GPS-kordinater: Backstuga Nybygget, Kansjö Södergård N, Ö

Backstuga Nybygget, Kansjö Södergård

Boende 1837 - 1855

Lars Carlsson f.8/5-1784 i Lönholmen, Bälaryd       avled 16/5-1849 i Bst. Nybygget, Kansjö Södergård, Malmbäck
Son till Carl Jonsson f.2/9-1756 i Fagerhult, Bälaryd och h.h. Kirstin (Stina) Paulsdotter f.18/5-1755 i Rickelstorp, Flisby

Hustru: Lena Petersdotter f.28/6-1794 i Stackeryd, Nässjö       avled 22/12-1855 i Bst. Nybygget, Kansjö Södergård, Malmbäck
Dotter till Peter Pehrsson-Rundqvist f.16/9-1755 i Nässjö och h.h. Märit Pehrsdotter f.17/12-1760 i Norra Målen, Nässjö

Son: Carl Peter f.5/12-1820 i Kvistorp, Nässjö       avled 23/4-1889 i Lilla Yboholm, Norra Sandsjö
Då både födelse, död, husförhörsböcker saknas för Norra Sandsjö från år 1875, måste man försöka hitta andra alternativ för att hitta information, och då kan bl.a bouppteckning vara ett bra alternativ.
Jag bifogar här ingress av bouppteckning för Carl Peter Larsson.
År 1889, den 22 juli, blev på vederbörandes begäran, bouppteckning förrättad uti sterbhuset efter avlidne mannen Carl Larsson i Lilla Yboholm, av Stora Sandsjö socken, han med döden avled härstädes den 23 sistlidne april, och såsom arvingar efter sig lämnat nuvarande änkan Anna Gretha Johannesdotter, samt följande barn och bröstarvingar, sonen Johan Edward, dottern Frida Maria, dessa myndiga och vistas i Amerika, och för att deras rätt bevaka inställde sig f.d. kyrkovärden Johan Johannesson i Horsnäs, som åtog sig att bliva de i Amerika vistande och härovan omskrivne Godeman, och sonen Carl Oskar, dottern Emma Kristina, alla Carlsson, Och äro dessa sistnämnde myndiga, och jämte änkan närvarit, flera arvingar uppgives ej finnas i detta sterbhus, och uppmanades änkan att under Edslig förbindelse uppgiva alla så väl boets tillgångar som skulder sådant det vid
hennes mans dödstimma befanns. Vidare var ej att anteckna, utan företogs uppteckning av boet.
Man kan här se värdering av Kreatur år 1889, då värderades 1 Oxe 120 kr, 2 Kor 100 kr st, en del i 7 Ungnöt 100 kr, 9 st Får och Lamm 145 kr, en del i ett större och 4 mindre Svinkreatur 55 kr, 4 st Höns 1 kr.
Dotter: Johanna f.23/12-1823 i Kansjö Södergård, Malmbäck       avled 18/5-1873 i torp Granelund, Warred Backegård, Länghem, Älvsborgs län

Tidigare brukare i Kansjö Södergård. Familjen kom hit från Slätteryds kvarn.
Lars avled 1849 och hustrun 1855

Den 1 december 1812 vigdes i Nässjö, Lars Carlsson ifrån Stackeryd med Helena Petersdotter därsammastädes.
Brudgummen, dräng och hemmansbrukare tillträdare. Bruden piga i sin moders hus.
Lysningarna skedde den 8 november av M. Rosengren, den 15 november av Samuel Åstrand, den 22 november av den samme, på Sks charta Banco. Brudgummens debetssedel i avskrift och Bondens tillstånds skrift finnes i Pastoral arkivet.
Som Lars Carlsson blivit stämd till Södra Vedbo Härads Ting för lägersmål med Stina Johansdotter på Risa ägor i Eksjö socken, och dömd att årligen betala till henne för barnuppfostran, men genom föreningsskrift av den 26 oktober förlidet, överenskommit
att till henne, en gång för alla, betala 66 Rd 32 sk Riksgäld, så frikallar hon honom från allt ansvar i denna del, vartill vittnen voro: Anders Johansson i Risa, Jonas Gustafsson i Risa, Carl Jacob Folkberg i Kvistorp.
Lars Carlsson var dömd att få hemlig skrift, vilket ock skedde den 6 december i Nässjö Sacristuga, och förrättades av Herr Comminister Åstrand. Den samme förrättade ock vigseln på Kyrkoherde Rosengrens anmodan.

Familjen Lars Carlsson inflyttar den 13/3-1823 från Mållebo Mellangård, Barkeryd till Kansjö Södergård, Malmbäck som hemmansägare