GPS-kordinater: Torpet Karlsund 57º 34.858 N, 014º 31.026 Ö

Torpet Karlsund

Boende omkr 1825 - 1830

Sockenskomakare: Gustaf Petersson-Kahnberg f.6/6-1797 i Kanarp Södergård, Öggestorp       avled 29/7-1862 i Nybygget, Södra Hiarum, Malmbäck
Hustru: Efva Petersdotter-Ställberg f.20/12-1801 i Hägnen, Eksjö Hofgård, Vallsjö       avled 14/10-1840 i Nybygget, Södra Hiarum, Malmbäck
Son: Carl Johan f.14/8-1826 i Karlslund, Rönnhult, Malmbäck       avled 9/8-1896 i Karlslund, Stockaryd Stom, Stockaryd
Son: Jonas Peter f.11/9-1828 i Nybygget, Södra Hiarum, Malmbäck       avled 15/4-1889 i Tomten Nö.156 A, Runneryd, Nässjö

Familjen flyttade till Nybygget, Södra Hiarum, Malmbäck, där makarna fick ytterliggare 4 barn.
Efter 1sta hustrun Efvas död 1840, dröjde det till 1857 innan Gustaf Kahnberg som 60-åring gifte om sig med en 26 år yngre Anna Stina Andersdotter f.8/12-1823 i Rya, Barkeryd, och fick 4 barn tillsammans med henne.


Lärling: Johannes Malm f.15/10-1807 i Korpebo, Malmbäck       avled 25/3-1886 i Fageräng (även kallat Sumpen), Holma Malmbäck

Flyttade 1827 till Fällsbo, Malmbäck.

Boende - 1841

Afskedad soldat: Carl Jonasson-Slätt f.17/10-1779 i Skrapåsen, Ulfsnäs, Öggestorp       avled 10/6-1855 i Slätteryd Norrgåd backstuga, Malmbäck
Hustru: Catharina Olofsdotter f.16/3-1777 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck       avled 2/6-1857 i Fattighuset, Malmbäck

Soldaten Carl Slätt brukar Karlslund under några år åt socknen, innan Carl och hustrun flyttar in till torpet Karlslund.
Makarna flyttar år 1841 till Slätteryd Norrgård backstuga, Malmbäck.

Boende 1841 - 1851

Nils Arvidsson f.11/11-1808 i Sjöafall, Barkeryd
Hustru: Lena Catharina Jonasdotter f.22/1-1799 i Ödestugu socken
Dotter: Johanna Sofia f.15/6-1836 i Soldattorp Nö.30 Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck
Fosterbarn: Pehr Johan Gustafsson f.14/5-1830 i Hudaryd, Malmbäck
Pehr J. Gustafsson är son till Gustaf Johansson f.25/4-1801 och Carolina Petersdotter-Lundqvist f.2/6-1804 i Hultabron, Svenarum
Fosterbarn: Claes Fredrik Svensson-Friberg f.19/10-1836 i Malmbäck       avled 27/9-1903 på Båtsmansbacken 23-24, Jönköpings Kristina
Claes F. Svensson är son till Sven Johansson f.4/11-1795 i Topperyd, Forserum och Anna Maria Petersdotter f.9/3-1807 i Övre Gibbarp, Malmbäck
Skräddare Claes Fredric Svensson-Friberg med familj är sedemera bosatta i Jönköpings Kristina


Familjen kom från Löfbergshagen, Pustanäs, Malmbäck och flyttade till Hudaryd, Malmbäck

Boende 1868 - 1870

Änka: Johanna Andersdotter f.1/10-1832 i Svenstorp, Barkeryd
Dotter till Anders Andersson f.26/1-1797 i Ryssby Nedergård, Barkeryd och Maria Svensdotter f.25/12-1798 i Hästrum, Barkeryd
Son: Frans Josef Emil f.27/11-1857 i Wiebäck, Almesåkra       avled 6/2-1938 i Austin, Travis county, Texas, USA
Frans (Frank) Josef Emil Andersson gift med Helena Catharina Simonsdotter-Fröling f.15/7-1870 i Lögdö bruksförsamling (Y)
Makarna Andersson får 6 barn, alla födda i Hutto, Williamson county, Texas, USA
Son: Carl Johan Algot f.27/1-1861 i Wiebäck, Almesåkra       avled 22/3-1906 i Hutto, Williamson county, Texas, USA
Dotter: Mathilda Christina Josefina f.1/9-1864 i Wiebäck, Almesåkra       avled 27/2-1927 i Taylor, Williamson county, Texas, USA
Mathilda C. J. Andersson gift 14/1-1888 med Claes Johan Johannesson f.13/7-1860 i Kansjö, Malmbäck

