Information om Malmbäck´s Hembygds Bok Kommitte
Skriven av Göran Johansson

Historien om Bokkommitten

År 1983 samlades en grupp personer i Malmbäck´s församling, och beslöt att dokumentera historien om livet i Malmbäck. Den första arbetsuppgiften var att inventera alla torp och backstugor i Malmbäck socken. Den här gruppen var ledd av en unik och kunnig person, vars själ brann som elden, för att bevara historien av den plats han älskade så mycket, Rune Löf i Rösum. Så sorgligt var det för oss alla, när vi fick höra att vi förlorat Rune detta år 2006.

Rune och andra ursprungliga medlemmar av kommittén, Viola Carlsson i Malmbäck, Gun Verter i Malmbäck, Lisbeth Claesson i Klappa, Evert Gustafsson i Gummarp och Lars-Erik Säll i Fagerhult, arbetade outtröttligt med att dokumentera alla torp och backstugor. De inventerade inte bara platsen där torpen och backstugorna legat, de inventerade och berättade även om alla människor som levat och bebott dessa platser de senaste 200 åren. En fantastisk och succefull prestation var gjord, inte endast av de ursprungliga medlemmarna, utan även av många andra personer från Malmbäck socken. Denna prestation, som sparade historien om Malmbäck och dess människor, till glädje för dem som lever nu, och även för alla kommande generationer.

Den ursprungliga bok kommittén arbetade oavbrutet vidare genom åren. När våren närmade sig, planerades för att gå ut och besöka alla torp och backstugor. Många personer i Malmbäcks bygden väntade varje år på denna vårdag, när bok kommitténs torpvandring skulle börja. Personer från Malmbäcks socken och andra platser tyckte om att höra historien, dricka kaffe tillsammans på slutet av dagen, och dela det som hänt med andra under dagens resa.

Många av de personer som deltog i dessa torpvandringar väntade angeläget på den slutliga bok publicationen, för att njuta av läsningen och historien om området och dess människor.

Ändring för Malmbäck´s bok kommitté

I början av 2000, efter (18) år av flitigt publicerande av de historiska böckerna, beslutade Malmbäck´s Hembygds Bok Kommitte att avbryta produktionen av böckerna. De existerande Kommitté medlemmarna hade givet nästan tjugo år av outtröttligt och kärleksfull uppmärksamhet till dessa succefulla publikationer av böckerna. Rune Löf, den vördade och fulländade ledaren av gruppen var äldre, och önskade se någon annan stiga upp och fortsätta hans prestation att leda gruppen, och fortsätta Kommitténs succe. Det var nu tid för andra medlemmar i Kommittén och andra i församlingen, om det fanns något riktigt intresse, att fortsätta med denna prestation.

Och det var frågan. Fanns där tillräckligt intresse, engagemang, och villliga frivilliga att fortsätta. Var där någon som kunde stiga upp och fortsätta ansvaret att bli ledare för gruppen. Rune Löf kände sina gemensamma, och hans Kommitte skulle aldrig göra honom besviken. Nästan omedelbart formades en ny grupp. Det är helt fantastiskt hur människorna i Malmbäck´s trakten, när någon frågar om hjälp för deras hemsocken, är alltid villiga att göra vad som krävs av dem. Vill gratulera och tacka Malmbäcks borna, för att ni tar hand om er historia, och villigheten att spara den för efterkommande.

Ny Start för Hembygdsböcker

Många saker hände 2002, ingen Årsbok producerades. Människorna i församlingen var ledsna och frågade varför traditionen ej fortsatte. Årsboken saknades! Något måste göras!

Hörande hur boken saknades och den glädje den skänkt så många människor, nuvarande Bok Kommitte träffades och diskuterade möjligheterna att fortsätta producera en årligt återkommande årsbok. Nya vägar och kontakter att komplettera arbetet behövde användas, om Kommitten och bok produktionen skulle fortsätta. Gruppen var medveten om att arbetet var gigantiskt. Alla var direkt överens om att Kommittens produktion, kunde aldrig överträffa tidigare Bok Kommitte´s perfekta resultat, emellertid, alla deltagare i Kommitten kände ansvaret att fortsätta. Men alla kände att arbetet måste ske på ett annat sätt. Och direkt fann vi ut vad som kunde hjälpa oss: datorn!

