GPS-kordinater: Torpet Krakebo N, Ö

Torpet Krakebo

Boende före 1753 - omkr 1760

Furir, Förare, Sergeant: Jacob Sylvén f.1724       avled 7/7-1794 i Rågrena, Almesåkra
Hustru: Maria Elisabeth Ericsdotter-Mellberg f.15/12-1721 i Dissedala, Norra Sandsjö       avled 10/4-1795 i Rågrena, Almesåkra
Dotter: Johanna f.25/8-1753 i Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 26/8-1753 i Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Dotter: Maria Charlotta f.5/2-1755 i Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 14/6-1833 i Dissedal, Norra Sandsjö
År 1833, den 26 juni, blev efter anmodan av änkefru C. Kjellman på Dissedala, behörig Bouppteckning förrättad på kvarlåtenskapen efter framlidna änkefrun M. C. Elg, född Sylvén, därstädes, som avled den 14 i denna månad utan barn och bröstarvingar, och således de närmaste arvingarna skola vara den avlidnas moders systerbarns barn Herr Fanjunkaren C. Hedenberg på Hultsfred, och Herr Commissaien C. Hagelberg på Rönjane, med flera, vilka som avlägsne boende ännu icke kunnat underrättas om dödsfallet, och således frånvarande.
Änkefru Kjellman, hos vilken den avlidna bott och avlidit, erinrades att under Edlig förbindelse uppgiva egendomen sådan den vid dödstimman befanns, och företogs uppteckningen på sätt som följer.


Familjen flyttade till Rönnhult, Malmbäck.
År 1794, den 14 juli, blev efter anmodan Laga Bouppteckning hållen uti Rågrena efter avlidne Sergeanten Herr Jacob Otto Sylvén, vilken med döden avled den 7 sistlidne juli, härvid var änkan närvarande, såväl som dess måg Fältväbeln högaktad Herr C. M. Lundbom. Änkan åtvarnades att uppgiva egendomen under Eds plikt.
Fastigheter:
1/4 mantal Skatte Krono Rågrena, upptages till värde 416,32 Rd
Gäld och skuld:
Efter sedel till Arvid Malmgren 10 Rd
Till Herr Fänrik Mellberg 5 Rd
Till Fältväbel Lundbom 4,40 Rd

Boende 1760 - omkr 1775

Änka: Elisabeth Nilsdotter f.17/1-1721 i Stp. Nö.39 Berghem, Korpebo, Malmbäck       avled 24/11-1800 i Fattigstugan, Malmbäck
Dotter: Stina Larsdotter-Hising f.27/9-1747 i Stp. Nö.30 Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck       avled 15/10-1829 i Lilla Kärrebo, Odensjö, Barnarp

Änka: Ingrid Pehrsdotter f.1687       avled 17/7-1767 i Fattigstugan, Malmbäck
Ingrid Pehrsdotter, är moder till änkan Elisabeth Nilsdotter, se ovan

Kerstin Larsdotter
Ingeborg Pehrsdotter
Anders Knutsson
(födelseår okända)

Boende 1775 - 1802

Johan Carlsson f.1750       avled 7/2-1813 i Stora Ekesås, Svenarum
Hustru: Maria Jönsdotter f.1752       avled 6/10-1822 i Stora Ekesås, Svenarum
Vigda 17/6-1776 i Svenarum
Dotter: Maria Christina (Stina) f.19/10-1778 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Son: Johannes f.8/8-1780 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Dotter: Anna Elisabeth (Lisa) f.12/10-1784 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Dotter: Catharina f.11/1-1789 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Son: Carl Magnus f.24/9-1792 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Dotter: Helena f.15/3-1796 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck

Av de sex barnen dog fyra 18 - 24 mars 1801 av feber (hetsig feberg, bröstfeber) 22, 12, 8 och 5 år gamla. År 1802 flyttade familjen till Stora Ekesås, Svenarum.

Boende 1802 - 1808

Jonas Sundling f.1764
Hustru: Lisa Nilsdotter f.1774
Son: Johan Fredrik f.10/11-1794
Dotter: Anna Catharina f.25/8-1797
Dotter: Ulrika f.22/10-1802
Dotter: Britta Christina f.2/11-1804

Familjen kom från Rönnhult, Malmbäck och flyttade till Älgaryd, Malmbäck.

