GPS-kordinater: Backstuga, Kansjö Södergård    57º 38.619 N, 014º 32.802 Ö

Backstuga, Kansjö Södergård

Boende 1840 - 1866

Johannes Danielsson f.27/10-1783 i Källestorp, Norra Sandsjö       avled 30/4-1841 i Kansjö Södergård, Malmbäck
Son till Daniel Johansson-Sandberg f.1759 och h.h. Maria Jonasdotter f.1755
Hustru: Lisa Gustafsdotter f.13/11-1787 i Orreda, Flisby       avled 4/2-1866 i Kansjö Södergård backstuga, Malmbäck
Dotter till Gustaf Andersson f.1738 och h.h. Stina Håkansdotter f.1745
Vigda 26/10-1815 i Nässjö

Dotter: Anna Catharina f.7/11-1818 i Nässjö Stom, Nässjö       avled 2/2-1891 i Bonderyd Östergård, Höreda
Son: Johannes f.26/12-1824 i Nässjö Stom, Nässjö       avled 8/12-1915 i Lekeryd Västergård, Lekeryd
Dotter: Charlotta f.3/3-1827 i Nässjö Stom, Nässjö       avled 9/12-1884 i Boda, Öggestorp

Johannes avled 1841 av slag och hustrun 1866 av slag

Familjen Danielsson var 1/8 mantal hemmansägare i Kansjö Södergård, Malmbäck
Änkan Lisa Gustafsdotter flyttar till Kansjö Södergårds backstuga, efter att maken Johannes Danielsson avlidit.

Ingress av Bouppteckning efter Johannes Danielsson.
År 1841 den 10 maj blev Laga Bouppteckning hållen efter avlidne hemmansägaren Johannes Danielsson från Kansjö Södergård, som med döden avled den 30 sistlidne april, och såsom arvingar efterlämnat, ej mindre änkan Lisa Gustafsdotter, samt med henne sammanavlade fem barn, nämligen sonen Johannes Johannesson 16 år gammal, dottern Christina gift med Nils Jonasson i Ljungholmen under Torrsjö i Flisby socken, dottern Anna Catharina 22 år gammal omyndig, dottern Johanna Sophia gift med Johannes Carlsson i Stenseryd, dottern Charlotta 15 år gammal. För de omyndigas rätters bevakande var tillstädes hemmansägaren Jonas Petter Johansson i Kansjö. Varandes alla myndiga med den senare närvarande. Änkan åtvarnades vid Lagens stadgande i 9 capitlet ärvda balken att uppgiva boets tillgångar med övriga omständigheter, sådant det vid dödstimman befanns. Vilken uppteckning och värdering skedde som följer.
Fastighet: 1/8 dels mantal Kronoskatte Kansjö Södergård, som bägge makarna gemensamt sistlidet år inköpt, utställes nu till sitt vid Taxerings Commiteen fastställda värde, 350 Rd.