August Månsson (Monson) föddes den 25 januari 1834 i Tryggarp, Forserum, som barn nummer 5 av 9 till Måns Jonasson född 15 oktober 1793 i Berghult, Järsnäs (död 17/8-1868 i Karsbo Norrgård, Forserum) och hans hustru Stina Larsdotter född 21 november 1802 i Karsbo Norrgård, Forserum (död 24/5-1870 i Karsbo Norrgård, Forserum)

Svenskarna i Texas s.789
August Monson, som afled i sitt hem i Hutto, Texas, i oktober 1912, var en af New Swedens första settlare och bodde omkring Manor i många år, ägnade sig åt landtbruk. Han var född 1834 i Forserum, Småland, och emigrerade till detta land 1870. Var först gift med Carolina Svensdotter från Kikstorp och hade i detta äktenskap sönerna Victor Monson, Decker, Oscar Monson, Kenedy och Aleck Monson, Georgetown.
Monson var i sitt andra gifte förenad med mrs. Spong, som öfverlefver maken och bor i Hutto.

Texas information

Hustru: Christina Carolina Svensdotter-Lyckman

Bror: Sven Månsson (Munson)