Bebyggelsen i Malmbäcks samhälle - så som det såg ut i mitten av 1950-talet