August William Lyckman föddes 13 juli 1873 i Travis County, Austin, Texas, USA, som son till Sven Johan Svensson-Lyckman född 12 mars 1840 i Skogen, Råmarp, Hakarp, och hans hustru Clara Mathilda Carlsdotter-Stark född 25 mars 1847 i Svenstorp, Björka, Bälaryd.

August Williams farfar är Sven Jonasson-Lyckman född 7 juli 1808 i Lycke soldattorp, Lycke, Malmbäck, farmor är Maja Stina Jacobsdotter-Creutz född 1 augusti 1810 i Ekesjö Dragontorp, Almesåkra.

August Williams hustru Anna Ericksson föddes den 11 mars 1868 i Öggestorp Stom, Öggestorp.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 1021, noteras följande.
Wm. Lyckman. Son till Sven Johan Lyckman, föddes Wm. Lyckman i Austin, Texas, 1873.
Föräldrarne voro bland de första, som köpte land och slogo sig ned i det svenska New Sweden nybygget. De voro charter medlemmar af New Sweden församlingen, och sonen Wilhelm var med under New Sweden-samhällets daningsperiod. De allmänna skolorna på landsbygden voro den tiden mycket ofullständiga, men man sökte afhjälpa dessa brister med att sända sina barn till någon skola i staden, då de genomgått den publika skolan. Wm.
Lyckman hade förmånen att genomgå en kurs vid Capital Business College, i Austin, Texas, hvilket varit honom till stor nytta i lifvet.
Han blef 1896 förenad i äktenskap med Anna Erikson. Hon är dotter till banvaktaren Anders Petter Eriksson i Barkeryds socken, Småland, och hon föddes därstädes 1870. Till New Sweden, Texas, anlände hon från Sverige 1891.
Inom detta äktenskap äro födda åtta barn: Aldrick f.1896, Ruth f.1898, Hildegard f.1899, Naomi f.1901, dessa födda i New Sweden, Eugene f.1904, Olga f.1906, Hartvind f.1908, och Louis f.1910.
Wm. Lyckman flyttade med sin familj till Lund 1910. Här i hjärtat av det svenska nybygget har han efter hårdt arbete förvandladt vildmarken till åkerfält, han har här skaffat sig hemman och ett inbjudande hem för sig och sin familj. Men utan en duktig och arbetsam hustru och därtill snälla och flitiga barn skulle en svensk farmare i Texas ej komma långt. Och Wm. Lyckmans familj är en präktig sådan. Medlemmar af den lutherska församlingen i Lund, taga de alla verksam del i kyrkans angelägenheter. Mrs. Lyckman är kassör i kvinnoföreningen. Mr. Lyckman är diakon i församlingen, trustee för den publika skolan samt Precinet Chairman of Elections.