GPS-kordinater: Torp Nybygget, Kansjö Norregård    57º 38.572 N, 014º 33.062 Ö

Torp Nybygget, Kansjö Norregård

Boende omkr 1775 - 1815

Peter Johansson f.1757
Hustru 1: Elin Arvidsdotter f.1748       avled 1808 av rödsot
Son: Johannes f.1780
Son: Magnus f.1784
Hustru 2: Maria Zackrisdotter f.5/7-1763

Familjen flyttar omkring 1815 till en annan backstuga, eller stugan flyttad på Kansjö Södergård. Oförmögen till arbete, bräckliga, utfattiga. Peter avled 1818 av huvud- och bröstsjuka och Maria flyttar 1846 till Fattighuset