Son: Johannes Gustaf Wilhelm f.10/8-1868 i Wiebäck, Almesåkra       avled 11/2-1943 i Taylor, Williamson county, Texas, USA
Johannes G. W. Andersson gift 1892 i Texas med Amanda Sofia Johansdotter f.5/10-1869 i Kansjö Norrgård, Malmbäck
Makarna får 12 barn, alla födda i Texas, USA


Familjen kom från Wiebäck, Almesåkra där 1sta maken Andreas Nilsson f.20/9-1814 i Spexhult, Nässjö avled 7/4-1868.
De flyttade till Älgaryd.
Hustrun, gifta kvinnan Johanna Andersdotter, tillsammans med sonen Johannes Gustaf Wilhelm (från tidigare äkt.), och dottern Anna Maria och sonen Claes Alfred från senare äktenskap, utvandrar den 27/4-1886 från s.496 Norra Stolpen, Älgaryd, Malmbäck till Norra Amerika.
Johannas make 2, August Andersson-Snajder utvandrar den 17/8-1889 från s.245 Röd, Malmbäck till Norra Amerika.

Boende 1871 - 1893

Gustaf Johansson f.28/4-1825 i Ingabo, Fryele       avled 14/11-1901 i Hagalund, Klockaregården, Malmbäck
Gustaf Johansson, son till Johan Pehrsson f.1/5-1788 i Fryele och h h Sara Stina Antonsdotter f.13/10-1785 i Fryele
Hustru: Christina Petersdotter f.4/3-1832 i Gåeryd, Nydala       avled 17/9-1907 i Hagalund, Klockaregården, Malmbäck
Christina Petersdotter, dotter till Peter Andersson f.14/1-1781 i Gåeryd, Nydala och h h Ingrid Carlsdotter f.29/7-1786 i Långö, Nydala
Vigda 12/11-1859 i Nydala

Dotter: Johanna Mathilda f.16/4-1861 i Hisinge, Fryele       avled 14/5-1919 i Haga, Klockaregården, Malmbäck
Johanna Mathilda Gustafsdotter gifter sig den 3/10-1903 med handlanden Claes Alfred Johnsson f.2/2-1860 i Norra Hiarum, Malmbäck, och makarna får ett dödfött flickebarn den 1/11-1904.

Dotter: Inga Christina f.15/4-1864 i Önna, Malmbäck
Inga Christina Gustafsdotter, flyttar den 16/11-1880 från Malmbäck till Byslätt, Jönköpings Sofia som piga (AI:29 s.18 Jkpg Sofia), och blir den 3/10-1883 flyttad till Särskilda förteckningen i Jönköpings Sofia hfl.
Inga Christina Gustafsdotter gifter sig den 24/4-1886 i Malmbäck med Småskollärare Sven August Johannesson f.14/2-1849 i Ekhammar, Rommenås, Malmbäck och död 6/6-1895 i Hagalund, "Lyckevägen 14", Klockaregården, Malmbäck.
Änkan Ingrid (Inga) Christina Gustafsdotter utvandrar den 12/3-1909 från s.342 Hagalund, "Lyckevägen 14", Klockaregården, Malmbäck till Norra Amerika, tillsammans med sonen Ernst Ludvig f.10/5-1890 i Skolhuset, Prästgården, Malmbäck, dottern Olga Konstantia hade redan den 16/5-1903 utvandrat till Norra Amerika.

Dotter: Emilia Augusta f.5/12-1866 i Önna, Malmbäck       avled 22/1-1938 i Bobinfabriken, Forserum
Emilia Augusta Gustafsdotter gift 30/3-1890 i Malmbäck med Eber Andersson f.24/12-1864 i Norra Svinhult, Mulseryd.
Makarna Andersson fick 6 barn, alla födda i Forserum.

