GPS-kordinater: Backstuga Halla    57º 34.329 N, 014º 32.377 Ö

Backstuga Halla

Boende omkr 1820 - 1861

Nils Isacsson-Lax f.8/7-1785 i Norra Stigamo, Barnarp       avled 14/6-18454 i Pustanäs backstuga, Malmbäck
Son till Isac Larsson-Hising-Malm f.20/12-1757 i Soldattorp Nö.30 Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck och hans hustru Annika (Anna) Pehrsdotter f.13/10-1746 i Stigamo, Barnarp
Hustru: Margaretha Zachrisdotter f.31/7-1788 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck       avled 24/10-1870 i Fattighuset, Malmbäck
Dotter till Zachris Håkansson f.15/11-1758 i Olofstorp (Olstorp), Öggestorp och hans hustru Sigrid Israelsdotter f.25/1-1759 i Qvarn Björn, Vik, Lekeryd
Vigda den 22/10-1810 i Ödestugu
Dotter: Anna Lisa f.27/6-1815 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck       avled 27/11-1861 i Skiften, Fagerslätt Mellangård, Rogberga
Anna Lisa får en dotter uä, Johanna Sofia Danielsdotter f.18/6-1842 i Jönköpings Kristina, som utvandrar den 28/8-1885 tillsammans med yngsta dottern Anna Dorothea f.8/11-1884 (knappt 10 månader gammal) från Socknens slut, Nässjö till Norra Amerika, och lämnar kvar en liten 4-årig son hos fosterföräldrar i Nässjö
Johanna Sofia Danielsdotter får 3 barn uä:
Ida Franciska f.3/10-1872 i Jönköpings Kristina,som gifter sig den 14/4-1895 i Jönköpings Kristina med Carl Oskar Malmberg, och makarna Malmberg får 5 barn, alla födda i Jönköping, Karin Adina f.5/12-1895, Karl Admar f.20/2-1898, Aina Hilma Ingeborg f.23/11-1900, Astrid Ida Maria f.27/2-1903, och Axel Oskar Canaris f.27/4-1908
Ernst Theodor f.24/11-1881 i Nässjö. Ernst är noterad i Nässjö födelsebok, där det noteras att modern bor på Smedjegatan Nö.16, Jönköping. Modern Johanna, som fått ytterliggare ett barn uä, utvandrar den 28/8-1885 tillsammans med yngsta dottern Anna Dorothea f.8/11-1884 (knappt 10 månader gammal) från Socknens slut, Nässjö till Norra Amerika, sonen Ernst Theodor Österberg blir fosterson hos snickaren Lars Peter Nilsson f.1/9-1829 i Flisby och hans hustru Lovisa Karlsdotter f.23/8-1837 i Marbäck med familj, som är boende i Qvarnen, Nässjö Södergård. Ernst Österberg arbetar år 1900 på Compoboardfabriken i Forserum, och i april 1901 noteras att han avvikit till Amerika
Anna Dorothea f.8/11-1884 i Nässjö, utvandrar den 28/8-1885 tillsammans med modern från Socknens slut, Nässjö till Norra Amerika.
Dotter: Johanna f.24/2-1818 i Älgaryd torp, Malmbäck
Johannas födelse saknas i Malmbäcks födelsebok. Pigan Johanna Nilsdotter-Lax utflyttar år 1840 från Hunseberg, Nässjö till Stockholm.
Son: Anders Johan f.4/8-1821 i Älgaryd torp, Malmbäck       avled 8/1-1900 på Västra Holmgatan 15, Jönköpings Kristina
Anders Johan gifter sig 1sta gången den 28/12-1847 i Jönköpings Sofia med änkan Gustafva Gudmundsdotter f.13/10-1809 i Södra Medeltorp, Viresjö, Malmbäck, hon avlider den 28/5-1851 i Jönköpings Sofia, och den 29/12-1851 gifter Anders Johan sig 2dra gången med Lisa Petersdotter-Lundberg f.1/10-1819 i Järstorp, hon avlider den 3/9-1853 i Jönköpings Sofia, och den 29/10-1854 gifter sig Anders Johan för 3dje gången med Christina Petersdotter f.9/2-1818 i Målilla, hon avled den 22/3-1906 i Prästgården, Rydaholm
Anders Johan med familj är från 1864 husägare och boende på Västra Holmgatan 15, Jönköpings Kristina, och är de sista åren noterad som Snusmalare
Anders Johan får i 1sta äktenskapet en dotter, Johanna Wilhelmina f.26/11-1848 i Jönköpings Sofia, hon avlider endast 5 år gammal den 24/10-1853 i Jönköpings Sofia
I 2dra äktenskapet får Anders Johan sonen Carl Gustaf f.9/9-1852 i Jönköpings Sofia, som studerar och blir kyrkoherde i Rydaholm.
Anders Johan Nilssons son, Karl Gustaf Nilsson, 1893-24 Född i Jönköping den 9 sept. 1852 son till fabriksarbetaren Anders Johan Nilson och Kristina Petersdotter. Mogenh.ex. i Jönköping 1875. stud. i Uppsala s. å. teor. och prakt. teol. ex. 1881. prv. i Härnösand 9/6 s. å. för tjänstgöring i Härnösands stift, lasarettspredikant i Östersund 1883 - 86 infödingsrätt i Växjö stift sistn. år. komm. här 1887, tilltr. s. å, Kh här 1893 tilltr. 1895 Död den 18 juni 1924
Sin glansperiod hade N. som obefordrad prästman. I Angelstad. där han var högt hållen av de frireligiösa även Rydaholm stod han åtminstone under sin första tid i ropet. I själ och hjärta torde han ha varit nog så kyrkligt sinnad, men han var ingen kraftkarl med initiativförmåga och ledareegenskaper utan en mycket beskedlig, hjärtegod och vänsäll man, som gärna ville stå väI med alla. Där de frikyrkliga voro tongivande, lät han sig dragas med och sällade sig till dem, dock mer i ungdomen än sedermera. Mycket omtyckt som komminister kallades han av församlingen till fjärde provpredikan och blev av konungen utnämnd.
N. predikade ex tempore tämligen flytande ej allt för djupgående men uppbyggligt och bekännelsetroget. Men skulle han göra det riktigt bra och högtidligt, misslyckades han grundligt. Hans predikan vid visitationen 1914 lär av biskop Lindström fått en låg värdesättning. Vid altaret var han alltid den framstående liturgen, begåvad som han var med en utmärkt sångröst, en djup och fyllig bas, som ännu i det sista ägde klang och skönhet. Och han gjorde sig bra, apparitionen var den bästa. Han hade en synnerligen prydlig och lättläst handstil, och även i annan mening hanterade han ej pennan illa, såsom framgår av hans uppsats i Hembygdskalendern 1911.
I sin kära prästgård njöt N. ett lyckligt familjeliv. Han var ej besvärad av någon större härsklystnad utan gladde sig åt att hans kära hälft förde ett stilla och roligt regemente. Själv sysslade han gärna i trädgården med sina blommor och rökade sin långpipa, ty han var kanske den ivrigaste rökaren bland de samtida prästerna. Ända från ungdomen hade han haft stort intresse för botanik, och med hänförelse talade han ofta om den glädje och förströelse han hade i blommornas rike.
Gift 1) 22/8 1882 med Charlotta Wilhelmina Lagerlund, f. i Bokenäs 9/12 1832. död 2/4 1899, dotter till folkskolläraren Petrus Lagerlund och Maria Ulrika Schreil; 2) 29/12 1900 med Edvina Petronella Lagerlund, f. i Bokenäs 15/5 1854, första hustruns syster.