Ja, dator tiden vi lever i idag hjälpte oss och årsboken! Alla Kommitte medlemmar var överens att acceptera arbetet, att använda varierande data program. Sedan kordinerade vi årsboken genom att ta våra olika text och foto filer, överföra dem till ett arbetsdokument, och fortsätta arbetet med våra olika arbetsuppgifter. I slutet av året, arbetade vi alla tillsammans med att färdigställa boken. Vi var spända, samtidigt lite oroliga, och ibland trötta, men hoppfullheten för en bra bok fanns där hela tiden. Detta händer när våran själ riktigt brinner för att göra ett bra jobb för hembygden. Vårat slutliga dokument överlämnades till tryckeriet i Taberg, som producerar boken för oss varje år.

Vi påbörjar varje årsbok som ett nytt projekt för det året. Först bestämmer vi området i Malmbäck, som vi vill skriva om i den kommande boken. Vår plan och arbetsuppgift för året inkluderar saker, som resor till olika arkiv, för att söka information, besöka lokala historiska källor som tidningar, och regelbundna möten i våra hem, för att diskutera pågående arbete, och uppdatera projektets fortskridande. Vi försöker också planera för byvandringar, och lokala förmågor. Många människor i socknen vet att någon från Kommitten kommer att fråga om hjälp under året, kanske med att söka gamla bilder eller skriva en artikel för publikation. Mycket arbete ingår i framställning av boken under året. Men sedan i slutet av processen, vänder Kommittens arbete in till ett nästan fulltids jobb för var och en av oss, om vi med succe ska leverera en färdig produkt till tryckeriet i Taberg, i den överenskomna tiden på vårkanten.

Varje Kommitte medlem har en känsla av välbehag då vi levererar resultatet av vårt arbete. Men på samma gång, känner var och en av oss någon ängslan, om tillräckligt med böcker kommer att säljas i början av sommaren för att täcka kostnaden för tryckning. Ja, det är den kvarvarande frågan, från tidig vårtid när vi levererar boken till tryckeriet, tills boken säljs i början av sommaren. Hur vill mottagandet bli. Vi är mycket tacksamma när det blir bra, och tryckningskostnader är säkerställda för ytterliggare ett år.

Nuvarande medlemmar i Bok Kommittén

En av original medlemmarna i Bok Kommittén, Lisbeth Claesson från Klappa, fortsätter att tjänstgöra och utför oavbrutet sitt arbete för Malmäcks Bok Kommitte.

Andra nuvarande medlemmar inkluderar John-Erik Andersson och hans fru Annmarie Andersson från Korpebo, Harriet Eckerström från Malmbäck, Ann Björkbom-Tegheim från Älgaryd, och Göran Kanelind, nu boende i Forserum. Vi tycker om känslan att vi leder gruppen tillsammans. Rune kan aldrig bli ersatt.

Vi vet att elden som brann i Rune Löf´s själ fortsätter att brinna i var och en av oss i nuvarande Bok Kommitte. Var och en av oss känner elden i våra själar som Rune hade. Vårat hopp är att elden som brann i Rune´s själ för att skildra vem vi är, ska alltid fortsätta att vara bestående i vår själ. Vi hoppas även att samma eld och känsla ska finnas i kommande generationer i Malmbäck socken.

Medlemmar i Bok Kommittén år 2015

Malmbäcks Hembygdsförenings bokklubb gav år 2016 ut sin 14de Årskrönika, vilka blivit proffsigare med åren. Krönikan för 2016, som ges ut till Nationaldagen år 2017, jobbar vi med just nu. Det blir alltså vår 15de Krönika, vilket jag hoppas vi kan fira på något sätt.
Nuvarande medlemmar i Bok Kommittén är Marianne Kårekull, Lisbeth Claesson, Annmarie Andersson, Harriet Eckerström, John-Erik Andersson och Göran Johansson.