Backstigen 1 Johannesberg Malmbäck 1:6 1
Backstigen 2 Rosenlund 1 Malmbäck 1:21 2
Backstigen 3 Solbacken Malmbäck 1:28 3
Backstigen 4 Borgholm Malmbäck 1:7 4
Backstigen 5 Granliden Malmbäck 1:8 5
Backstigen 7 Godhem Malmbäck 1:36 7
Backstigen 8 Karlsberg 2 Malmbäck 1:17 6
Backstigen 9 Olofsborg Malmbäck 1:29 8
Bagarliden 1 Rosendal Malmbäck 2:54 17
Björkliden 1 Lugnet Malmbäck 2:170 28
Björkliden 3 Björkhöjden Malmbäck 2:187 92
Björkliden 5 Backstugan Malmbäck 2:197 29
Björkliden 6 Rönnbacka Malmbäck 2:192 30
Björkliden 7 Solkulla Malmbäck 2:225 31
Björkliden 8 Liljebacka Malmbäck 2:224 32
Björkängsgatan 1 Elmsäter Malmbäck 2:157 33
Björkängsgatan 2 Lundagård Malmbäck 2:148 34
Björkängsgatan 4 Lillsäter Malmbäck 2:131 35
Björkängsgatan 5 Lönnkulla Malmbäck 2:150 38
Björkängsgatan 8 Backgården Malmbäck 2:191 39
Björkängsgatan 9 Björkbacka Malmbäck 2:213 40
Björkängsgatan 10 Ängsbacka Malmbäck 2:190 41
Björkängsgatan 13 Lillbacka Malmbäck 2:211 42
Björkängsgatan 14 Nyäng Malmbäck 2:262 43
Björkängsgatan 16 Kullen Malmbäck 2:261 44
Björkängsgatan 17 Lillhem Malmbäck 2:263 45
Fabriksgatan 1 Bäckadal Malmbäck 2:34 27
Fabriksgatan 2 Skogård Malmbäck 2:98 46
Fabriksgatan 6 Vilhelmsro Malmbäck 2:115 47
Fabriksgatan 7 Björkdala Malmbäck 2:92 48
Fabriksgatan 8 Solsidan Malmbäck 2:113 49
Fabriksgatan 11 Söderås 2 Malmbäck 2:38 153
Fabriksgatan 19 Fagerdal Malmbäck 2:250 50
Furugatan 6 Torpa 51
Furugatan 8 Gunnarsborg Malmbäck 2:253 52
Hagagatan 1 Björkhäll Malmbäck 2:221 53
Hagagatan 3 Edshamra Malmbäck 2:220 54
Hagagatan 5 Furudal Malmbäck 2:142 55
Hagagatan 7 Hagadahl Malmbäck 2:83 56
Hagagatan 8 Högåsen Malmbäck 2:82 26
Hagagatan 9 Solsäter Malmbäck 2:204 57
Hagagatan 10 Svenslund Malmbäck 2:156 58
Hagagatan 11 Östhaga Malmbäck 2:228 59
Hagagatan 12 Romkulla Malmbäck 2:205 60
Hagagatan 13 Evadahl Malmbäck 2:230 61
Hagagatan 14 Lillhaga Malmbäck 2:206 62
Hagagatan 15 Stenbacka Malmbäck 2:273 63
Hagagatan 20 Rosenborg Malmbäck 2:235 64
Hokvägen 1 Strömsberg Malmbäck 1:18 65
Idrottsvägen 1 Björkängen Malmbäck 2:161 66
Järnvägsgatan 2 Rosenlund Malmbäck 1:11 67
Klockaregårdsgatan 1 Björkdungen Malmbäck 2:130 68
Klockaregårdsgatan 2 Skuggan Malmbäck 2:128 71
Klockaregårdsgatan 3 Klockaregården Malmbäck 2:271 72
Klockaregårdsgatan 8 Ljunghaga Malmbäck 2:215 73
