4-1887 i Borgsjö och död 13/3-1980 i Bollnäs, som arbetade som sjöman. August Edvard blev den 14/2-1910 av Enköpings Rådhusrätt ådömd 2 månader fängelse fär våld å polisman i tjänsteutövning. Den 12/12-1911 av Häradsrätten 2 månaders straffarbete för våld å polisman i tjänsteutövning, samt för fylleri böter 25 kronor. 24/6-1912 - 24/12-1912 sex månaders straffarbete för misshandel å tjänsteman i tjänsteutövning, avtjänat i Centralfängelset i Härnösand
Lena Maria fick ytterliggare 3 barn uä innan hon gifte sig med Karl Gustaf, nämnligen Amanda Desideria f.23/5-1877 i Torp och död 22/1-1941 i Österkälen 2:7, Rödön, Karl Oskar f.11/8-1879 i Borgsjö och död 12/12-1958 i Ånge, och Gustaf Enock f.16/10-1882 i Borgsjö och död 11/5-1899 i Borgsjö
A1:5a s.77 Borgsjö, AIIa:1b s.545 Borgsjö, AIIa:2b s.544 Borgsjö, AIIa:3c s.969 Borgsjö,