GPS-kordinater: Bst Veken, N Elmhult N, Ö

Bst Veken, N Elmhult

Boende 1775 - 1800

Änkemannen och Volantairen: Nils Stenberg f.1727
Hustru 2: Catharina Gudmundsdotter f.1732
Vigda 1775

Till afvittring för Nils Stenbergs barn, med förra hustrun uti största armod aflade, fanns alls intet, emedan han tillika med barnen hafva genom tiggande för dörrarna fått sitt bröd hvilket socknamännen Jonas Andersson i Lycke och Carl Nilsson uti Ormestorp bevittna.