Boende 1808 - omkr 1818

Sven Jonsson (Jonasson) f.26/2-1755 i Lunnestorp, Barkeryd       avled 27/5-1820 i Kansjö Norrgård, Malmbäck
Hustru: Lisken (Lisa) Larsdotter f.31/8-1755 i Fageräng, Lekeryd       avled 20/3-1831 i Kansjö Norrgård, Malmbäck
Vigda 19/8-1782 i Lekeryd
Dotter: Stina f.29/3-1787 i Ryefall, Forserum       avled 6/8-1810 i Dragon (Grenadiär) torpet Nö.49, Ekesjö, Almesåkra
Son: Anders f.2/12-1792 i Berg, Malmbäck       avled 10/7-1859 i Önna, Malmbäck

Boende 1818 - 1857

Johannes Petersson f.1784 i Byarum
Hustru: Lisa Jönsdotter f.10/6-1789 i Nässjö
Son: Pehr Johan f.1810
Son: Carl Magnus f.19/7-1812
Dotter: Lovisa f.1817
Son: Carl f.30/5-1824

Familjen kom från Ödestugu. Sonen Carl Magnus avled 1819 i rödsot, de andra barnen bortflyttade innan makarna flyttar till Elgaryd.

Arvid Johannesson f.24/3-1798 i Ryet, Malmbäck
Hustru: Lovisa Johannesdotter f.8/22-1811
Son: Johannes Frans f.1/12-1835
Son: Carl Gustaf f.29/1-1838

Skrifna här endast ett år 1837-38. Familjen kom från Röd och flyttade till Barkansjö.

Boende 1857 - 1880

Nils Magnus Nilsson f.16/10-1820 i Nässjö
Hustru: Lisa Beatha Johannisdotter Fries f.17/-1830 i Bringetofta
Son: Carl Gottfrid f.23/1-1858
Son: Gustaf Adolf f.1/7-1860
Son: Johan Henning f.23/11-1863
Son: Karl August f.25/9-1866
Son: Claes Edvard f.12/6-1870

Makarna kom hit som nygifta. Äldsta sonen avled 2½ månad av utslag. Familjen flyttade till Norra Elmhult, Klappa. Två syskon till hustrun skrivna här något år: Kristina Sofia och Anders Johan

Boende 1881 - 1885

Carl Gustaf Schill f.3/12-1852 i Fälltorpet, Wästansjö, Nässjö
Hustru: Mathilda Charlotta Björkman f.28/3-1852 i Norra Sandsjö
Son: Karl Hjalmar f.28/1-1877 i Ulfstorp, Norra Sandsjö
Dotter: Anna Lovisa f.30/7-1879 i Ulfstorp, Norra Sandsjö
Dotter: Tekla Sofia f.16/5-1881 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 27/3-1959 på Sjögärdsgatan 42, Nässjö
Dotter: Helga Charlotta f.11/8-1883 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 2/3-1952 på Anneforsvägen 6, Nässjö
Gift 19/8-1911 med Gustaf Alfred Weidel f.22/6-1878 i Björkö och död 9/3-1949 i Nässjö

Familjen kom från Sandsjö socken och flyttade tillbaka dit.

Boende 1885 - 1887

Nils Gustaf Johansson f.15/9-1839 i Nöttja, Kronobergs län
Hustru: Lena Sofia Andersdotter f.12/9-1849 i Almesåkra
Son: Johan Emil f.5/7-1872
Son: Anton Leonard f.17/8-1877
Dotter: Gerda Maria f.25/11-1879
Dotter: Elin Linnéa f.18/4-1882
Son: Karl Rickard f.21/1-1885 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 4/5-1970 på Ambjörngatan 7, Nässjö
Dotter: Anna Wilhelmina f.3/6-1887 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck

Familjen kom från Almesåkra och flyttade till Pustanäs soldattorp, barnen kallar sig Ljungdahl

Boende 1886 - 1905

Pehr Johan Viktor Petersson f.18/10-1854 i Liden, Klappa, Malmbäck
Hustru: Amanda Christina Wetter f.30/10-1861 i Packebo soldattorp, Almesåkra
Dotter: Eva Christina f.9/5-1883 i Liden, Klappa, Malmbäck
Son: Karl Johan Viktor f.16/10-1885 i Liden, Klappa, Malmbäck
Dotter: Anna Elisabeth f.7/2-1888 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Dotter: Ida Maria f.25/9-1890 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Son: Bror Enok Tobias f.28/8-1893 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 29/2-1968 i Hafrida 1:2, Barkeryd
Son: Gustaf Abel Erik f.6/11-1896 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck
Son: Karl Josef Seth f.10/1-1900 i torp Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 22/9-1980 på Samhällsvägen 28, Nässjö

Familjen kom från Liden, Klappa och flyttade till Bringetofta.

Samtidigt bodde här Sven Svensson f.22/7-1810       avled 1893

K V Ekedahl med hustru och nio barn
Familjen flyttade till Göstorp.