Sven Månsson (Munson) föddes den 11 juni 1841 i Karsbo, Forserum, som barn nummer 8 av 9 till Måns Jonasson född 15 oktober 1793 i Berghult, Järsnäs (död 17/8-1868 i Karsbo Norrgård, Forserum) och hans hustru Stina Larsdotter född 21 november 1802 i Karsbo Norrgård, Forserum (död 24/5-1870 i Karsbo Norrgård, Forserum)

Ogifte mannen Sven Månsson utvandrar den 3 november 1860 från Karsbo Norrgård,Forserum till Norra Amerika.

Svenskarna i Texas s.434
Sven Munson kom till Texas från Sverige före inbördes-kriget. Han anlände till Brushy, Williamson county, 1860. Där arbetade han omkring 8 månader, hvarefter han tog värfning som soldat i de konfedererades arme. Efter krigets slut arrenderade han land omkring Austin och Manor samt köpte land i New Sweden 1876, på hvilket han bodde till sin död. Det låg någonting vördnadsbjudande i hans personlighet. Han var godsint och trefligt i sitt umgänge, och för sina närmaste framtida väl sörjde han såsom en huld make och älskande fader. Såsom banbrytare på såväl det andliga som det materiella odlingsfältet i New Sweden intager Sven Munson ett hedrande rum. Han förenade sig med församlingen år 1878 eller två år efter dess stiftande och tjänade i många år såsom diakon och trustee i församlingen.
Han föddes 1841 i Forserum socken, Småland, ingick äktenskap med Anna Bernahardina Fritz 1870, i hvilket äktenskap äro födda: Augusta 1871, Eleonora 1877, Albert 1880, och Henry 1844 samt Mathilda, som föddes 1874 och afled 1879.
Sven Muson afled 1910 och är begrafven i New Sweden.
Mrs. Munson föddes 1845 i Bringetofta, Småland, och kom till Manor, Texas, 1867. Hennes fader, Anders Fritz, var korporal vid Smålands regemente. Sonen Albert bor i det gamla fädernehemmet, och mrs. Munson har byggt ett boningshus nära intill detsamma. Hon har varit en verksam medlem i New Sweden församlingen sedan 1878.

Texas information

Hustru: Anna Bernhardina Andersdotter-Fritz

Bror: August Månsson (Monson)