GPS-kordinater: Torpet Vikhultet (Johannisberg) 57º 32.218 N, 014º 30.356 Ö

Torpet Vikhultet (Johannisberg)

Boende ca 1830 - 1840

Johannes Svenson f.1797 i Almesåkra
Hustru: Lisa Jonasdotter f.1778 i Almesåkra
Son: Anders Johan f.1/8-1824 i Åkerhult, Malmbäck

Familjen kom från Almesåkra (tidigare Åkerhult) och flyttade till Slätteryds qvarn, Malmbäck, och från Slätteryds qvarn år 1841 till Jönköping.

Boende 1840 - 1841

Johannes Jacobsson-Hyltin f.24/5-1807 i Hästeryd, Malmbäck
Hustru: Märtha Catharina Jonasdotter f.1/3-1790 i Strete, Bringetofta       avled 29/9-1852 i backstugan Nygård, Mattholka, Bringetofta
Son: Jonas Gustaf f.7/6-1832 i Hylte, Bringetofta       avled 19/9-1857 i Västra Förstaden Nö.29, Jönköpings Sofia
Jonas Gustaf Johannesson-Hyltin flyttar som 15-åring 1847 från hemmet i backstugan Nygård under Mattholka, Bringetofta, till sin farbror Gabriel Jacobsson i Rösum, Malmbäck som dräng, efter 3 år i Rösum flyttar Jonas G. till Mattholka; Bringetofta, som dräng på gården under 4 år. År 1854 flyttar Jonas G. till Jönköping, där han har anställning som poliskonstapel fram till sin död 1857. Jonas G. var ogift.

Familjen kom från Fagerberg, Malmbäck och flyttade till Holma, Malmbäck.
Johannes Jacobsson-Hyltins 1:a hustru Märtha Catharina Jonasdotter var änka när de gifte sig 1831.
Johannes gifte sig 2:a gången den 12/3-1853 i Bringetofta med Helena Petronella Andersdotter-Ryd f.27/4-1831 i soldattorp Djurkärret Nö.73 under Bjerkaryd Östergård, Hylletofta. Makarna fick 9 barn, alla födda i backstugan Nygård under Mattholka, Bringetofta, barnens namn äro: Claes Johan f.29/9-1853, Ida Christina f.21/8-1855, Gustaf Magnus f.21/12-1857, Helena Sofia f.28/4-1860, Augusta Lovisa f.22/7-1863, Frans Emil f.17/2-1866, Carl Henning f.11/11-1870, Otto Viktor f.30/1-1873, Claes Niodor f.26/11-1875.
Muraren Johannes och hustrun Helena Petronella utvandrar den 16/9-1884, tillsammans med sönerna Carl Henning och Otto Viktor från backstugan Nygård till Norra Amerika, 4 av Johannes och Helenas barn hade utvandrat tidigare, och 3 av deras barn hade avlidit i Bringetofta.
Familjen kom till Texas, USA, och då jag har fotograferat ett antal av familjen Hyltins gravstenar i Amerika, så kommer dessa senare att finnas under knappen "Utvandring"

Gustaf Magnus Hyltin f.21/12-1857 i Nygård, Mattholka, Bringetofta, snickare, landtbrukare och affärsman, ägnar sig dock numera icke åt någotdera utan har dragit sig tillbaka till privatlifvet och bor i sitt vackra stadshem i Hutto.
H. är bördig från Bringetofta församling, Småland, fick redan vid elfva års ålder börja tänka på sin utkomst och tog anställning som lärling vid Huskvarna fabrik. År 1881 styrde han färden till Amerika. Hans första sysselsättning i detta land var skogsarbete vid Navasato-floden i Texas. Tillsammans med andra nykomna svenskar fick han här utstå umbäranden och svårigheter, ty floden öfversvämmade ofta, och frossa och febrar voro mycket vanliga åkommor. Därifrån flyttade H. till Austin och arbetade tvenne år som murare på kapitoliebyggnadens uppförande, samt ett par år vid järnvägen, dels som snickare och dels som eldare. Som landtbrukare började Hyltin i Brushy år 1885, och efter 3 år som arrendator, köpte han ett landtställe i Decker, bodde där andra tre år, sålde sin plats till mr. Skylt Anderson och flyttade till Hutto 1892. Här var han första året smed, men köpte sedan land och idkade jordbruk till 1906, då han sålde sitt landthem och flyttade till staden. Tillsammans med sin son Arthur bedref han i några år diversehandel. Sonen har sedan öfvertagit hela affären.
År 1885 inträdde H. i äkta stånd med Maria Christina Johnson, född i Ödestugu, Småland. Hon kom till Texas 1882 och är dotter till makarne Johannes och Hedvig Anderson, som båda senare kommo hit och dogo i Hutto. Makarnes fyra söner och tre döttrar äro: Ellen, f.1887, gift med Carl Ahlgren, Hutto; Arthur, f.1888, gift med Minnie Westberg; Mamie, f.1884, Edith, f.1897, Martin, f.1900, Walter, f.1903, och Elof, f.1906. Hyltins ha dessutom uppfostrat dotterbarnen Louis och Gunnar hvilka sedan moderns död tillika med fadern A. F. Johnson, haft sitt hem hos dem.
Inom svenska luth. församlingen, hvilken familjen tillhör, har mr. H. varit mycket verksam och beklädt olika förtroendeposter.


