GPS-kordinater: Soldattorpet nr 41    57º 34.297 N, 014º 31.640 Ö

Soldattorpet nr 41

Pustanäs 1/2 mtl, Packebo 1/2 mtl, Fölhult 1/4 mtl, Fänningaryd 1/4 mtl

Boende 1682 -

Jöns Pärsson
Hustru: Lisbeth Månsdotter
Dotter: Maria f.20/8-1690
Dotter: Sara f.21/5-1696

Pikerare, avled omkr 1709

Boende 1716 - 1723

Abraham Svensson
Hustru: Marit Nilsdotter
Dotter: Maria f.13/8-1717       avled 23/6-1718
Dotter: Sara f.31/8-1720

Soldat med värja

Boende 1723 - 1740

Soldat: Jöns Jonsson f.26/3-1689
Hustru: Kierstin Trulsdotter f.18/11-1697 i Pustanäs, Malmbäck
Dotter: Ingebor f.12/5-1724 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck

Commenderad till Malmö 1733
Vid general mönstring 1739: Har bråck men kan stå till nästa mönstring i hopp om att bli bättre

Änkan Kierstin Trullsdotter finns i början av 1760-talet hos sin dotter Ingeborg med familj i Ekhammar, Malmbäck

Boende 1740 - 1742

Jonas Klingsberg

Manskap på Gallieren Esckadren 1741

Boende 1742 - 1764

Petter Carlsson-Almgren f.1720
Hustru: Elisabeth Svensdotter f.1716
Son: Isac f.2/4-1745       avled 1756
Dotter: Ingrid f.26/6-1747
Dotter: Catharina f.7/4-1751
Son: Sven f.25/8-1755

1742 Com som manskap på Gallieren Horn (200 man), 1763 och 1763 till Kristianstad.
Almgren liten och svag att bära mundering, afskedad vid 1764 års mönstring


Boende 1765 - 1785

Johan Jönsson-Almgren f.6/2-1732
Hustru: Ingeborg Michaelsdotter
Vigda 27/3-1757 i Rogberga
Dotter: Stina
Son: Jonas f.10/7-1764       avled 1779
Son: Friedrik f.17/8-1766
Son: Anders f.26/7-1768
Son: Johannes f.20/6-1771

Soldaten har fel på höger öga. Får afsked 1785

Boende 1785 - 1806

Petter Nilsson-Ring f.1761       avled 1/8-1844 i Fattighuset, Norra Sandsjö
Hustru: Britta Johansdotter f.1761       avled 1802
Vigda 5/5-1785 i Norra Sandsjö
Dotter: Maria
Dotter: Lena f.28/1-1788 i Stp. Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Dotter: Annica f.23/10-1791 i Stp. Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Son: Magnus f.28/12-1792 i Stp. Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Son: Jonas f.3/2-1796 i Stp. Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Son: Nils f.17/6-1799 i Stp. Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Son: Sven f.17/6-1799 i Stp. Nö.41, Pustanäs, Malmbäck

Commenderad med flottan till Karlskrona på fregatten Häktor 1789.
Afsked för oförmögenhet 1806


