GPS-kordinater: Torpet Högaholmen 57º 32.416 N, 014º 31.719 Ö

Torpet Högaholmen

Boende 1851 - 1865

Nils Abrahamsson f.12/9-1788 i Stora Vakås, Hylletofta       avled 11/6-1867 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Hustru: Ingela Jönsdotter f.13/10-1788 i Fänningaryd, Almesåkra       avled 22/2-1853 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Dotter: Stina Catharina f.23/5-1822 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck       avled 6/3-1909 i Fattighuset, Norra Sandsjö

Familjen kom hit från Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck, hustrun avlider 1853, dottern flyttade 1854 och Nils bodde kvar som inhyse

Boende 1854 - 1859

Änka: Britta Samuelsdotter f.6/4-1800 i Fryele
Son: Frans Erik f.1839 (blev sockenskomakare)

Familjen kom från Liden, Klappa, Malmbäck. Britta flyttade till Hultet, Bredstorp, Malmbäck.

Boende 1856 - 1860

Skräddare: Gustaf Magnus Jonasson f.10/11-1828 i Komstad Nilsgård, Norra Ljunga       avled 14/5-1881 i Abberyet, Brunseryd, Malmbäck
Son till Jonas Gisesson och Anna Stina Jonasdotter i Komstads Nilsgård, Ljunga.
Hustru: Lena Stina Johannesdotter-Malm f.30/12-1835 i Fällan (Patrons), Fällsbo, Malmbäck       avled 20/11-1919 i Ålderdomshemmet, Prästgården, Malmbäck
Dotter till sockenskomakaren Johannes Malm och Maja Lisa Ställberg på Fällen under Fällsbo.
Vigda 9/10-1854, skräddaredrängen tillträdande arrendatorn på Åkerhults Grenadiärtorp Gustaf Jonasson och pigan Lena Stina Johannesdotter från Klappa.
Fadern till pigan har lämnat skrifteligt bifall.
Dotter: Sofia Jenny f.31/5-1857 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Flyttar 1875 till Forserum. Gifter sig den 22/11-1879 i Forserum med Smeden och Bobinarbetaren Jan Peter Söderlund f.6/2-1857 i Aspelund, Kulltorp, som uä son till pigan Inga Stina Jonasdotter.
Makarna Söderlunds barn äro: Amanda Sofia f.4/8-1880, Carl Axel f.19/4-1881, Olivia f.19/4-1882, Carl Axel f.13/5-1883, Johan Mauritz f.10/6-1885, Augusta Helena f.9/9-1887, Einar Robert f.3/3-1889, Otto Yngve f.14/11-1891, Erik Justus f.16/6-1894, Oscar Gunnar f.1/2-1896, alla barn födda på Bobinen, Forserum.

Son: Gustaf Adolf f.30/12-1859 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck       avled 21/10-1934 i Jönköpings Sofia
Sågaren Gustaf Adolf Gustafsson-Söderllund gifte sig den 8/8-1885 i Habo med soldatdottern Augusta Olivia Svensdotter-Hvass f.30/7-1865 i backstugan Förhult-stugan, Gölhult Mellangård, Habo.
Makarnas barn äro: Carl Anton Adrian f.4/3-1886, Erik Valdemar f.15/11-1887, Herman Theodor f.9/11-1888, Josef Harry Wilhelm f.2/1-1891, Sven Valdemar f.13/4-1893, Simon Isac Leonard f.28/10-1894, Erik Olof Emanuel f.21/3-1897, dessa 7 barn födda på Bobinen, Forserum, yngsta barnet Stina Margaretha Viktoria f.14/6-1899 i Gustafsborg, Jönköpings Kristina.