Boende 1841 - 1843

Andreas Petersson f.9/2-1807 i Ljunga Broddagård, Norra ljunga, Sävsjö       avled 7/12-1868 i Södragärde, Klappa, Malmbäck
Hustru: Stina Catharina Johannesdotter f.24/9-1807 i Klappa, Malmbäck       avled 11/10-1875 i Södragärde, Klappa, Malmbäck
Vigda den 6/7-1828 i Malmbäck
Hustru Stina Catharina gifte sig 1:a gången den 23/10-1824 i Malmbäck med Peter Ericsson f.10/2-1799 i Hudaryd, Malmbäck och död 18/2-1827 i Hudaryd, Malmbäck, de har inga gemensamma barn.
Son: Johannes Peter f.1/4-1830 i Hudaryd, Malmbäck       avled 22/6-1894 i Ängen, Klappa, Malmbäck
Johannes Peter Andreasson gifter sig den 7/2-1857 i Malmbäck med Johanna Johansdotter f.7/3-1830 i Pustanäs, Malmbäck och död 20/4-1899 i Ängen, Klappa, Malmbäck, makarna fick 8 barn, alla födda i Klappa, Malmbäck.

Dotter: Helena Margaretha f.20/2-1836 i Södragärd, Klappa, Malmbäck       avled 16/5-1908 i Sjöholm (Helenelyckan), Klappa, Malmbäck
Helena Margaretha Andreasdotter gifter sig 1:a gången den 17/11-1854 i Forserum med Johannes Gabrielsson f.28/10-1813 i soldattorp Funkebo, Hesslebo, Ödestugu och död 31/3-1856 i Villstorp, Forserum, Helena gifter sig 2:a gången den 31/12-1858 i Malmbäck med Pehr Johan Johannesson f.21/9-1830 i Femtinge Norrgård, Bringetofta och död 26/2-1870 i Klappa, Malmbäck, Helena fick 1 son i 1:a äktenskapet, och 5 barn i 2:a äktenskapet.
Lite om Helenas liv: Vi kan tänka oss att det var nog inte lätt att bryta upp från en boplats, för att helt plötsligt flytta ut och bygga upp nya byggnader på helt obruten mark, utan tillgång till vatten m.m. För att inte tala om vilka kostnader det medförde. Exempelvis går vår tanke till Helena Margaretha Andreasdotter, änkan som på nyårsafton 1858 gifte sig för andra gången, då med Pehr Johan Johannesson. Efter att några år varit bosatt i Vilstorp, Forserum, kom hon efter första makens död tillbaka till Klappa med en son. Familjen hade varit hemmansägare i Vilstorp, och var troligen ganska välbeställda vid den här tiden, eftersom änkan och hennes första son strax efter återkomsten köper en ganska rejäl gård i Klappa. Ja, hon var nog ett bra parti för Pehr Johan. Något år efter äktenskapet så blir det skifte i Klappa, som innebar att Helena och hennes nya familj måste utflytta till det som vi kallar för Björklunds. Här måste nu byggas nytt, som troligen innebar att familjen måste låna en del pengar. Efter några år avlider Helenas andra make, och Helena blir änka med 4 små barn, det minsta endast ett par veckor gammalt. Helena som nu ska försörja både sig själv och 4 barn, klarar med all sannolikhet ej av att betala av på sina skulder, pengar som enligt bouppteckningen var lånade av makens släkt i Bringetofta. Detta innebar att Helena var tvungen sälja, kanske till ett undervärderat pris, och utflytta till ett torp, i princip nästan utfattig. Vad kunde blivit skillnaden i Helenas livsöde om familjen kunde stannat kvar på sin tidigare gård, alltså ej behövt utflytta vid skiftet, ja det vet vi ju ej.
Dotter: Johanna Sofia f.2/4-1841 i Södragärd, Klappa, Malmbäck       avled 15/3-1925 i Södragärde, Klappa, Malmbäck
Johanna Sofia Andreasdotter gifter sig den 4/2-1865 i Malmbäck med Carl Johan Petersson f.21/10-1841 i Västra Stigåsa, Stockaryd, makarna får 9 barn, alla födda i Klappa, Malmbäck.