Boende 1806 - 1815

Nils Isacsson-Lax f.8/7-1785 i Norra Stigamo, Barnarp       avled 14/6-18454 i Pustanäs backstuga, Malmbäck
Son till Isac Larsson-Hising-Malm f.20/12-1757 i Soldattorp Nö.30 Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck och hans hustru Annika (Anna) Pehrsdotter f.13/10-1746 i Stigamo, Barnarp
Hustru: Margaretha Zachrisdotter f.31/7-1788 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck       avled 24/10-1870 i Fattighuset, Malmbäck
Dotter till Zachris Håkansson f.15/11-1758 i Olofstorp (Olstorp), Öggestorp och hans hustru Sigrid Israelsdotter f.25/1-1759 i Qvarn Björn, Vik, Lekeryd
Vigda den 22/10-1810 i Ödestugu
Dotter: Sara Stina f.31/7-1811 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled som barn i Älgaryd torp, Malmbäck (saknas i Malmbäcks dödbok)
Dotter: Anna Lisa f.27/6-1815 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 27/11-1861 i Skiften, Fagerslätt Mellangård, Rogberga
Anna Lisa får en dotter uä, Johanna Sofia Danielsdotter f.18/6-1842 i Jönköpings Kristina, som utvandrar den 28/8-1885 tillsammans med yngsta dottern Anna Dorothea f.8/11-1884 (knappt 10 månader gammal) från Socknens slut, Nässjö till Norra Amerika, och lämnar kvar en liten 4-årig son hos fosterföräldrar i Nässjö
Johanna Sofia Danielsdotter får 3 barn uä:
Ida Franciska f.3/10-1872 i Jönköpings Kristina,som gifter sig den 14/4-1895 i Jönköpings Kristina med Carl Oskar Malmberg, och makarna Malmberg får 5 barn, alla födda i Jönköping, Karin Adina f.5/12-1895, Karl Admar f.20/2-1898, Aina Hilma Ingeborg f.23/11-1900, Astrid Ida Maria f.27/2-1903, och Axel Oskar Canaris f.27/4-1908
Ernst Theodor f.24/11-1881 i Nässjö. Ernst är noterad i Nässjö födelsebok, där det noteras att modern bor på Smedjegatan Nö.16, Jönköping. Modern Johanna, som fått ytterliggare ett barn uä, utvandrar den 28/8-1885 tillsammans med yngsta dottern Anna Dorothea f.8/11-1884 (knappt 10 månader gammal) från Socknens slut, Nässjö till Norra Amerika, sonen Ernst Theodor Österberg blir fosterson hos snickaren Lars Peter Nilsson f.1/9-1829 i Flisby och hans hustru Lovisa Karlsdotter f.23/8-1837 i Marbäck med familj, som är boende i Qvarnen, Nässjö Södergård. Ernst Österberg arbetar år 1900 på Compoboardfabriken i Forserum, och i april 1901 noteras att han avvikit till Amerika
Anna Dorothea f.8/11-1884 i Nässjö, utvandrar den 28/8-1885 tillsammans med modern från Socknens slut, Nässjö till Norra Amerika.

Får avsked 1815 och familjen flyttar till ett torp under Älgaryd, Malmbäck, varifrån familjen flyttar till backstuga Halla Pustanäs, Malmbäck
Nils Isacsson-Lax och Margaretha Zachrisdotters sonson, Karl Gustaf Nilsson, Född i Jönköping den 9 sept. 1852 son till fabriksarbetaren Anders Johan Nilson och Kristina Petersdotter. Mogenh.ex. i Jönköping 1875. stud. i Uppsala s. å. teor. och prakt. teol. ex. 1881. prv. i Härnösand 9/6 s. å. för tjänstgöring i Härnösands stift, lasarettspredikant i Östersund 1883 - 86 infödingsrätt i Växjö stift sistn. år. komm. här 1887, tilltr. s. å, Kh här 1893 tilltr. 1895 Död den 18 juni 1924
Sin glansperiod hade N. som obefordrad prästman. I Angelstad. där han var högt hållen av de frireligiösa även Rydaholm stod han åtminstone under sin första tid i ropet. I själ och hjärta torde han ha varit nog så kyrkligt sinnad, men han var ingen kraftkarl med initiativförmåga och ledareegenskaper utan en mycket beskedlig, hjärtegod och vänsäll man, som gärna ville stå väI med alla. Där de frikyrkliga voro tongivande, lät han sig dragas med och sällade sig till dem, dock mer i ungdomen än sedermera. Mycket omtyckt som komminister kallades han av församlingen till fjärde provpredikan och blev av konungen utnämnd.
N. predikade ex tempore tämligen flytande ej allt för djupgående men uppbyggligt och bekännelsetroget. Men skulle han göra det riktigt bra och högtidligt, misslyckades han grundligt. Hans predikan vid visitationen 1914 lär av biskop Lindström fått en låg värdesättning. Vid altaret var han alltid den framstående liturgen, begåvad som han var med en utmärkt sångröst, en djup och fyllig bas, som ännu i det sista ägde klang och skönhet. Och han gjorde sig bra, apparitionen var den bästa. Han hade en synnerligen prydlig och lättläst handstil, och även i annan mening hanterade han ej pennan illa, såsom framgår av hans uppsats i Hembygdskalendern 1911.
I sin kära prästgård njöt N. ett lyckligt familjeliv. Han var ej besvärad av någon större härsklystnad utan gladde sig åt att hans kära hälft förde ett stilla och roligt regemente. Själv sysslade han gärna i trädgården med sina blommor och rökade sin långpipa, ty han var kanske den ivrigaste rökaren bland de samtida prästerna. Ända från ungdomen hade han haft stort intresse för botanik, och med hänförelse talade han ofta om den glädje och förströelse han hade i blommornas rike.
Gift 1) 22/8 1882 med Charlotta Wilhelmina Lagerlund, f. i Bokenäs 9/12 1832. död 2/4 1899, dotter till folkskolläraren Petrus Lagerlund och Maria Ulrika Schreil; 2) 29/12 1900 med Edvina Petronella Lagerlund, f. i Bokenäs 15/5 1854, första hustruns syster.
Barn:
- Abra Maria Kristina f. 1/9 1883, församlingssyster.
- Zephire Ulrika Petronella, f. 23/10 1884, förestår barnhem i Värnamo.
- Anders Gustaf Wilhelm, f. 27/10 1886, ingeniör.
- Ellen Ulrica Wilhelmina, f. 29/8 1888, gift 21/6 1914 med köpmannen Ruben Andersson i Värnamo.
- Ragnar Gustaf Lauerntius, f. 28/12 1896, kontorist i N. Amerika.