Skräddare Gustaf Jonasson med familj bosatte sig som nygifta år 1854 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck, flyttar år 1856 till torpet Högaholmen, Klappa och år 1860 till torpet Wikhultet (även kallat Johannesberg) under Klappa, år 1864 flyttar familjen åter till Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck.
Får fattigbevis 1875. Flyttar 1878 till backstugan Abberyet, Brunseryd, där Gustaf Magnus Jonasson avlider 1881.
Änkan Lena Stina gifter om sig den 13/4-1889 i Malmbäck med änkemannen Hans Peter Svensson från Önna, Malmbäck, makarna bor ett antal år på Önna, Malmbäck, men flyttar sedemera till Hans Peter Svenssons son Anders Johan Hansson i Brunseryd som inhys, i Brunseryd avlider Hans Peter Svensson år 1908, änkan Lena Stina flyttar till ålderdomshemmet i Malmbäck, där hon avlider 1919.

Boende 1859 - 1866

Carl Johan Danielsson-Hjort f.16/4-1829 i Soldattorp Nö.19, Hjorset, Hylletofta       avled 25/6-1911 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Son till Bengt Daniel Nilsson-Hjort f.8/11-1793 i Drageryd Södergård, Bringetofta och hans hustru Maja Stina Gustafsdotter-Rapp f.13/9-1793 i Soldattorp Hallen, Lilla Åkerhult, Hylletofta
Hustru: Anna Sofia Andersdotter f.22/6-1836 i Jonshagen, Åkkerhult, Malmbäck       avled 29/11-1917 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Andreas (Anders) Gustafsson f.16/9-1804 i Strete, Bringetofta och hans hustru Inga Maria Zachrisdotter f.17/11-1810 i Estenstorp, Malmbäck
Vigda den 16/11-1854 i Malmbäck
Son: Johan Magnus f.30/11-1855 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 8/5-1933 i Nässjö
Gifte skomakaren Johan Magnus Carlsson utvandrar den 28/7-1890 från Nässjö till Norra Amerika
Gifte skomakaren Johan Magnus Carlsson utvandrar för 2:a gången den 27/5-1896 från Nässjö till Norra Amerika
Johan Magnus Carlsson gifte sig 1888 md Mathilda Maria Johannesdotter f.1855 i Nässjö, de fick 5 barn tillsammans, ättlingar bl. Schön i Malmbäck
Son: Claes Alfred f.17/1-1861 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Skomakaren, mannen Claes Alfred Carlsson-Nylén utvandrar den 26/7-1882 från backstugan Fridhem, Gamlarp, Nässjö till Norra Amerika
Son: August f.11/12-1865 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck       avled 20/1-1946 i Fagerås, Önna, Malmbäck
August Carlsson blev hemmansägare på Tomten, Åkerhult, Malmbäck, där 2 av hans döttrar avled i unga år, dottern Gerda med familj övertog gården Tomten, och sedan övertog Gerdas dotter Stina med familj gården Tomten.

Familjen bodde på flera platser i bl.a. Klappa, Malmbäck

Boende 1863 - 1865

Adolf Fredrik Jonsson f.30/4-1834 i Jönköping
Hustru: Lena Catharina Karlsdotter f.3/8-1836 i Sandsjö

De kom från Svenarum och flyttade till Sandsjö. (utan försvar)

Boende 1866 - 1871

Skomakare: Claes Johan Fredrik Andersson-Broman f.30/11-1844 i Bänkaryd, Almesåkra       avled 23/11-1926 i Nässjö
Son till Anders Johan Svensson f.18/12-1816 i Bänkaryd, Almesåkra och hans hustru Maria Petersdotter f.14/11-1818 i Norra Sandsjö
Hustru: Emma Christina Gustafsdotter f.3/11-1845 i Rosendahl, Älskebo, Almesåkra       avled 5/9-1926 i Nässjö
Dotter utom äktenskap till pigan Emma Christina Jonasdotter-Hiller f.30/11-1821 i Dragontorp Hillersborg, Östra Hult, Almesåkra
Vigda den 31/12-1866 i Almesåkra
Son: Carl Edvard f.19/9-1869 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck      avled 5/3-1909 i Austin, Travis county, Texas, USA
Hemmasonen, ogifte mannen Carl Edvard Broman utvandrar den 19/4-1893 från Klappa, Malmbäck till Norra Amerika

Familjen kom från Halla, Pustanäs, Malmbäck och flyttade fram till byn i Klappa, Skogslund (Liden) 1871.