Andreas Pettersson med familj flyttar 1833 från Hudaryd till Södragärde, Klappa, Malmbäck som 7/64 mtl ägare. Han köper resterande 1/64 mtl som ursprungligen tillhörde gården av tidigare ägares hustru Ingela när hon flyttar 1846.
Andreas har även flera brukare på gården: Johannes Johansson med familj är hälftenbrukare mellan 1836 - 1838.
Peter Magnus Petersson med familj är 1/8 br mellan åren 1841 - 1843, det är under de 2 åren Andreas med familj bor här på torpet Johannesberg även kallat Vikhultet.
Även sonen Johannes Peter är hälftenbrukare på gården Södragärde, Klappa innan han köper 1/16 mtl i samband med äktenskapet 1857.
Vid skifte 1863 delades gården på 2 syskon. Före delningen var Ängen och Södra gärde en gård. Södra gärde blev vid skifte 7/128 mtl stort, eller 31 ha.

Boende 1843 - 1845

Gabriel Arvidsson f.8/2-1793 i Korpebo, Malmbäck       avled 29/3-1854 i soldattorp Hultet, Bredstorp, Malmbäck
Hustru: Annika Larsdotter f.1781 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 18/5-1870 i Fattigstugan, Prästgården, Malmbäck
Vigda den 7/11-1818 i Malmbäck
Dotter: Johanna f.29/4-1828 i Klappa, Malmbäck       avled 23/7-1907 i Sandseryd

Familjen kom från Liden, Klappa, Malmbäck och flyttade till Bredstorps soldattorp, Malmbäck.

Boende 1844 - 1847

Anders Andersson f.5/11-1814 i Lilla Säfveda, Bringetofta
Hustru: Johanna Johansdotter f.21/1-1816 i Liden, Klappa, Malmbäck
Son: Anders Johan f.27/1-1840 i Hallhult, Barkeryd
Son: Johannes August f.4/11-1842 i Spinkabo, Malmbäck
Dotter: Inga Helena f.24/9-1845 i Vikhultet (Johannesberg), Klappa, Malmbäck

Hustru Johanna Johansdotter är syskonbarn till Annika Larsdotter, som med make och dotter bodde på torpet 1843-45, (se ovan).
Familjen kom från Spinkabo, Malmbäck och flyttade till Toarp i Västergötland.
Den 12/6-1852 utvandrar Anders Andersson med hustru Johanna Johansdotter, och barnen Anders Johan, Johannes August, Ingela Helena, Carl Wilhelm f.16/1-1849 i Toarp, Thilda Lovisa f.26/3-1852 i Toarp, från Kakås, Toarp till Norra Amerika.

Boende 1847 - 1849

Peter Magnus Pehrsson f.19/8-1799 i Västgötatorp, Malmbäck       avled 2/4-1863 i Hellstorp, Söräng, Malmbäck
Hustru: Margaretha (Gretha) Johansdotter-Fagerström f.11/11-1792 i Höglidan, Torarp, Svenarum       avled 18/6-1869 i Hellstorp, Söräng, Malmbäck
Son: Andreas f.14/3-1831 i Långserum Norrgård, Svenarum       avled 2/1-1851 i Gödeberg Ladugård, Almesåkra
Son: Carl August f.2/9-1834 i Långserum Norrgård, Svenarum       avled 8/3-1899 i Fridholmen, Jönköpings Kristina

Familjen kom från byn i Klappa, Malmbäck och flyttade till Hellstorp, Söräng, Malmbäck.

Boende 1847 - 1856

Peter Danielsson f.1775 i Ljunga
Hustru: Sara Stina Jönsdotter f.14/10-1793 i Bringetofta

De kom från Hylletofta . Peter avlider 1849 och Sara Stina 1856.

