På gravstenen är noterat följande.
Rosa Florence
Dau. Of
A. J. & H. Nelson
Born March 16, 1885
Died May 21, 1892
She was but as a smilo
Which allstens in a tear,
Seen but a little while
But, oh how loved, how dear!

Rosa Florence Nelson föddes den 16 mars 1885 i Texas, USA, som dotter till Anders Johan Nelson (Arvidsson) född 24 juli 1835 i Älgaryd, Öggestorp, och hans hustru Hedvig Johannesdotter född 19 augusti 1850 i Hulu, Barkeryd.

Rosas farfar Arvid Nilsson föddes 12 oktober 1802 i Gummarp, Malmbäck, och hennes farmor Anna Lena Hansdotter föddes 6 oktober 1810 i Tubbarp, Öggestorp.