På gravsten till höger är noterat följande.
Här vilar August Svensson
F. Juni 30, 1835
D. Juni 15, 1931
Se himlen är ej ännu full, än är der rum för dig i Jesu namn.
För Jesu skull dessa portar öppna sig.

På gravsten till vänster om August, är noterat följande.
Johanna Swenson
F. Feb. 8, 1839
D. Aug. 27, 1913
Den port är trång, och smal den stig som till Guds rike går.
Dock är der ännu rum för dig, för dig Eho du är.

På gravsten till vänster om Johanna, är noterat följande.
John E. Sellstrom
Born Aug. 2, 1876
Died Feb. 25, 1910
Where immortal spirits reign, there shall we meet again.

På gravsten längst till vänster är noterat följande.
Esther Dorothea Swenson, wife of John E. Sellstrom
Born Dec. 19, 1878
Died Dec. 31, 1906
Her happy soul has winged it´s way to one pure bridht eternal day.

Sven August Svensson med familj utvandrar den 10 juni 1867 från Mostorp, Norra Sandsjö till Norra Amerika.

Sven August Svensson föddes den 13 juni 1835 i Västanå, Malmbäck, som son till Sven Nilsson född 1 april 1797 i Västanå, Malmbäck, och hans hustru Annika Nilsdotter född 3 maj 1797 i Rösum, Malmbäck.
Sven August hustru, Johanna Petersson föddes den 8 februari 1839 i Mostorp, Norra Sandsjö.
Dottern Esther Dorothea föddes den 19 december 1878 i Texas, USA
Esther Dorotheas make Johan Edvin Sellstrom föddes den 2 augusti 1876 i Texas, USA

Ur Svenskarna i Texas sidan 602, 603
August Swenson. Bland Texas svenskar torde få vara bättre kända än denne vår landsman.
Swenson är bördig från Västanå, Malmbäck socken, Småland, där han var född 1835, och där han uppväxte, lärde sitt yrke och fick sin skolunderbyggnad. Föräldrarna voro Sven Nelson och Annicka Pearson. Fadern, f. 1798 var landtbrukare och mjölnare vid Västanå. I familjen uppväxte 6 barn, hvilka alla kommo till Amerika utom en broder, som dog i Sverige. Af de öfriga lefva numera endast Swenson och hans syster, mrs. A. S. Johnson i Hutto, Texas.
August Swenson, hans hustru, sonen Carl och dottern Mathilda kommo till Texas från Sverige år 1867. Van vid landtbruk från Sverige, sysselsatte han sig först någon tid på landet men kom snart till Austin, där han under flera år arbetade i sitt yrke som snickare och var under en tid anställd som förman vid en af stadens snickerifabriker. Skicklig i sitt yrke, har dock Swenson gjort sig mest bemärkt som landtbrukare. Jordbruket var vid denna tiden betydligt försummadt och landet jämförelsevis billigt. Olikt andra, som ansågo jordbruket mindre lönande, köpte Swenson land och insatte all sin besparing i mera land i Williamson county, dit han flyttade från Austin och där han ännu bor strax inne vid staden Hutto. Fastän kommen till hög ålder, är han ännu kry och har behållit öfverinseendet af sina många landtgårdar, hvarförutom han är president för Farmers and Merchants State Bank i Hutto.
Swenson gifte sig i Sverige 1858 med Johanna Peterson från Mostorp, Sandsjö socken, Småland, där hon föddes och där hennes fader Peter Peterson var landtbrukare. Af hennes tio syskon lefva nu endast den äldste och de två yngste. Brodern Swante, äldst bland syskonen, nu på nittiotalet, bor i Iowa; Adolph bor i Hutto och den yngsta, mrs. Adla Smith, har sitt hem i Austin, Tex.
Mrs. August Swenson var sjuttiofyra år gammal då hon dog i Hutto i augusti 1914. Hon är begrafven i den svenska lutherska grafgården i Palm Valley. Af familjen Swensons barn lefva endast två; mrs. E. M. Peterson i Austin och mrs. Robert Stromberg i Hutto, Texas.
Swenson är medlem af den lutherska kyrkan i Hutto, Texas, och var en af charter medlemmarne vid stiftandet af den svenska lutherska församlingen i Austin. Den vackra och dyrbara piporgeln i svenska lutherska kyrkan i Hutto liksom den stora tornklockan i svenska lutherska kyrkan i Austin äro en skänk af August Swenson.