Thomas Edward Nelson föddes den 7 februari 1888 i Texas, USA, som son till Anders Johan Nelson (Arvidsson) född 24 juli 1835 i Älgaryd, Öggestorp, och hans hustru Hedvig Johannesdotter född 19 augusti 1850 i Hulu, Barkeryd.

Thomas farfar Arvid Nilsson föddes 12 oktober 1802 i Gummarp, Malmbäck, och hennes farmor Anna Lena Hansdotter föddes 6 oktober 1810 i Tubbarp, Öggestorp.