På soldattorpet bodde samtidigt Nils Isacsson-Lax föräldrar


Isac Larsson-Hising-Malm f.20/12-1757 i soldattorp Nö.30, Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck       avled 17/8-1834 i Pustanäs backstuga, Malmbäck
Hustru: Annika (Anna) Pehrsdotter f.13/10-1746 i Stigamo, Barnarp       avled 2/11-1812 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck

Boende 1816 - 1830

Anders Andersson-Brask f.9/12-1778 i Rya soldattorp, Barkeryd       avled 29/1-1841 i Soldattorp Hultet, Bredstorp, Malmbäck
Son till Anders Pehrsson-Sandgren f.1746 i Bringetofta och hans hustru Britta Larsdotter f.1746 i Barkeryd

Hustru: Britta Johansdotter-Hising f.30/5-1776 i Soldattorp Nö.30, Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck       avled 11/3-1855 i Fattigstugan, Malmbäck
Dotter till Johan Jonasson-Hising f.6/11-1734 i Södra Hiarum, Malmbäck och hans hustru Helena (Lena) Svensdotter f.11/5-1737
Vigda den 22/4-1802 i Malmbäck
Dotter: Maria f.28/3-1806 i Barkansjö soldattorp, Almesåkra
Son: Anders Johan f.11/10-1810 i Barkansjö soldattorp, Almesåkra
Son: Sven Gustaf f.9/8-1815 i Barkansjö soldattorp, Almesåkra
Son: Carl Otto f.8/10-1819 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck

Familjen kom hit från Barkansjö, Almesåkra.
Erhåller tapperhetsmedalj 1822. Får avsked och pension (8 rd banko årligen) 1830. Tjänst utmärkt väl och bevistat 1806, 07, 08, 13 och 1814 års fälttåg.
Familjen flyttar troligen före 1830 till Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck


Boende 1825 - 1827

Änka: Maria Jonasdotter f.31/1-1784 i Fällsbo, Malmbäck       avled 12/9-1859 i Fällan (Patrons), Fällsbo, Malmbäck
Dotter: Anna Maria f.24/10-1811       avled 26/12-1898 i Rosenberg, Norrhaga, Ödestugu
Anna Maria gifte sig den 25/3-1841 i Malmbäck med Peter Jacobsson f.25/4-1804 i Gullåkra, Ödestugu och död 30/4-1880 i Rosenberg, Norrhaga, Ödestugu
Makarnas barn äro: Anna Catharina f.15/8-1842 i Norrhaga, Ödestugu och död 8/9-1915 i Nybygget under Ödestugu Norrgård av magkräfta, Maja Lena f.12/12-1843 i Norrhaga, Ödestugu och död 1/7-1925 i Ånaryd, Pehr Johan f.25/10-1845 i Norrhaga (hemmansägare i Norrhaga, Ödestugu och död 13/6-1924 i Norrhaga, Ödestugu av bråd död, hjärtfel), Ödestugu, Frans f.4/10-1847 i Norrhaga, Ödestugu och död 17/10-1847 i Norrhaga, Ödestugu, Anders f.1/12-1848 i Norrhaga, Ödestugu och död 5/12-1926 i Jämtland 4, Jönköpings Sofia, ogift man, Ödestugu, Frans Lorentz f.20/6-1851 i Norrhaga, Ödestugu (gift med Mathea Glimme, stenhuggare, bosatt i Jönköpings Sofia), Christina f.20/9-1854 i Norrhaga, Ödestugu och död 16/2-1937 i Ödestugu (är år 1900 bosatt i torp Driften under Tolarp Norrgård, Ödestugu, tillsammans med maken Pehr Axel Håkansson och deras 9 barn).

