Jordägaresonen, ogifte mannen Johan August Sundberg utvandrar den 8 mars 1890 från Söndrarp, Malmbäck till Nord Amerika.

Johan August Sundberg är son till Claes Arvidsson-Sundberg född 26 december 1840 i Ödestugu Östregård, Ödestugu, och hans hustru Johanna Larsdotter född 28 januari 1846 i Ödestugu Östregård, Ödestugu.
Johanna Larsdotters morfar Jonas Pettersson och min (Görans) farfars farmors far var syskon.

Amanda Sophie Lyckman är född 1 februari 1876 i New Sweden, Travis county, Texas, som dotter till Carl August Svensson-Lyckman född 10 augusti 1843 i Fintorp, Råmarp, Hakarp, och hans hustru Mathilda Sophia Johannesdotter-Thor född 25 januari 1847 i Soldattorp nö.94 Södratorp, Hjälmseryd Mellangård, Bringetofta.
Amanda Sophie Lyckmans farfar Sven Jonasson-Lyckman är född 7 juli 1808 i Lycke soldattorp, Malmbäck, farmor Maja Stina Jacobsdotter-Cretz är född 1 augusti 1810 i Ekesjö dragontorp, Almesåkra, morfar Johannes Johannesson-Thor är född 17 juli 1811 i Boaskog soldattorp, Ramkvilla, mormor Lena Catharina Petersdotter är född 14 mmaj 1813 i Ammatorp, Hultsjö.

Se: Svenskarna i Texas sidan 441
Johan August Sundberg.
Född i Ödestugu socken , Småland 1871, där fadern Claus Sundberg, var jordbrukare, emigrerade J. A. Sundberg från Malmbäck socken, Småland 1890, och kom samma år till Wm. Smith i Kimbro, Texas. Tjänade hos honom ett års tid, hos Anders Almqvist vid Sprinkle i två år, samt i Austin i sex år.
Han trädde 1899 i äktenskap med Amanda Lyckman. Hon är dotter till en af New Sweden-koloniens första familjer. Carl A. Lyckman, och föddes i New Sweden 1876. År 1904 köpte familjen den landtegendom där de nu bo i ett komfortabelt hem med den härligaste utsikt öfver det svenska settlementet. Sedan dess ha de köpt en annan farm nära kyrkan i New Sweden.
I deras äktenskap äro födda fyra barn, Eugenia född 1900, Mitchel 1902, Myrtle 1904 och Roosevelt 1907.
Medlemmar af den lutherska församlingen i New Sweden, taga de aktiv del i församlingens verksamhet. Mrs Sundberg tjänar såsom lärarinna i söndagsskolan. Sundberg är en god landtbrukare, till lynnet liflig och glad, och hans maka är en intelligent och gästfri kvinna, som gör hemmet inbjudande och trefligt och som genom sitt vinnande sätt skaffat sig en stor vänkrets.

Adress i slutet av 1800-talet - Mr J.A. Sundberg, Manor Box 23, Travis Co, Texas.
Adress år 1923 - Manor Box 17, Rout 3, Texas.

Brev från fadern Claes Sundberg.
Hohult den 16 Maj 1916
Älskade son J. A. Sundberg, samt familj.
Jag får nu skriva några rader, ock låta eder veta att mor har slutat sin jordiska vandring.
Hon dog den 9 klockan 7.45 förmiddagen dito.
Skall begravas den 21, vi har inte bjudit någon ännu, det skall vi göra om torsdag.
Vi vill ställa av henne något så när hederligt, för vi har varit väl hållna, och därför får vi lov att bjuda bra många.
Jag skriver idag lika till er allihop, jag hinner inte skriva mera nu, får skriva mera nästa gång.
Många kära hälsningar från oss till eder.
Skriv snart beder vänligen
C. Sundberg

Jag sänder dig ett bjudningskort, jag vet nog att det kommer för sent, men det kan ingen hjälpa.
Mr J.A. Sundberg
Manor
Box 17, Route 3
Texas
North America