Klockaregårdsgatan 9 Lindåker Malmbäck 2:232 74
Klockaregårdsgatan 10 Klocksäter Malmbäck 2:21 75
Klockaregårdsgatan 11 Stenhamra Malmbäck 2:233 76
Klockaregårdsgatan 15 Furuhamra Malmbäck 2:255 77
Klockaregårdsgatan 17 Tallbo Malmbäck 2:256 78
Klockaregårdsgatan 20 Skogsborg 79
Kyrkogatan 3 Kyrkolund Malmbäck 1:27 36
Kyrkogatan 4 Karlsberg 1 Malmbäck 1:15 37
Kyrkogatan 5 Malmgården 80
Kyrkogatan 6 Björkelund 81
Kyrkogatan 8 Sandhem (Sanna) 82
Kyrkogatan 9 Prästgården Malmbäck 1:1 83
Kyrkogatan 12 Strömslund Malmbäck 1:16 84
Köpmansgatan 1 Sjödal Malmbäck 2:52 16
Köpmansgatan 2 Karlshäll Malmbäck 2:28 69
Köpmansgatan 3 Hemgården Malmbäck 2:39 70
Lyckevägen 1 Djupadal Malmbäck 1:39 85
Lyckevägen 2 Haga Malmbäck 2:21 11
Lyckevägen 3 Garveriet Malmbäck 2:177 86
Lyckevägen 9 Driftastugan 87
Lyckevägen 11 Fridhem Malmbäck 2:136 88
Lyckevägen 12 Björksätra Malmbäck 2:92 89
Lyckevägen 13 Dalhem Malmbäck 2:87 90
Lyckevägen 14 Hagalund 91
Lyckevägen 15 Furubo Malmbäck 2:84 93
Lyckevägen 16 Granhyddan Malmbäck 2:99 94
Lyckevägen 17 Solgården Malmbäck 2:50 15
Lyckevägen 18 Ekdala Malmbäck 2:108 95
Lyckevägen 19 Rosengård Malmbäck 2:66 19
Lyckevägen 20 Florida 96
Lyckevägen 21 Granelund Malmbäck 2:42 97
Lyckevägen 22 Romåsa Malmbäck 2:176 98
Lyckevägen 23 Skogshyddan Malmbäck 2:56 18
Lyckevägen 24 Forshaga 99
Lyckevägen 25 Gransätra 100
Lyckevägen 26 Gärdet Malmbäck 2:173 101
Lyckevägen 27 Rosenhill Malmbäck 2:135 102
Lyckevägen 28 Solgärde Malmbäck 2:104 103
Lyckevägen 31 Skogsgläntan 104
Lyckevägen 35 Björkgläntan Malmbäck 2:182 105
Lyckevägen 37 Skogsätra Malmbäck 2:183 106
Lyckevägen Gransbo 107
Lyckevägen Lindsäter 108
Lyckevägen Lyckeborg 109
Malmgatan 1 Ljungdala 110
Malmgatan 8 Furulund Malmbäck 2:81 25
Malmgatan 9 Majsäter 111
Malmgatan 10 Rosendala 112
Malmgatan 25 Majgården Malmbäck 2:267 113
Mörebergsvägen 6 Berget Malmbäck 1:5 114
Mörebergsvägen 10 Berghäll Malmbäck 1:47 115
Parkstigen 3 Lillhamra 116
Parkstigen 4 Solhem 1 117
Parkstigen 7 Hedsborg 119
Parkstigen 8 Åkersborg 120
Solhemsgatan 2-8 Solhem 2-5 121
Snickargränd Adolfsborg 122
Strömsdalsvägen 1 Solvik Malmbäck 2:222 123
Strömsdalsvägen 2 Eriksborg Malmbäck 2:48 13
Strömsdalsvägen 5 Björkhamra Malmbäck 1:77 21
Strömsdalsvägen 6 Ängen 2 Malmbäck 2:20 10
Strömsdalsvägen 7 Nylund Malmbäck 2:129 125
Strömsdalsvägen 8 Ängen 1 Malmbäck 2:19 9
