GPS-kordinater: Backstuga Åbroholm N, Ö

Backstuga Åbroholm

Boende omkr 1820 -1838

Änka: Sara Svensdotter f.20/10-1757 i Almesåkra      avled 16/1-1839
Piga: Anna Jonasdotter f.5/3-1772 i Nässjö       avled 26/4-1838
Blind
Piga: Lena Nilsdotter f.4/2-1771 Malmbäck

Utfattiga