Augusta E. Munson föddes den 6 November 1871 i New Sweden, Texas, som dotter till Sven Månsson född 11 juni 1841 i Karsbo, Forserum, och hans hustru Anna Bernhardina Andersdotter-Fritz född 9/10-1845 i Bringetofta.

Augusta E. Munson gifte sig 1896 i Texas med Sixtus Mauritz Andersson född 12 januari 1871 i Nö.49, Jönköpings Sofia, som son till arbetaren Nils Johan Andersson född 1832 i Åker, och hans hustru Johanna Christina Magnusdotter född 1833 i Åker.

Ur Svenskarna i Texas s.380
Sixtus Mauritz Anderson. Då uppgifterna för denna lefnadsteckning samlades, var Sixtus Anderson den, som lämnade desamma. Sedan dess har han vid sina bästa år ryckts bort från de sina. Familjen hade just börjat komma sig så pass före, att den kunde blicka mot kommande lyckliga dagar. Och så hädankallades maken och fadern så hastigt den 12 juli 1917. Porträttet här blef taget för Texas-svenskarnes historia, och hans bild kommer att bevara hans minne för släktled efter släktled.
Sixtus Anderson föddes i Jönköping, Sverige, 1871. Hans fader, Johan Anderson arbetade vid fabrik i Jönköping. Vid sjutton års ålder började Sixtus umgås med Amerika-tankar, och år 1889 se vi honom såsom emigrant i det svenska Brushy-nybygget i Texas. Dagen efter sin ankomst finna vi honom på dr. J. A. Stamlines plats i New Sweden. I detta samhälle tjänade han dräng i en fem års tid, arrenderade land i New Sweden-samhället i omkring femton år och köpte år 1909 den farm, där familjen allt sedan bott. Denna vackra landtegendom är belägen mellan New Sweden och Kimbro.
Sixtus Anderson förenades i äktenskap med Augusta Munson 1896. Dotter till den aktade framlidne banbrytaren Sven Munson, föddes hon i New Sweden 1871, och i det patriarkaliska hemmet erhöll hon en sorgfällig uppfostran. I det hemmet uraktlät man icke att i barnens hjärtan inplanta kärlek till Gud och församlingen, och därför har också mrs. Anderson, såväl som hennes hädangångne make, varit en trogen medlem af fädernekyrkan, New Sweden-församlingen.
Makarne ha haft fem barn, af hvilka tre lefva: Louis, född 1898, Irene 1901 och LeRoy 1904;
två äro döda; Oscar, född 1907 och död samma år, samt Lambert, född 1910 och död 1912.