I föreningen finns en bokkommitté, som ger ut en ny bok varje år, se pågående projekt under Bokkommittén.
2018 års krönika, kommer att handla om Pustanäs-Älgaryd.
Vi tar tacksamt emot bilder, och all annan information som rör årets krönika.
Byvandring någon gång under hösten.

Arbete med identifiering av glasporträtt från Malmbäcksbygden.
Arbetet har legat lite vilande, men kommer att återupptagas snarast möjligt.

Arbetet med en ny Hemsida är nu klart.

Arbetet med gravstensinventering på kyrkogården har påbörjats, där vi räknar med att lägga upp alla gravstenar i en data bas, med information och bilder för framtiden.

Vi har en hel del gamla handlingar i stugan, som bör fotograferas, innan vi lämnar över till Landsarkivet.