Alex H. Monson föddes den 11 april 1879 i New Sweden, Austin, Texas, USA, som son till August Monson (Månsson) född 25 januari 1834 i Tryggarp, Forserum, och hans hustru Carolina Svensdotter-Lyckman född 12 mars 1847 i Fintorp, Råmarp, Hakarp.

Carolina Lyckmans far Sven Jonasson-Lyckman föddes 7 juli 1808 i Lycke soldattorp, Lycke, Malmbäck, modern är Maja Stina Jacobsdotter-Creutz född 1 augusti 1810 i Ekesjö Dragontorp, Almesåkra.

Alex H. Monsons hustru (lilla gravstens bilden) Anna Fredrika Carlsdotter-Höglund föddes 3/2-1882 i Norra Vånga, Skaraborgs län som dotter till soldaten Carl Höglund född 1857 i Norra Vånga, och hans hustru Cajsa Johansdotter född 1855 i Norra Vånga.

Soldatdottern, ogifta kvinnan Anna Fredrika Carlsdotter-Höglund utvandrar 1894 från Madegården, Norra Vånga, Skaraborgs län till Nord Amerika.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 505, noteras följande.
Alex H. Monson, hemmansägare och bosatt vid stora vägen mellan Georgetown och Round Rock, uppfostrades på detta landthem af sin faster, mrs. Johanna Johnson, ty redan vid tvenne års ålder blef han moderslös. Han föddes i New Sweden svenska samhälle i Travis county år 1879 och är son till Aug. och Kristina Monson, hvilka voro bland de tidigare settlarne och kommo från Forserum. Föräldrarne äro båda döda, och M. har en broder bosatt i Decker och en i Kenedy, Texas. Monson fick en god skolbildning och började på egen hand med jordbruk 1902 och arrenderade i sju år land i närheten af Georgetown. Tillsammans med sin broder, Victor Monson, köpte han land i West Sweden, McCulloch county, flyttade dit och brukade det några år, hvarefter han sålde och köpte en större egendom närmare Brady. Efter fyra års vistelse i den trakten flyttade han åter till Williamson county och öfvertog fosterföräldrarnes farm, den han nu äger och bebor.
Monson gifte sig år 1901 med Anna Höglund, bördig från Vånga församling i Skaraborgs län.
Vid elfva års ålder ankom hon till Amerika och Texas och har tre syskon i landet.
Barnen i denna familj äro: Philip, f.1902, Florence, f.1904, Clarence, f.1907, Beatrice, f.1910, Emery och Emergina, tvillingar, födda 1916.
Monsons tillhöra svenska metodistförsamlingen i Georgetown.