Son: Anders f.16/10-1813 i Pustanäs, Malmbäck
Anders Jonasson-Ljungberg gift den 14/11-1841 i Malmbäck med Maria Nilsdotter f.18/2-1815 i Ormestorp, Malmbäck
Anders och Marias barn: Emma Christina f.23/7-1842 i Ormestorp, Malmbäck och död 5/10-1912 i Östra Kvarteret Nö.46, Jönköpings Kristina av kräfta (Emma C. var bageriidkerska i Jönköping, ogift), Helena Sophia f.25/4-1844 i Ormestorp, Malmbäck (gift 22/11-1867 i Rogberga med Carl Victor Carlsson f.25/4-1843 i Tofteryd, makarna utvandrar den 24/8-1868 till Norra Amerika), Johan f.15/12-1846 i Ormestorp, Malmbäck (utvandrar den 23/3-1868 från Fagerhult, Angerdshestra till Norra Amerika), Anders Alexius f.17/7-1849 i Ormestorp, Malmbäck, Johannes August f.3/10-1851 i Ormestorp, Malmbäck, Anna Maria f.14/1-1854 i Ormestorp, Malmbäck, Susanna f.29/8-1856 i Ormestorp, Malmbäck och död 1/10-1857 i Ljungsberg, Ödestugu, Johanna f.15/1-1859 i Ljungsberg, Ödestugu och död 23/4-1861 i Näs, Visingsö.
Anders Jonasson-Ljungberg och hans hustru övertager vid äktenskapet 1841 Marias föräldragård i Ormestorp, Malmbäck. Anders Jonasson kom år 1841 från Fällsbo, Malmbäck till Ormestorp. Familjen står under en tid i början av 1840-talet noterade som brukare och 1/8 Mtl arrendator i Ormestorp, men från och med mitten av 1840-talet och till år 1857 som 3/16 mtl hemmansägare i Ormestorp. År 1857 flyttar familjen till Ljungsberg, Ödestugu som 1/4 mtl hemmansägare och brukare. År 1859 flyttar familjen till Näs Svensgård, Visingsö som 3/16 mtl brukare. Den 22/4-1862 flyttar familjen till Fagerhult, Angerdshestra som brukare och senare inhys. I Angerdshestra börjar Anders Jonasson kalla sig Ljungberg. Den 26/3-1868 flyttar familjen till Kolaryd, Bankeryd som hyresgäster. Den 7/8-1869 utflyttar makarna och barnen Anders Alexius, Johannes August och Anna Maria från Kolaryd, Bankeryd till Norra Amerika.
Barnen i familjen är 3 dje kusiner med min farfars mor Charlotta Andersdotter 1851 - 1944
Son: Pehr Johan f.12/3-1816 i Älgaryd, Malmbäck       avled 1/5-1894 i Bösarp, Lekeryd
Pehr Johan Jonasson gift den 24/10-1841 i Malmbäck, med Maria Johansdotter f.26/5-1812 i Boda, Öggestorp och död 28/12-1889 i Bösarp, Lekeryd.
Makarnas barn äro:
Carl Gustaf f.16/9-1842 i Viresjö, Malmbäck och gift den 30/12-1871 i Svenarum med Carolina Rebecka Eckerström f.6/7-1844 i Långserum Norrgård, Svenarum, makarna har 8 barn.
Johan Reinhold f.16/7-1844 i Viresjö, Malmbäck och gift den 8/11-1874 i Järsnäs med Teckla Johannesdotter f.18/7-1854 i Renstorp Södergård, Järsnäs, makarna har 6 barn.
Anna Stina f.10/4-1846 i Torp, Öggestorp och gift den 8/11-1872 i Skärstad med Johan Larsson f.27/5-1850 i Tokeryd, Järsnäs, makarna har 11 barn.
Anders Johansson-Zaar f.20/3-1848 i Torp, Öggestorp och gift den 5/12-1869 i Lekeryd med Edla Christina Andersdotter f.4/8-1848 i Skytthemmet, Djuvarp, Svarttorp, makarna har 11 barn, varav Gayle Anderson (Swenson) i Texas är dotter sons dotter till Anders och Edla Christina Zaar.
Lisa f.5/10-1850 i Torp, Öggestorp och gift den 30/10-1880 i Lekeryd med Johan August Hurtig f.15/4-1850 i Ryfors, Nykyrka, Skaraborgs län, makarna har 7 barn.
Johanna f.30/3-1853 i Torp, Öggestorp och gift den 8/6-1884 med Johannes August Johansson f.29/3-1855 i Gränna, makarna har 5 barn.
Dotter: Helena f.19/4-1821 i Älgaryd, Malmbäck       avled 26/4-1903 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum
Helena gift den 27/2-1848 i Malmbäck med Johannes Petersson f.4/12-1822 i Prästgården, Malmbäck ooch död 5/10-1904 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum
Makarnas barn äro, Maria Catharina f.28/8-1848 i Estenstorp, Malmbäck och död 10/8-1899 i Östra Kvarteret Nö.33, Jönköpings Kristina, Hulda Sofia f.12/9-1858 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck och död 28/3-1859 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck, Amanda Christina f.14/2-1860 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck och död 7/1-1912 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum, Hulda Sofia f.26/10-1864 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck och död 2/10-1899 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum (skild den 30/11-1892).

