FRANS Gustaf Andersson föddes den 15 maj 1888 i Villstorp, Nordanskog, Hylletofta och avled den 20 juni 1979 på Järnvägsgatan 2 i Malmbäck.
Frans gifte sig den 5 november 1918 med JULIA Maria Zetterman född den 28 januari 1896 i Hakarp och död 17 maj 1978 på Järnvägsgatan 2 i Malmbäck.
Frans och Julia fick 5 barn, varav ett flickebarn var dödfött.

Min "Görans" farmor var kusin med Frans Andersson, och min pappa var syssling med barnen i familjen.

Familjen Andersson var mycket musikaliska, och det spelades och sjöngs mycket i deras hem.
Familjen bodde strax intill Södra Sveriges högsta punkt, Tomtabacken, och det berättas att Frans vid ett tillfälle monterade isär ett piano, bar upp delarna i det höga torn som fanns på Tomtabacken, monterade ihop pianot uppe i tornet, och sedan spelade för hela omgivningen i Åkerhult, dit många kom för att lyssna till hans sång och musik.

Makarnas son Bengt Aldenbrink, var den av barnen som främst fortsatte den musikaliska banan, och blev mycket populär med bl.a sitt klockspel.

Jag lägger in lite av Frans Anderssons musik och även någon av hans historier, samt även någon sång med hans hustru Julia, samt deras son Bengt Aldenbrink.
Det är bara att klicka på sångerna för att lyssna.