GPS-kordinater: Backstuga Viebron N, Ö

Backstuga Viebron

Boende 1851 - 1861

Claes Johannesson f.25/3-1820 i Svenarum
Hustru: Catharina Larsdotter f.7/12-1813
Dotter till Lars Pehrsson och Cathrina Nilsdotter i Erlandstorp
Vigda 24/4-1842

Dotter: Charlotta Christina f.21/3-1843
Son: Gustaf f.2/12-1844
Son: Lars Evald f.25/12-1846       avled 29/7-1857 av rödsot
Dotter: Emma Sofia f.30/6-1849
Dotter: Fredrika Maria f.8/2-1854
Dotter: Emeli f.10/9-1857       avled 28/1-1858 av hjärtsprång

Makarna bodde som nygifta något år i Påland under Västgötatorp, flyttade sedan till torpet Bommen, Rommenås och därefter till gård i Korpebo. Familjen var bosatt i Viebron i tio år innan de den 19/10-1861 flyttade till Jönköping. Äldsta dottern Charlotta Kristina flyttade 1860 som piga till Tohult.

Eftersom platsen för denna backstuga ej kan faställas uppsättes ingen skylt.

Från Sockenstämman den 18 maj:

Par 8 Åt Claes Johannessons på Viebron son Gustaf beviljades ur Fattigkassan 10 Rd till läropenningar i Skomakareyrket hos Sockenskomakaren Johan Lundqvist med villkor, att Lundqvist genom kontrakt, som lemnas till ordföranden i Fattigvårdsstyrelsen, förbinder sig att undervisa Gustaf minst ett år eller till dess han i yrket fått den öfning, att han sedan erhåller veckolön, efter hvilken undervisning Lundqvist får läropenningarne uppbära.

Från Höststämman den 16 nov 1857:

Par 12 För att kunna betala Claes Johannesson på Viebron som ombestyrt arbetet vid Kyrkogårdens utvidgning, skall sammanskjutas 2 Rd Rgd af hvarje oförmedlat mantal.