Maja blev änka 1823 efter Jonas Andersson och kom från Pustanäs, Malmbäck och flyttar till Lidhult, Holma, Malmbäck
Maria (Maja) Jonasdotter, var änka efter Jonas Andersson f.23/4-1787 i Södragärde, Klappa, Malmbäck och död 4/5-1823 i Pustanäs, Malmbäck
Backstuga Fällan (Patrons), kallas från år 1810 för Fällan.


Boende 1831 - 1835

Magnus Lago f.13/4-1813 i Vrigstad
Hustru: Anna Lena Andersdotter f.5/2-1802 i Hylletofta
Vigda 13/11-1831 i Vrigstad
Son: Johannes Magnus f.4/2-1832
Son: Anders Johan f.18/1-1834

Lago antagen 1831 och får 1835 förflyttning till Horveryd, Vrigstad

Boende 1835 - 1868

Johannes Andersson-Lydig f.23/11-1814 i Komstad Nilsgård, NorraLjunga       avled 17/7-1879 i Sjöaveka, Bringetofta
Son till Anders Jonasson-Lydig f.4/12-1781 i Södra Applehult, Hjälmseryd och hans hustru Anna Lovisa Svensdotter-Blomström f.9/3-1783 i Komstad Södergård, Norra Ljunga
Hustru: Maja Stina Svensdotter f.5/4-1811 i Västra Stigåsa, Stockaryd       avled 22/3-1784 i Sjöaveka, Bringetofta
Dotter till Sven Pehrsson f.3/3-1758 i Västra Stigåsa, Stockaryd och hans hustru Gretha Samuelsdotter f.3/2-1788 i Gölhult, Stenbrohult, Kronobergs län
Vigda den 30/12-1837 i Norra Ljunga
Dotter: Lovisa f.22/10-1838 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 15/4-1917 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad
Lovisa gifter sig den 28/3-1863 i Malmbäck med Johannes August Svensson f.30/8-1840 i Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck
Lovisa och Johannes barn är: Anders Johan f.9/1-1865 i Högaström, Långserum Södergård, Svenarum, Carl August f.31/8-1867 i Högaström, Långserum Södergård, Svenarum, Anna Augusta f.21/9-1870 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad, Claes Alfred f.18/1-1873 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad, Frans Edvard f.22/8-1875 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad, Oskar Wilhelm f.4/3-1878 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad, Axel Efraim f.2/1-1881 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad, Otto Enoch f.5/3-1884 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad

