Johannes August Nelson (Arvidsson) föddes den 26 oktober 1838 i Bohlet, Sjöstorp, Forserum, som son till Arvid Nilsson född 12 oktober 1802 i Gummarp, Malmbäck, och hans hustru Anna Lena Hansdotter född 16 oktober 1810 i Tubbarp, Öggestorp.

Johannes August Nilsson utvandrar den 9 juni 1854 tillsammans med föräldrar och syskon från Åby Södergård, Lekeryd till Norra Amerika.

Ur Svenskarna i Texas sidan 324
C. A. Engstrand i Round Rock, Texas, var född i Kynholmen, Barkeryds socken, Småland, 1846. Föräldrarna voro Isak och Johanna Engstrand.
Engstrand kom till detta land redan 1867 och slog sig först ned i Travis county, Texas, där han ägnade sig åt jordbruk tills år 1870 då han flyttade till Williamson county, där han alltsedan bott som landtbrukare på Brushy.
År 1878 företog Engstrand en rekreationsresa till Sverige. Han har en broder i Sverige och tre systrar i Texas, mrs. Reischaw i Austin, mrs. Carolina Peterson i Palm Valley och mrs. Christina Rohn i Little River, Bell county.
Engstrand drog sig tillbaka från det aktiva och upphörde med jordbruket år 1888, då han köpte ett vackert hem i Round Rock, där familjen alltsedan bott.
År 1869 gifte sig Engstrand med Johanna Augusta Nelson, född Palm. Mrs. Engstrand var född i Bästhult, Barkeryd socken, Småland, 1846, och kom med sina föräldrar, Johannes Palms, till Brushy, Texas, år 1850. I samma emigrantsällskap befunno sig 59 personer, af hvilka nu blott mrs. Engstrand, Lotta Peterson i Austin och John Israelson i Brushy lefva. Fadern, Johannes Palm, dog 1873 och modern 1895. Båda Begrafna i Palm Valley.
Mrs. Engstrand var först gift med August Nelson, en son till Arvid Nelson i Brushy. I detta äktenskap föddes sonen John A. Nelson. Hennes förste man afled 1866.
I äktenskapet med C. A. Engstrand äro födda barnen Bella, gift med Otto Voigt i Round Rock; Hilda, gift med H. Brotherman i Temple, och Sara, gift med E. M. Black i Round Rock. En son, Carl Johan, är död. Makarna Engstrand äro "charter" medlemmar af den lutherska kyrkan i Palm Valley.