Son: Dödfött gossebarn f.26/12-1873 i Karlslund, Rönnhult, Malmbäck       avled 26/12-1873 i Karlslund, Rönnhult, Malmbäck
Son: Carl August f.10/7-1876 i Karlslund, Rönnhult, Malmbäck       avled 5/10-1958 på Egnahemsvägen 6, Hakarp
Son: Dödfött gossebarn f.15/9-1879 i Karlslund, Rönnhult, Malmbäck       avled 15/9-1879 i Karlslund, Rönnhult, Malmbäck

Familjen Johansson flyttar den 21/10-1861 från Hisinge, Fryele till Önna, Malmbäck som 1/4 mantal hemmansägare, och i Önna, Malmbäck föds även sonen Peter Johan den 24/3-1863, som avlider den 26/3-1863 i Önna.
Gustaf Johansson säljer gården Önna 1866 till sin broder Nils Magnus Johansson f.2/2-1821 i Ingabo, Fryele, som gifter sig den 28/9-1867 med Sara Stina Jonsdotter f.16/11-1817 i Loftås Norrgård, Fryele.
Gustaf och Christina säljer alltså gården Önna 1866, och blir inhys i Myrebo, Önna hos min farfars mormor Maja Andersdotter och hennes make Hans Peter Svensson till den 14/3-1871, då de flyttar till Karlslund, Rönnhult, Malmbäck.
Barnen bortflyttade och makarna flyttade den 30/9.1894 till Bst. Hagalund, Malmbäcks Klockaregård.
Hfl - AI:6 s.72 Fryele, AI:7 s.67+70 Fryele, AI:8 s.65 Fryele, AI:12 s.57 Fryele,

Boende 1892 - 1921

Anders Johan Pehrsson f.9/1-1857 i Tohult, Malmbäck       avled 9/12-1894 i Karlslund, Rönnhult, Malmbäck
Hustru: Amanda Sofia Andreasdotter f.31/12-1862 i Davidstorp, Almesåkra       avled 6/7-1956 på Trädgårdsgatan 11, Värnamo
Vigda 20/6-1908

Son: Anders Elof Amandus f.25/11-1883 i Falla Västergård, Ödestugu       avled 1971 i Jamestown, Chautauqua county, New York, USA
Dotter: Ida Ruth Gulli f.22/3-1888 i Hohult Södergård, Ödestugu       avled 10/8-1965 på Sveavägen 9, Värnamo
Dotter: Ester Maria f.25/3-1890 i Hohult Södergård, Ödestugu       avled 18/7-1969 på Skolgatan 26, Norrköping Hedvig

Familjen inflyttar den 6/12-1892 från Ödestugu. Anders Johan avled i december 1894 av ryggmärgslidande, sonen flyttade till Amerika och de övriga till Värnamo.

Boende 1922 - 1923

Karl Algot Johansson f.8/4-1897 i Fällsbo, Malmbäck       avled 17/6-1967 i Aspholmen 4, Forserum

Ogifte hemmasonen Karl Algot Johansson kom år 1922 från föräldrahemmet i Fällsbo, Malmbäck, och flyttar 1923 tillbaks till Fällsbo. Var ogift vid sin död.

Boende 1923 - 1925

Simon Albert Rudolf Karlsson f.9/5-1896 i torp Rosenlund, Ånaryd, Ödestugu       avled 24/11-1972 på Björkliden 9, Malmbäck
Hustru: Anna Elvira Sjöberg f.26/8-1897 i Malmberget, Gällivare       avled 27/12-1988 på Bergstigen 1, Malmbäck
Dotter till Pehr Sjöberg f.30/6-1859 i Leksand och Anna Pehrsdotter f.3/1-1863 i Leksand

Vigda 7/7-1923

Simon A R Karlsson inflyttade år 1923 från gården i Rönnhult som husägare, och blivande hustrun Anna E Sjöberg inflyttade den 23/4-1923 från Gällivare. Makarna flyttar år 1925 till Rönneberg, Rönnhult som arrendator