Strömsdalsvägen 10 Söderås 1 Malmbäck 2:45 118
Strömsdalsvägen 11 Fridhäll Malmbäck 2:94 126
Strömsdalsvägen 13 Gröna Lund Malmbäck 2:95 127
Strömsdalsvägen 14 Fageräng 4 Malmbäck 2:72 20
Strömsdalsvägen 15 Åkerslund Malmbäck 2:96 128
Strömsdalsvägen 16 Fageräng Malmbäck 2:158 130
Strömsdalsvägen 17 Aspelund Malmbäck 2:15 124
Strömsdalsvägen 19 Carlsborg Malmbäck 2:201 131
Strömsdalsvägen 21 Olsborg Malmbäck 2:269 132
Strömsdalsvägen 23 Änggården Malmbäck 2:85 133
Strömsdalsvägen 24 Nyholm Malmbäck 2:123 136
Strömsdalsvägen 25 Björkedahl Malmbäck 2:13 129
Strömsdalsvägen 26 Nyholm 1 Malmbäck 2:124 137
Strömsdalsvägen 27 Björkedahl 2 Malmbäck 2:46 12
Strömsdalsvägen 28 Dalslund Malmbäck 2:109 138
Strömsdalsvägen 30 Liljedal Malmbäck 2:79 23
Strömsdalsvägen 32 Strömsdal Malmbäck 2:30 134
Strömsdalsvägen 33 Fageräng 1 Malmbäck 2:12 135
Strömsdalsvägen 36 Strömsdal 139
Strömsdalsvägen 37 Lindhaga Malmbäck 2:121 140
Strömsdalsvägen 39 Björkhaga 1 Malmbäck 2:80 175
Strömsdalsvägen 43 Lyckedahl Malmbäck 2:110 141
Strömsdalsvägen 45 Grankulla Malmbäck 2:78 22
Strömsdalsvägen 49 Strömsdal 143
Strömsdalsvägen 53 Granelund Malmbäck 1:14 142
Strömsdalsvägen 55 Björkliden 144
Strömsdalsvägen 57 Hagaborg 145
Strömsdalsvägen Ön 146
Strömsdalsvägen Ön 147
Strömsdalsvägen Ängalund 148
Strömsdalsvägen Skogsdal 149
Strömsdalsvägen Skogsdal 150
Strömsdalsvägen Rosenlund 151
Strömsdalsvägen Tallåsen 152
Strömsdalsvägen Lindeslund 154
Torget 1 Borghem 156
Torget 2 Ådala 1 Malmbäck 2:6 155
Torget 3 Hemgården 2 158
Torget 5 Andersberg Malmbäck 2:9 157
Viresjövägen 2 Källhaga 159
Viresjövägen 3 Bergsätra 160
Viresjövägen 4 Talleberga Malmbäck 1:33 161
Viresjövägen 5 Berghamra Malmbäck 1:40 162
Viresjövägen 6 Granhem 163
Viresjövägen 8 Ängslyckan 164
Viresjövägen 11 Soltuna 165
Viresjövägen 12 Högalid 166
Viresjövägen 13 Skogslund 167
Viresjövägen 14 Borggården Malmbäck 1:42 168
Viresjövägen 16 Soltomta Malmbäck 1:44 169
Viresjövägen 18 Furuskog 170
Viresjövägen 28 Norrhaga Malmbäck 1:70 171
Ådalagatan 6 Ågården Malmbäck 2:132 172
Ådalagatan 8 Mejeriet Malmbäck 2:103 173
Ådalagatan 10 Bjälkbacka 174
Ågatan 4 Björkhaga Malmbäck 2:120 24
Ågatan 2 Solhaga 176
Ågatan 5 Björkforsa Malmbäck 2:91 177
Ågatan 6 Östhamra Malmbäck 2:141 178
Strömsdalsvägen 12 Malmbäcks Godtemplare Malmbäck 2:49 14