Anders Gustaf Kyhlberg föddes den 11/11-1863 i Sjöeryd, Barkeryd som barn nummer 2 av 7 till Carl Johan Jönsson-Kyhlberg född 8 december 1833 i Lindahls Hammare, Kynholmen, Barkeryd (död 15/10-1913 i Fintorp Norrgård, Forserum) och hans hustru Maria Stina Månsdotter född 13 januari 1837 i Lutarp Skattegård, Svarttorp (död 25/10-1903 i Fintorp Norrgård, Forserum)

Anders Gustaf Kyhlberg utvandrar den 6 september 1884 från Runseryd, Forserum till N. Amerika.

Svenskarna i Texas s.402
Anders Gustaf Kyhlberg. På 1880-talet var emigrantströmmen från från Sverige till Förenta staterna särdeles stark. Ett ej obetydligt antal invandrare kom under dessa år äfven till Texas, där ganska många af dem slogo sig ned i de svenska samhällena och nu äro framstående landtbrukare. Bland dem intager Gustaf Kyhlberg en framskjuten ställning.
Född 1863 i Barkeryd socken, Småland, där hans fader, Carl Johan Kyhlberg, var jordbrukare, mjölnare och smed, fick sonen Gustaf i tidiga år lära sig ej blott hvad folkskolan hade att meddela utan äfven att arbeta. Vid åldern mellan tio och sexton år var han för det mesta skjutsgosse. Och det var intet ovanligt för honom att natt efter natt utan sömn få tillbringa sin tid på kuskbocken.
År 1884 emigrerade han till Förenta staterna och kom först till Austin, Texas. Arbetade någon tid i Austin och tillhörde därvarande svenska lutherska församling. Började sedan som farmardräng arbeta för A.J. Andersson i New Sweden. Arrenderade därpå land ett år. Reste så till Colorado och arbetade i guldgruvor därstädes ett år samt ett år i koppargruvor i Wyoming. Han vände därefter tillbaka till Texas och tog anställning hos J.E. Rolf. Tillsammans med pastor Gustaf Berglund, Wm Eriksson och Carl Johnson köpte han land i Blackburns Pasture, beläget 4 mil nordväst om Elgin. Det inköpta landområdet utgjorde 404 acres. Utom sin egen del i detta landområde har Kyhlberg senare köpt äfven Eriksons andel. Dessutom är Kyhlberg landägare i Kenedy, Texas. Hans "homestead" är en mönsterfarm. Boningshuset, trädplanteringarna, den stora vattendammen och vattenledningarna, de tidsenliga stallbyggnaderna, allt vittnar om att där bor en husbonde som är med sin tid. I alla samhällsfrågor har Kyhlberg deltagit med intresse, och aldrig har han dragit sig tillbaka, då det varit fråga om att ta i. I den lutherska kyrkans i New Sweden verksamhet har han varit en bärande kraft, allt sedan han år 1889 föenade sig med församlingen. Och sedan han fick familj, har äfven den varit till stor välsignelse för församlingen. Han har varit diakon i sex år, och tjänar nu såsom församlingstrustee på sitt fjortonde år.
Han förenades år 1890 i äktenskap med Anna Ottilia Elisabeth Free från Barkeryds socken, Småland, där hon föddes 1861. Hon kom till Amerika och till New Sweden, Texas 1887. Hennes fader Johan Free anlände till New Sweden 1883 och afvled 1894. Mrs Gustaf Kyhlberg dog den 21 maj 1906. Av fyra barn födda i deras äktenskap lefva tre, Esther född 1891, Beda 1894, och Maria 1898, samt Carl Walfrid född 1893 och död 1894.

Texas information

Hustru: Anna Ottilia Elisabeth Johansdotter-Fri