Sven August Magnussoon föddes den 20 december 1876 i Bubbarp, Lekeryd, som son till Claes Magnus Johannesson född 25 juli 1844 i Sniparp soldattorp, Forserum och hans hustru Margaretha Johanna Isacsdotter född 31 maj 1833 i Berget, Karsäng Västergård, Järsnäs.
Sven August Magnusson avled den 16 september 1948 i New Sweden, Texas, USA, och är begravd på New Sweden kyrkogården utanför Austin, Texas, USA

Sven August Magnusson gift den 22 mars 1902 i Forserum, med Lilly (Lillie) Amanda Johansson född 23 juni 1881 i Södra Graf, Malmbäck, som dotter till Claes Johansson född 25 juli 1841 i Brännåsen, Gustaf Adolf, Skaraborgs län och hans hustru Johanna Maria Andersdotter född 15 oktober 1844 i Gustaf Adolf, Skaraborgs län.
Lilly (Lillie) Amanda Johansson avled den 15 december 1958 i New Sweden, Texas, USA, och är begravd tillsammans med sin make på New Sweden kyrkogården utanför Austin, Texas, USA

Lite information om Lillie Magnusson (Johanssons) föräldrar och syskon.
Claes Johansson f.25/7-1841 i Brännåsen, Gustaf Adolf, Skaraborgs län       avled 24/6-1929 i Forserum
Hustru: Johanna Maria Andersdotter f.15/10-1844 i Gustaf Adolf, Skaraborgs län       avled 10/10-1910 i Forserum
Son: Fritz Jacob Edvard f.3/10-1870 i Gustaf Adolf, Skaraborgs län       avled 27/6-1924 i Forserum
Fritz Jacob Edvard Johansson gifte sig den 13/5-1893 i Forserum med Anna Karin Gustafsson f.31/1-1873 i Fridlevstad, Blekinge, makarna fick 10 barn födda i Forserum, Gustaf Einar Gideon f.18/12-1893 och död 16/4-1972 på Norrgatan 6, Forserum, Nanny Esther Ottilia f.27/9-1895 och död 28/11-1974 på Nylundsparken 1, Forserum, Fritz Arthur Ferdinand f.22/11-1897 och död 21/8-1971 på Norrgatan 2, Forserum, Elmy Hildur Elisabeth f.4/1-1900 och död 14/2-1985 på Jönköpingsvägen 1 A, Forserum, Carl Oskar Herman f.17/12-1901 och död 6/1-1903 i Jakobsdal, Forserum, Ellen Anna Maria f.18/12-1902 och död 21/2-1960 i Amalienborg, Forserum, Signe Evy Adina f.23/8-1904 och död 6/5-1982 på Kyrkogatan 70, Forserum, Elsa Margit Elvira f.25/8-1907 och död 16/2-1974 på Kyrkogatan 52, Forserum, Sven Ivan Bertil f.26/5-1910 och död 6/7-2003 på Lillsjövägen 2 A, Forserum, Ruth Dagmar Theresia f.18/12-1912 och död 11/12-1993 på Västerliden 7 D, Huskvarna.
Dotter: Hilma Elin Theresia f.13/1-1873 i Gustaf Adolf, Skaraborgs län
Hilma Elin Theresia Johansson gift den 23/10-1897 i Forserum med Carl Viktor Carlsson f.1/2-1869
Dotter: Ellen Anna Maria f.2/12-1874 i Gustaf Adolf, Skaraborgs län       avled 6/8-1890 i Forserums Norrgård, Forserum av lungsot
Son: Karl Johan Efraim f.26/1-1877 i Gustaf Adolf, Skaraborgs län
Fabriksarbetaren, gifte mannen Karl Johan Efraim Grafström utvandrar den 20/8-1906 från Bobinfabriken, Forserum till Norra Amerika, hustru Anna Elvira Carlsson f.1/8-1881 i Bobinen, Forserum och makarnas barn Karl Gustaf Bernhard f.18/8-1902 i Forserum, och Anna Erika f.2/5-1906 i Forserum utvandrar den 13/9-1907 från Forserum till Norra Amerika.
Son: Axel Erik Rudolf f.30/3-1879 i Södra Graf, Malmbäck       avled 13/12-1960 i Jakobsdal, Forserum
Dotter: Lilly Amanda f.23/6-1881 i Södra Graf, Malmbäck       avled 15/12-1958 i Texas, USA
Svenskarna i Texas
Sven August Magnusson. År 1907 gjorde John Magnusson, broder till Sven Magnusson, i sin hustrus sällskap ett besök i sina fäders land. Och nog måtte han under detta sitt besök varmt lofordat Texas och i synnerhet New Sweden, ty brodern Sven kunde ej såsom förr arbeta med någon lust i den kvafva snickarverkstaden i Forserum. Han lämnade därför hyfvelbänken i stationssamhällets snickarverkstad, packade sin emigrantkoffert samt följde med sin broder John till det soliga Texas, där en ärlig arbetare kunde skaffa sig en bättre framtid. Han har också rönt god framgång såsom jordbrukare i New Sweden-samhället. Han har en vinstgifvande arrendeplats, och kan när han så önskar köpa eget hemman.
Han föddes i Lekeryds socken, Småland, 1876. Fadern Claus Magnus Johanson arbetade såsom snickare på fabrik.
Hans hustru Lillie Amanda, född Johanson, är från Malmbäcks socken, där hon föddes 1881. Föräldrarne hade jordbruk och fadern, Claus Johanson, var äfvenledes snickare.
Familjen Magnusson kan vara stolt öfver att äga åtta duktiga gossar: George, född i Forserum 1902, Nels därsammanstädes 1904 och Erik likaledes född i Forserum 1906. I New Sweden födda äro: Berthel 1908, Rudolf 1910, Werner 1912, Edwin 1914, Hartvind 1915.
De äro medlemmar af den lutherska församlingen i New Sweden.

Dotter: Ester Ottilia f.5/5-1884 i Södra Graf, Malmbäck       avled 26/10-1892 i Stationssamhället, Forserum
Son: Gustaf Einar f.31/7-1889 i Ängavallsryet, Viresjö, Malmbäck       avled 11/5-1892 i Stationssamhället, Forserum

Lite information om Sven August Magnussons familj.
Sven August Magnussons farmors farmors mormors far och mor Anders Pehrsson och Ingierd Nilsdotter inflyttade till Ormestorp, Malmbäck år 1709. Anders och Ingierd är även min (Görans) farfars morfars mormors farfar och farmor.
Förfäderna har sedan levat och verkat i Malmbäcksbygden i många generationer, jag har för närvarande forskat fram mer än 15 tusen ättlingar till Anders och Ingierd.