Son: Sven Johan f.26/10-1840 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 20/10-1922 i Tovetorpet, Havsjö Norrgård, Bringetofta
Sven Johan gifter sig den 23/2-1867 i Bringetofta med Anna Lovisa Petersdotter f.27/5-1838 i Gådeberg, Bringetofta Lago antagen 1831 och får 1835 förflyttning till Horveryd, Vrigstad
Sven och Annas barn är: Emma Christina f.14/6-1870 i Smedstorp, Östra Rågrena, Bringetofta, Carl August f.20/1-1877 i Stora Sågarehemmet, Havsjö, Bringetofta
Son: Anders Conrad f.16/10-1843 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 12/2-1909 i Gölstorp, Malmbäck
Anders Conrad gifter sig den 21/4-1866 i Norra Sandsjö med Johanna Maria Isacsdotter-Fritz f.9/4-1845 i Soldattorp Nö.118 Hultabäck, Rödja Norrgård, Norra Sandsjö
Anders och Johannas barn är: Carl August f.5/6-1866 i Soldattorp Nö.118 Hultabäck, Rödja Norrgård, Norra Sandsjö, Anna Sofia f.25/12-1868 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck, Thilda Christina f.3/10-1871 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck, Claes Henning (Henry) f.28/11-1873 i Torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Son: Carl August f.26/1-1846 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 1/5-1921 i East Sweden, McCulloch county, Texas, USA
Carl August gifter sig år 1877 i Texas, USA med Edla Christina Carlsdotter-Hurd f.31/12-1859 i Round Rock, Williamson county, Texas, USA
Carl och Edlas barn är: Annie, George William f.feb 1878 i Palm Valley, Williamson county, Texas, USA, Ebba f.mars 1884 i Texas, USA, Pearl Mable f.juli 1891 i Texas, USA, Paul R. f.oct 1896 i Texas, USA, Thomas f.omkr 1902 i Texas, USA
Carl August Johannesson, är dräng i Krökesbo, Forserum, då han den 16/4-1870 utvandrar till Norra Amerika
C. A. Johnson föddes i Pustanäs gård, Malmbäcks församling, Småland, 1846 och ankom till Amerika 1870. Han ingick äktenskap 1877 med Edla Christina Heard, f.1859 vid Round Rock, Williamson county, Texas. Hennes fader var Carl Heard, en af 48-tans emmigrantsällskap och af Texas första svenska invandrare.
Johnson kom till Amerika med ett större sällskap af hvilka de flesta hade utfäst sig att med arbete betala sin resa vid framkomsten. Resan gick då den vanliga vägen via New Orleans, Galveston och Houston. Bland sällskapet voro många, som nu gått ur tiden, af dessa nämnes mrs. Rebecka Lundblad med barn.
Första åren arbetade J. för A. B. Palm i butik och följde honom sedan till Kansas och Nebraska som kreatursdrifvare. Det var något i lifvet på de vilda prärierna som slog an på Johnson, ty han brydde sig icke vidare om affären. Han började arrendera land af John Palm på Brushy. Han var en af fyra svenskar som körde de första virkeslassen till Palm Valley lutherska kyrka, de andra tre voro Arvid Nelson, Willie Heard och Johannes Björklund.
Till Brady, McCulloch county, flyttade familjen omkring 1890. Johnson var den förste svensken att köpa land här. Några svenskar hade bosatt sig där, men Johnson var troligen den förste att köpa land, bygga hus och inhägna sitt land.
Familjen har lyckats väl och är nu välburgen. Johnson är ägare af omkring 1400 acres land och bedrifver utom jordbruk betydande kreatursafvel. I äktenskapet har födts barnen Annie, Ebba, Pearl, Paul och Thomas.
Tre af barnen äro gifta och hafva hem i McCulloch county. Familjen tillhör presbyterianska kyrkan. inom hvilken de ta aktiv del.
Dotter: Mathilda Sofia f.21/12-1847 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 9/5-1920 i Sjöaveka, Bringetofta
Mathilda Sofia gifter sig den 31/3-1882 i Bringetofta med Carl Henning Petersson (Johansson) f.17/4-1856 i Bjerkaryd Östergård, Hylletofta
Mathilda och Carls barn är: Johan Wilhelm f.4/3-1883 i Sjöaveka, Bringetofta, Carl Oskar f.10/9-1885 i Sjöaveka, Bringetofta, Anders Axel Robert f.28/7-1889 i Sjöaveka, Bringetofta, Sofia Josefina f.1/4-1893 i Sjöaveka, Bringetofta

Son: Claes Magnus f.29/1-1851 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 24/1-1880 i Sjöaveka, Bringetofta (ogift man)
Son: Alfred f.15/10-1854 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 19/4-1856 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Fosterson: Carl Sandström f.31/1-1831 i Finland
Finns 1880 i Nätra församling, Ångermanland, bland utflyttade personer som inte på flera år låtit höra av sig

Vid mönstringar 1859 och 1862 antecknas soldat Lydig sjuk på sjukhuset. Han begär och får 1868 avsked för sjuklighet, ålderdom, 53 år och svaghet enligt läkarbetyg. Tjänst utmärkt väl.
Familjen flyttar till Bringetofta

