GPS-kordinater: Torpet Johansberg (Nybygget) N, Ö

Torpet Johansberg (Nybygget) - Platsen är okänd

Boende 1802 - 1811

Johan Petersson f.1/3-1771 i Håkansbygget, Gärahof, Byarum
Hustru: Stina Jonasdotter f.15/4-1768 i Ulfstorp Södergård, Ödestugu
Son: Jonas Magnus f.6/7-1801 i Södra Stolpen, Älgaryd, Malmbäck      avled 16/3-1807 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck
Son: Isac f.11/9-1804 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck
Dotter: Anna Lisa f.4/5-1808 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck
Son: Jonas Magnus f.23/6-1811 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck

Familjen kom hit från Stolpen, Älgaryd, Malmbäck och flyttar till Rogberga

Boende 1812 - 1828

Börje Nyman f.1755       avled 23/1-1815 i Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Hustru: Maria Nilsdotter f.1757       avled 14/7-1824 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck
Vigda 28/6-1786 i Norra Sandsjö
Dotter: Stina Catharina Börjesdotter f.24/12-1796 i Petersburg (Wallins), Prästgården, Norra Sandsjö       avled 19/9-1835 i Skogen (Jössabo), Pustanäs, Malmbäck av Nervfeber

Familjen kom hit från Bringetofta
Börje avled omkr 1815 och Maria 1824 av ålderdom

Jöns Jonasson f.13/1-1789 i Söndrarp, Malmbäck       avled 17/10-1850 i Skogen (Jössabo), Pustanäs, Malmbäck
Hustru 1: Stina Catharina Börjesdotter f.24/12-1796 i Petersburg (Wallins), Prästgården, Norra Sandsjö       avled 19/9-1835 i Skogen (Jössabo), Pustanäs, Malmbäck av Nervfeber
Vigda 31/10-1818 i Malmbäck
Son: Pehr Johan f.14/8-1819 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck
Son: Anders Magnus f.26/5-1821 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck       avled 6/5-1893 i Nedre Lycke, Malmbäck

Familjen flyttar till Backstuga Skogen (Jössabo), Pustanäs, Malmbäck

Boende 1828 - 1865

Jonas Andersson f.3/5-1780 i Lockarp, Ribbingsnäs, Barkeryd       avled 19/11-1845 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck
Hustru: Christina (Stina) Matthesdotter f.25/12-1780 i Hästrum, Nässjö       avled 14/4-1865 i Johansberg, Pustanäs (Åsen), Malmbäck
Vigda 26/11-1809 i Forserum

Makarna kom hit från Barkeryd, har haft flera barn som avled i barnaåren
Jonas avled nov 1845 av överårig, bräcklig 65 år och Stina april 1865

Bouppteckning efter Jonas Andersson, Västra häradsrätt FI:40 s.43

Bouppteckning efter Stina Matthesdotter, Västra häradsrätt FI:48 s.1955, där det i ingressen noteras följande.
År 1865, den 24 april, inställde sig undertecknad på begäran av änkan Johanna Johansdotter på Prinsborg under Ryds Södergård i Sandsjö socken, för att förrätta Laga Boförteckning efter avlidna änkan Stina Matthesdotter på Johansberg under Pustanäs, som med döden avled den 14 sistlidne april, och lämnade efter sig 2ne systerdöttrar, nämnligen änkan Johanna Johansdotter på Prinsborg i Sandsjö socken, och Inga Lena i Stockholm. En brorson Johan Larsson i Jönköping, de sistnämnda ej närvarande, men alla myndiga, och företogs med förmaning till den närvarande systerdottern Johanna, att uppgiva boet sådant det vid dödstimman befanns.
Behållning, efter att skulder är avdragna, 101,10 Rd