Boende 1851 - 1856

Pehr Johan Petersson f.2/9-1829 i Hylletofta
Hustru: Inga Lena Johannesdotter f.19/2-1826 i Krogen (Lundholmen), Holma, Malmbäck

De flyttade till Spinkabo, Malmbäck

Boende 1857 - 1862

Sven Johan Johannesson f.2/12-1832 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 27/12-1914 i Västerskift, Klappa, Malmbäck
Hustru: Sara Sophia Carlsdotter f.1/5-1829 i Åsen, Malmbäck       avled 25/5-1905 i Västerskift, Klappa, Malmbäck
Dotter: Christina Albertina f.8/11-1855 i Strete, Bringetofta       avled 19/1-1930 i Jönköpings Sofia
Son: Anders Johan Henning f.6/7-1858 i Vikhultet (Johannesberg), Klappa, Malmbäck
Son: Frans Theodor f.23/2-1861 i Vikhultet (Johannesberg), Klappa, Malmbäck

Familjen kom från Bringetofta och flyttade till Västerskift, Klappa, Malmbäck.

Boende 1862 - 1864

Skräddare: Gustaf Magnus Jonasson f.10/11-1828 i Komstad Nilsgård, Norra Ljunga       avled 14/5-1881 i Abberyet, Brunseryd, Malmbäck
Son till Jonas Gisesson och Anna Stina Jonasdotter i Komstads Nilsgård, Ljunga.
Hustru: Lena Stina Johannesdotter-Malm f.30/12-1835 i Fällan (Patrons), Fällsbo, Malmbäck       avled 20/11-1919 i Ålderdomshemmet, Prästgården, Malmbäck
Dotter till sockenskomakaren Johannes Malm och Maja Lisa Ställberg på Fällen under Fällsbo.
Vigda 9/10-1854, skräddaredrängen tillträdande arrendatorn på Åkerhults Grenadiärtorp Gustaf Jonasson och pigan Lena Stina Johannesdotter från Klappa.
Fadern till pigan har lämnat skrifteligt bifall.
Dotter: Sofia Jenny f.31/5-1857 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Flyttar 1875 till Forserum. Gifter sig den 22/11-1879 i Forserum med Smeden och Bobinarbetaren Jan Peter Söderlund f.6/2-1857 i Aspelund, Kulltorp, som uä son till pigan Inga Stina Jonasdotter.
Makarna Söderlunds barn äro: Amanda Sofia f.4/8-1880, Carl Axel f.19/4-1881, Olivia f.19/4-1882, Carl Axel f.13/5-1883, Johan Mauritz f.10/6-1885, Augusta Helena f.9/9-1887, Einar Robert f.3/3-1889, Otto Yngve f.14/11-1891, Erik Justus f.16/6-1894, Oscar Gunnar f.1/2-1896, alla barn födda på Bobinen, Forserum.

Son: Gustaf Adolf f.30/12-1859 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck       avled 21/10-1934 i Jönköpings Sofia
Sågaren Gustaf Adolf Gustafsson-Söderllund gifte sig den 8/8-1885 i Habo med soldatdottern Augusta Olivia Svensdotter-Hvass f.30/7-1865 i backstugan Förhult-stugan, Gölhult Mellangård, Habo.
Makarnas barn äro: Carl Anton Adrian f.4/3-1886, Erik Valdemar f.15/11-1887, Herman Theodor f.9/11-1888, Josef Harry Wilhelm f.2/1-1891, Sven Valdemar f.13/4-1893, Simon Isac Leonard f.28/10-1894, Erik Olof Emanuel f.21/3-1897, dessa 7 barn födda på Bobinen, Forserum, yngsta barnet Stina Margaretha Viktoria f.14/6-1899 i Gustafsborg, Jönköpings Kristina.

Dotter: Emilia f.29/7-1862 i Vikhultet (Johannesberg), Klappa, Malmbäck

Skräddare Gustaf Jonasson med familj bosatte sig som nygifta år 1854 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck, flyttar år 1856 till torpet Högaholmen, Klappa och år 1860 till torpet Wikhultet (även kallat Johannesberg) under Klappa, år 1864 flyttar familjen åter till Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck.
Får fattigbevis 1875. Flyttar 1878 till backstugan Abberyet, Brunseryd, där Gustaf Magnus Jonasson avlider 1881.
Änkan Lena Stina gifter om sig den 13/4-1889 i Malmbäck med änkemannen Hans Peter Svensson från Önna, Malmbäck, makarna bor ett antal år på Önna, Malmbäck, men flyttar sedemera till Hans Peter Svenssons son Anders Johan Hansson i Brunseryd som inhys, i Brunseryd avlider Hans Peter Svensson år 1908, änkan Lena Stina flyttar till ålderdomshemmet i Malmbäck, där hon avlider 1919.