Inhys: Johannes Arvidsson f.4/6-1769 i Söndrarp, Malmbäck       avled 11/3-1838 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck av bröstsjuka
Hustru: Anna Maria Svensdotter f.17/1-1784 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 25/4-1873 i Södra Graf backstuga, Malmbäck (men vistades vid sin död hos en dotter i Barnarp)
Vigda den 24/7-1810 i Malmbäck
Makarna har 2 barn födda i Spinkabo och Botarp, Malmbäck

Boende 1868 - 1879

Sven Johannesson-Qvick f.15/1-1837 i Dostarp torp, Nässjö
Son till Johannes Andersson-Ulf f.30/5-1806 i Gullbrohult torp, Nässjö och hans hustru Anna Andersdotter f.6/3-1806 i Erikstorp, Barkeryd
Hustru: Johanna Sofia Svensdotter-Ek f.7/8-1844 i Rödja soldattorp, Barkeryd
Dotter till Sven Johan Andersson-Ek f.18/3-1816 i Norra Målen dragontorp, Nässjö och hans hustru Helena Christina Larsdotter f.30/10-1813 i Stackeryd, Nässjö
Vigda den 10/10-1866 i Barkeryd

Mannens dotter: Johanna Leontina f.11/1-1865 i Ekefall, Barkeryd
Son: Carl Johan f.12/1-1869 i Ekefall, Barkeryd
Son: Claes Emil f.9/1-1871 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Son: Gustaf Alfred f.27/6-1873 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Dotter: Amanda Emilia f.30/5-1875 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 19/11-1875 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck av strupsjukdom
Dotter: Hulda Sofia f.2/9-1876 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Dotter: Amanda Italia f.20/2-1879 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck

Familjen kom hit från Ekefalls soldattorp i Barkeryd och flyttar till Forserum.
Innehade tjänsten för roten till 1889

Boende 1878 - 1882

Arrendator: Johan Svensson f.18/11-1848 i Stinelund, Rönnhult, Fryele       avled 17/6-1893 i Stationssamhället, Forserum
Son till Sven Pettersson f.11/7-1815 i Mjöhult Bosgård, Fryele och hans hustru Ingrid Stina Jonsdotter f.22/1-1813 i Loftås Norrgård, Fryele
Hustru: Emma Christina Carlsdotter f.10/5-1856 i Packebo, Almesåkra       avled 6/5-1907 i Nylund 2, Kvarteret Brooklyn, Forserum
Dotter till Carl Johan Johannesson f.30/9-1821 i Norra Sandsjö och hans hustru Lena Maja Olofsdotter f.14/1-1825 i Packebo, Almesåkra
Vigda den 10/2-1877 i Malmbäck
Dotter: Anna Emilia f.16/10-1877 i Fällsbo, Malmbäck
Ogifta kvinnan Anna Emilia Johansdotter utvandrar den 25/7-1895 från Nylund 1, Forserum till Norra Amerika
Dotter: Johanna Elise f.17/9-1879 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Hustrun gifta kvinnan Johanna Elise Johansdotter utvandrar den 7/3-1910 från Bobinfabriken, Gnosjö till Norra Amerika
Johanna gift 23/12-1907 i Forserum med Carl Viktor Carlsson-Sköld f.16/6-1878 i Tallehof, Viresjö, Malmbäck
Makarna utvandrar samtidigt, har då inga barn

Son: Karl Ernst f.23/7-1881 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Karl Ernst Johansson utvandrar den 20/3-1896 från Nylund 2, Forserum till Norra Amerika

Familjen kom hit från Malmbäcks Klockaregård och flyttar till Liden, Forserums Klockaregård, Forserum
I Forserum föddes ytterliggare 3 söner i familjen, som samtliga utvandrar till Norra Amerika

Boende 1882 - 1887

Arrendator: Carl August Johansson-Sköld f.9/4-1840 i Soldattorp Nö.42, Harsbo, Fagerberg       avled 11/1-1916 i Kullebo, Forserum
Hustru: Emma Christina Pehrsdotter-Spets f.29/1-1850 i Pustanäs, Malmbäck
Vigda den 29/12-1871 i Malmbäck
Dotter: Anna Sofia f.10/3-1872 i Söndrarp, Malmbäck       avled 13/5-1938 i Forserum
Anna Sofia gifter sig den 17/10-1891 i Forserum med Sven August Wiberg f.28/8-1866 i Banvaktsuga Nö.106, Spexhult Södergårds ägor, Nässjö
Anna och Svens barn, samtliga födda i Forserum är: Sven Valfrid Villehad f.12/10-1895, Anna Judith Viktoria f.1/1-1897, Erik Emanuel f.22/1-1899, Svea Linnéa f.14/12-1901, Oskar Sixten f.23/8-1904, Astrid Viola f.16/5-1907, Sigrid Maria f.5/1-1910, Carl Gunnar f.18/2-1912
Son: Claes Johan August f.10/2-1874 i Söndrarp, Malmbäck       avled 24/6-1949 i Lyckås, Gårö 1:23, Gnosjö
Claes Johan August gift den 20/12-1913 med
Dotter: Alfrida Christina f.4/4-1876 i Söndrarp, Malmbäck       avled 19/5-1930 i Nässjö
Son: Carl Viktor f.16/6-1878 i Söndrarp, Malmbäck
Arbetaren, gifte mannen Carl Viktor Sköld och hans hustru Johanna Elise Johansdotter f.17/9-1879 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck (se ovan) utvandrar den 7/3-1910 från Bobinfabriken, Gnosjö till Norra Amerika
Son: Oskar Gottfrid f.18/4-1881 i Söndrarp, Malmbäck
Ogifte mannen Oskar Gottfrid Sköld utvandrar den 26/4-1898 från Kvarteret Södergården, Nylund 9, Forserum till Konungariket Danmark, återinflyttar den 9/5-1899 från Danmark till hemmet i Forserum. Flyttar den 9/12-1909 från Forserum till Nässjö
Dotter: Edla Mathilda f.17/7-1883 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Edla Mathilda gift den 11/4-1908 i Forserum med Anton August Salomonsson
Edla och Antons barn, alla födda i Eksjö stad är: Nils Bertil f.9/9-1908, Sissi Vasti Elise f.30/7-1910, Per Anton Sigge f.5/1-1914, Sara Gunborg Ingegerd f.11/11-1918, Sören Yngve Torbjörn f.13/5-1926

Familjen kom hit från Söndrarp, Malmbäck och flyttar till Slätteryds Norregård Soldattorp, Malmbäck, där ytterliggare 3 barn föddes i familjen

Boende 1887 - 1894

Arrendator: Nils Gustaf Johansson f.15/9-1839 i Nöttja      avled 30/12-1910 i Nö.44 Skiften, Sandsjö järnvägsstation, Norra Sandsjö
Hustru: Lena Sofia Andersdotter f.12/9-1849 i Bron, Bänkaryd, Almesåkra       avled 20/10-1914 i Nö.14 Västanå, Sandsjö järnvägsstation, Norra Sandsjö
Dotter till Anders Johan Svensson f.18/12-1816 i Bänkaryd, Almesåkra och hans hustru Maria Petersdotter f.14/11-1818 i Norra Sandsjö
Vigda den 19/12-1871 i Bringetofta
Son: Johan Emil f.5/7-1872 i Norra Ljunga       avled 29/8-1925 i Norra Sandsjö
Son: Anton Leonard f.17/8-1877 i Soldattorp Nö.97, Sjöaveka, Bringetofta       avled 10/6-1955 på Floragatan 5, Jönköpings Sofia
Dotter: Gerda Maria f.25/11-1879 i Fänningaryd, Almesåkra       avled 11/10-1958 i Solbacken, Simonstorp 1:66, Kvillinge (E)
Dotter: Elin Linnéa f.18/4-1882 i Fänningaryd, Almesåkra       avled 27/7-1969 på Hornsgatan 7, Gustav Adolf, Borås
Son: Karl Rickard f.21/1-1885 i Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 4/5-1970 på Ambjörnsgatan 7, Nässjö
Dotter: Anna Wilhelmina f.3/6-1887 i Krakebo, Rönnhult, Malmbäck       avled 16/7-1889 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Son: Gustaf Sanfrid f.4/6-1890 i Soldattorp Nö,41, Pustanäs, Malmbäck       avled 25/2-1979 på Fridhemsvägen 7, Tranås, Säby

Familjen kom hit från Krakebo, Malmbäck och flyttar till Bringetofta. Barnen tar sig namnet Ljungdahl.

Karl Emil Claesson-Qvist f.2/5-1869 i Hylletofta

Soldat för roten från 1890 till 1904 men var troligen aldrig boende på torpet.