Johan Alfred Stenholm föddes den 13 juli 1848 i Tåbo, Stengårdshult som barn nummer 6 av 6 till Magnus Johannesson född 21 april 1807 i Sommarhult Östergård, Stengårdshult (död 8 december 1852 i Tåbo, Stengårdshult) och hans hustru Sara Andersdotter född 2 september 1800 i Slätteryd, Båraryd, Gislaved (död 7 december 1866 i Tåbo, Stengårdshult)

Johan A. Magnusson flyttar 1864 från hemmet i Tåbo, Stengårdshult till Haraldsbo i Stengårdshult som dräng. Om Johan A. Finns en notering i husförhörsboken, att han den 30/10-1869 blev pliktfälld för fylleri. Johan Alfred utflyttar till Amerika, där han gifter sig med Mathilda Gylfe, makarna hade en mycket stor familj, och Johan Alfred Magnusson avled av en hjärtattack den 24 juni 1913 på ett lasarett i Chicago, Illinois, dit han hade vänt sig på grund av att han hade cancer.

Svenskarna i Texas s.433-434

J. A. Stenholm. Med Johan Alfred Stenholm bortgick en af det svenska odlingsarbetets i Texas tidigare målsmän. Bland svenske banbrytare i Texas intager Stenholm en hederplats, ty han var med i den ringa begynnelsens dagar. Den starke, reslige mannen, hufvudet högre än de andra, skall länge minnas för hvad han varit för New Sweden-koloniens samhälle och kyrka.
Han föddes i Stengårdshult, Småland, 1848. Landsteg i New York och begaf sig först till Chicago, Ill. Kom senare till Galvestone, Texas, och därifrån till Manor, samma stat, 1871. Arbetade någon tid på järnväg i Texas, men började snart jordbruk, köpte 1880 land i New Sweden, en mil från kyrkan, och bodde på sitt egna hemman under återstående delen af sitt lif. Jämte familj tillhörande den lutherska kyrkan i New Sweden från dess stiftelse, tjänade han i nämnda församling i nio år såsom diakon och i sjutton år såsom trustee. Han var med då kyrkolandet inköptes samt kyrkan och prästhuset byggdes. I juni 1913 företog han i sällskap med pastor Alfred Scott en resa till Chicago, där han sökte läkarvård. Den 21 i samma månad afled han fridfullt och stilla på "Augustana hospital", och hans pastor förde stoftet tillbaka till New Sweden. På midsommardagen kom Stenholm för sista gången till det kära hemmet, och följande dag lades han till hvila i New Sweden grafgård.
Han efterlefves af sin hustru, Mathilda Maria Stenholm, född Gylfe. Hon föddes i Forserum, Småland, 1849. Hennes fader Magnus Gylfe var till yrket skomakare. Till Amerika och Manor, Texas, anlände hon 1872 och ingick äktenskap med John Stenholm 1873. Lik de flesta hade hon i Sverige stadt sig och måste därför vid sin hitkomst tjäna af biljetten. Hon var sin mans stöd i detta ords vackraste bemärkelse, och den stora barnaskaran, som fostrats till arbetsamma och dugliga medlemmar i kyrkan och samhället i Stenholms hem, talar ett otvedtydigt språk om hvad detta hem var och är. Efter Stenholms död har mrs. Stenholm för sig och sonen John låtit bygga ett vackert hus nära det gamla hemmet. Där tillbringar hon i lugn och ro en välbehöfvliga hvila under lifvets afton. Deltager såsom förr i arbetet för kyrkan och missionen samt bär såsom en öm moder ännu omsorg om sina barn.
Makarna Stenholms barn: Carl, född 1874, August 1875, Anna 1877, Oscar 1880, Christina 1882, Walter 1884, Mary 1886, Helga 1888, John 1889, Bella 1891 och Andrew 1892.

Texas information

Dotter Anna Stenholm och hennes make