Barn:
- Abra Maria Kristina f. 1/9 1883, församlingssyster.
- Zephire Ulrika Petronella, f. 23/10 1884, förestår barnhem i Värnamo.
- Anders Gustaf Wilhelm, f. 27/10 1886, ingeniör.
- Ellen Ulrica Wilhelmina, f. 29/8 1888, gift 21/6 1914 med köpmannen Ruben Andersson i Värnamo.
- Ragnar Gustaf Lauerntius, f. 28/12 1896, kontorist i N. Amerika.
Dotter: Sara Christina (Stina) f.26/1-1824 i Bst Halla, Pustanäs, Malmbäck       avled 16/11-1893 i Visby domkyrkoförsamling, Gotland
Sara Christina fick 2 barn uä i Follingbo församling, Gotland, innan hon den 4/5-1856 gifte sig med Henrik Wilhelm Henriksson från Roma församling, Gotland. Sara och Henrik fick 4 barn tillsammans, och det var endast yngsta dottern Johanna Wilhelmina som lämnade Gotland, för att bosätta sig i Stockholm.
Son: Abraham f.16/6-1827 i Bst Halla, Pustanäs, Malmbäck       avled 3/1-1903 i Brånstorp, Flisby
Abraham Nilsson gifte sig 1/2-1856 med Sofia Johannesdotter från Norra Solberga socken, och de fick 3 söner tillsammans.

Son: Carl August f.14/11-1831 i Bst Halla, Pustanäs, Malmbäck       avled 3/9-1889 i Rödjelund, Danstorp, Norra Solberga
Carl August Nilsson gifte sig med Gustafva Petersdotter från Eksjö, och de fick 7 barn tillsammans

Familjen inflyttar från Älgaryd torp, Malmbäck. Innan dess bodde familjen på Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck